Електронна тендерна документація

UA RU
Автор
експерт, консультант з публічних закупівель, канд. екон. наук
Електронна система закупівель розвивається і вдосконалюється все більше з кожним днем. Її інструменти стають все більш зручними для замовників. Це ж стосується і електронної тендерної документації. Розберемо, яких змін зазнали вимоги до оформлення тендерної документації, як працює система електронної тендерної документації та як вносити зміни

Пункт 28 Особливостей № 1178 визначає, що тендерну документацію (ТД) замовник формує відповідно до вимог статті 22 Закону № 922 з урахуванням цих особливостей.

Тетяна Колісник консультант з публічних закупівель
Приведіть у режимі онлайн свою тендерку у відповідність до нової редакції Особливостей всього за 20 хвилин.

Стаття 22 Закону № 922 встановлює, що ТД замовник безоплатно оприлюднює разом із оголошенням про проведення конкурентних процедур закупівель в ЕСЗ для загального доступу шляхом заповнення полів в ЕСЗ. ТД не є об’єктом авторського права та/або суміжних прав.

У період дії воєнного стану ТД оприлюднюють тільки у процедурі відкритих торгів.

Вона зазнала змін саме з огляду на окремі умови для закупівель під час воєнного стану.

За обґрунтованим рішенням замовника відкриті торги можуть бути проведені без застосування електронного аукціону.

Оголошення про проведення відкритих торгів, які замовник проводить без застосування електронного аукціону, повинно містити інформацію, що визначена у частині 2 статті 21 Закону № 922, а також:

 • інформацію щодо проведення відкритих торгів без застосування електронного аукціону;
 • обґрунтування проведення відкритих торгів без застосування електронного аукціону.

У разі якщо замовник не застосовує можливість провести аукціон, він також в оголошенні не зазначає розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону.

На електронних майданчиках для замовника, який оприлюднює оголошення про проведення відкритих торгів, працює можливість поставити «галочку», що дозволяє встановити наявність чи відсутність аукціону у відкритих торгах.

Оскільки спростилися умови, за якими учасники підтверджують відсутність підстав для відхилення їх ТП, що передбачені у пункті  47 Особливостей № 1178, замовнику більше не потрібно заповнювати окремі електронні поля. Система заповнює їх автоматично.

Таких полів наразі дев’ять, а саме:

 • вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів;
 • вчинення економічних правопорушень;
 • вчинення корупційних правопорушень;
 • вчинення правопорушень, пов’язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми;
 • порушення справ про банкрутство;
 • виявлення факту зв’язку учасника з іншими учасниками процедури або замовником;
 • виявлення факту наміру впливу на прийняття рішення замовника;
 • наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі;
 • мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції.

Так само автоматично ЕСЗ