Тендерна документація: як установити вимоги за Особливостями

UA RU
Автор
експерт, директор ТОВ «СІ БІЗНЕС КОНСАЛТИНГ», Одеса
Тендерна документація — це основний документ процедури закупівлі. Саме від його вимог залежить, чи зможе замовник в результаті укласти договір з надійним постачальником та отримати бажаний предмет закупівлі. Відкриті торги за Особливостями проводити дещо швидше і простіше. Однак вимоги ТД тепер різняться від тих, які встановлювали за Законом № 922. Закцентуємо на головному

 

📒 Пройдіть мінікурс «Коригуємо умови ТД за Особливостями» та отримайте іменний сертифікат

Законодавець передбачив, що на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування КМУ визначає особливості проведення закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом № 922 (п. 3-7 розд. X Закону № 922).

Порядок закупівель в умовах воєнного стану встановлюють нині Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджені постановою КМУ від 12.10.2022 № 1178 (далі — Особливості).

Тож усі замовники, які зобов’язані під час закупівель застосовувати Закон № 922, з 19.10.2022 закупівлі товарів, робіт та послуг проводять за Законом № 922 з урахуванням Особливостей. Такий порядок публічних закупівель діятиме у період правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування.

Особливості визначають нові межі вартості закупівель для усіх замовників. І для закупівель з очікуваною вартістю, що дорівнює або перевищує ці межі, зокрема, слід проводити відкриті торги у порядку, який визначають Особливості. Утім орієнтуємося на те, що тепер відкриті торги з урахуванням положень частини 3 статті 10 Закону № 922 не проводимо.

В оголошенні про проведення відкритих торгів, як і раніше, обов’язково вказуємо інформацію, визначену у частині 2 статті 21 Закону № 922.

ТД формуємо за вимогами статті 22 Закону № 922 з урахуванням Особливостей. Позаяк порядок відкритих торгів змінився, змінюються й вимоги тендерної документації (ТД), які має сформувати замовник.

Розгляньмо, як саме прописувати в ТД окремі вимоги, щоб дотримати положень Особливостей.

Визначаємо кваліфікаційні критерії

Уважно прописуйте кваліфікаційні критерії під час відкритих торгів для закупівлі:

 • твердого палива;
 • бензину;
 • дизельного пального;
 • природного газу;
 • газу скрапленого для автомобільного транспорту;
 • газу скрапленого для комунально-побутового споживання та промислових цілей;
 • електричної енергії.

За Особливостями під час цих закупівель не потрібно встановлювати до учасників такі кваліфікаційні критерії, як:

 • наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
 • наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

Коли закуповуєте товари, можете взагалі не застосовувати до учасників кваліфікаційні критерії.

Натомість під час закупівлі робіт та послуг й надалі маєте дотримувати вимогу встановлювати один або декілька з кваліфікаційних критеріїв відповідно до частини 2 статті 16 Закону № 922.

Положення абзацу 1 частини 3 статті 16 Закону № 922 застосовуйте, якщо встановлюєте кваліфікаційний критерій фінансової спроможності — для предметів закупівлі з урахуванням винятків, що визначає пункт 29 Особливостей.

Якщо у ТД для закупівлі робіт або послуг встановлюєте такі кваліфікаційні критерії, як наявність обладнання, матеріально-технічної бази, технологій та/або наявність працівників, які мають необхідні знання, досвід, зважайте на право учасника їх підтверджувати за допомогою субпідрядників/співвиконавців. Адже й надалі, щоб підтвердити свою відповідність цим критеріям, учасник може залучати спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців.

У цьому випадку, якщо учасник має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менше ніж 20% вартості договору про закупівлю, замовник повинен перевірити таких суб’єктів господарювання на відсутність підстав (у разі застосування кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі), визначених у частині 1 статті 17 Закону № 922. Виняток — пункт 13 частини 1 статті 17 Закону № 922 (абз. 6 п. 44 Особливостей).

Коли відхилятимете тендерну пропозицію (ТП) учасника, ураховуйте, що за Особливостями немає підстави щодо дискваліфікації за невідповідність кваліфікаційному критерію, установленому статтею 16 Закону № 922. Це пов’язано зі змінами у визначенні, що саме є невідповідністю в інформації та/або документах, які встановлює замовник під час розгляду ТП.

 

44025.jpg

Також знадобиться у роботі:

▶ Порядок проведення відкритих торгів за Особливостями

 Зміни в порядку закупівель за Особливостями: як вплинуть на реєстрацію зобов’язань в Казначействі

 Підстави для відміни відкритих торгів — за Законом № 922 та за Особливостями

 Оприлюднення інформації про закупівлю у відкритих торгах за Особливостями

 Які протоколи за Особливостями і коли обов’язково складає уповноважена особа

Визначаємо вимоги за статтею 17 Закону

Особливості визначили нові умови щодо вимог у ТД, які встановлюєте за статтею 17 Закону № 922.

Вимоги до учасника

Коли встановлюєте вимоги щодо учасника, ураховуйте положення Особливостей.

 1. Замовник не вимагає від учасника підтвердження відсутності підстави, визначеної пунктом 13 частини 1 статті 17 Закону № 922. Керуємося тут абзацом 2 пункту 44 Особливостей.

 2. Учасник самостійно підтверджує відсутність підстав, визначених статтею 17 Закону № 922 (крім пункту 13 частини 1), — декларує відсутність таких підстав в ЕСЗ, коли подає ТП.

 3. Замовник не вимагає від учасника під час подання ТП в ЕСЗ будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у статті 17 Закону № 922, окрім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником.

 4. Замовник зазначає вимоги абзацу 6 пункту 44 Особливостей у разі закупівлі робіт або послуг.

Увага! На сьогодні на електронних майданчиках не реалізована можливість для учасника самостійно задекларувати відсутність підстав за частиною 2 статті 17 Закону № 922 з урахуванням Особливостей. Як трактуватимуть аудитори відсутність факту самостійного декларування учасниками частини 2 статті 17 Закону № 922, відстежуємо. Розповімо про це вже найближчим часом.

Перевірити відомості за частиною 2 статті 17 Закону № 922 — компетенція замовника. Адже це відносини замовника з певним учасником, який подав свою ТП щодо участі у відкритих торгах. Тож радимо одразу встановити у ТД рекомендацію для учасників, що допоможе під час його перевірки.

⚡ Скачайте зразок вимог ТД

Вимоги до переможця

Встановлюємо у ТД вимоги до переможця з огляду на пункт 44 Особливостей.

 1. Переможець повинен надати замовнику через ЕСЗ документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 3, 5, 6, 12 частини 1 та частини 2 статті 17 Закону № 922 – у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в ЕСЗ повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

 2. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в ЕСЗ. Виняток становлять випадки, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення.

 3. Замовник не перевіряє переможця на відповідність підставі, визначеній пунктом 13 частини 1 статті 17 Закону № 922, та не вимагає від переможця підтвердження її відсутності.

 4. Замовник зобов’язаний відхилити ТП переможця, якщо наявні підстави, визначені статтею 17 Закону № 922, окрім пункту 13 частини 1 статті 17 Закону № 922.

Зважте, що Особливості не встановлюють обмежень до способу документального підтвердження відсутності підстав, передбачених окремими пунктами статті 17 Закону № 922, щодо переможця, як це встановлювала частина 3 статті 17 Закону № 922. Пункт 44 Особливостей лише застерігає не встановлювати вимоги до документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних, у відкритих держреєстрах або доступна в ЕСЗ.

Отже, ураховуйте, до яких саме реєстрів та відкритих даних обмежений доступ на дату оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів. Установіть вимоги для переможця надати документи відповідно до статті 17 Закону № 922 з урахуванням Особливостей.

Установлюйте у ТД вимоги до способу та порядку документального підтвердження підстав пунктів 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12 частини 1 та частини 2 статті 17 Закону № 922. Якщо проводите закупівлю, вартість якої дорівнює або перевищує 20 млн. грн, додайте вимоги щодо пункту 10 частини 1 статті 17 Закону № 922.

 Коли прописуєте вимоги в ТД, використовуйте роз’яснення Мінекономіки:

 • «Щодо застосування статті 17 Закону» від 03.06.2020 № 3304-04/34835-06;
 • «Щодо застосування статті 17 Закону у зв'язку із введенням воєнного стану» від 23.06.2022 № 3323-04/40967-06

Не забувайте вимагати від переможця надавати обов’язково ті документи, які він завантажує на підтвердження статті 17 Закону № 922 у вигляді електронних документів, з наявністю електронного підпису та/або печатки відповідної уповноваженої особи/установи/організації, яка видала документ.

Якщо переможець не надав у спосіб, який передбачений у ТД, документи, що підтверджують відсутність підстав за статтею 17 Закону № 922 з урахуванням пункту 44 Особливостей, маєте відхилити його ТП, а в ЕСЗ зазначити аргументацію такого рішення. Абзац 3 підпункту 3 пункту 41 Особливостей не залишає вам інших варіантів для дій.

Тому уточнюйте це окремо для переможця. 

❓ Як правильно прописати

Визначаємо вимоги до забезпечення ТП

Коли встановлюєте в ТД умови до забезпечення ТП, а саме до неповернення забезпечення ТП, будьте уважними. Ураховуйте, що Особливості не містять уточнень щодо частини 3 статті 25 Закону № 922. Тож у цьому разі користуйтеся вимогами Закону № 922.

Порівняйте вимоги абзацу 3 пункту 44 Особливостей та пункту 3 частини 3 статті 25 Закону № 922. Останній містить умови, коли не повертається забезпечення ТП, з посиланням на строки надання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав за статтею 17 Закону № 922, у строк, визначений частиною 6 статті 17 Закону № 922.

Зважайте також, що не приведена у відповідність до Особливостей форма забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції, затверджена наказом Мінекономіки від 14.12.2020 № 2628 (далі — Форма).

Так, до Форми не внесли зміни щодо строків надання документів переможцем за статтею 17 Закону № 922 з урахуванням абзацу 3 пункту 44 Особливостей.

Не містять також Особливості жодних змін щодо умов встановлення забезпечення ТП у ТД.

Тож формулюйте вимоги ТД правильно, коли обумовлюватимете в них підстави щодо неповернення забезпечення ТП, щоб запобігти виявленню порушень аудиторами Держаудитслужби.

Скачайте зразок протоколу УО про відхилення учасника через ненадання забезпечення ТП (за Особливостями) ➡➡➡

Ураховуйте, що учасники можуть оскаржити умови ТД або рішення, які ухвалив замовник, у разі відхилення ТП у зв’язку з невідповідністю забезпечення ТП умовам, які замовник визначив у ТД до такого забезпечення.

 

Визначаємо вимоги щодо невідповідностей у ТП учасника

Вимоги щодо механізму усунення невідповідностей у ТП учасників не змінили. Однак нині встановлюйте такі вимоги у ТД згідно з абзацом 1 пункту 40 Особливостей

Якщо встановили невідповідності у ТП, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей розміщуйте в ЕСЗ у строк, який не може бути меншим ніж 2 робочих дні до закінчення строку розгляду ТП. Зважайте на обмеження — таке повідомлення не можна розміщувати щодо одного й того самого учасника більше ніж один раз. Як і раніше, виняток передбачений для випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження.

Особливості змінюють визначення, що саме вважати невідповідністю. Тепер це:

 • інформація та/або документи, які учасник подав у ТП та/або подання яких вимагає ТД;
 • відсутність у складі ТП інформації та/або документів, подання яких передбачає ТД з урахуванням винятків. А саме, коли:
 • відсутнє забезпечення ТП, якщо його вимагав замовник,
 • відсутня інформація та/або документи про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонує учасник в його ТП.

Невідповідністю в інформації та/або документах, які надає учасник, щоб виконати вимоги технічної специфікації до предмета закупівлі, вважають помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником у складі його ТП, найменування товару, марки, моделі тощо.

Отже, наразі всі ті приховані вимоги, що раніше замовники встановлювали у ТД, якщо учасник їх не побачив та не подав документи та/або інформацію, слід описати у повідомленні про усунення невідповідностей. Тільки після того, як замовник надав час усунути невідповідності, він має право переглянути ТП учасника з урахуванням документів, які виправив та завантажив учасник. Якщо ж у ТП наявні помилки або вони не виправлені, відхиляйте ТП.

Скачайте зразок протоколу УО про повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей (за Особливостями) ➡➡➡

Зважайте на визначення підстави для відхилення учасника, яке містить абзац 4 підпункту 1 пункту 41 Особливостей. У тексті підстави для відхилення не передбачено, як відхилити учасника за неподання документа та/або інформації, якщо вони взагалі не подані у складі ТП, але за вимогами ТД їх слід було подати.

Тож встановіть окреме уточнення в ТД.

☑ Перейти до прикладу

 Коли прописуєте вимоги в ТД, використовуйте роз’яснення Мінекономіки:

 • «Щодо застосування статті 17 Закону» від 03.06.2020 № 3304-04/34835-06;
 • «Щодо застосування статті 17 Закону у зв'язку із введенням воєнного стану» від 23.06.2022 № 3323-04/40967-06

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді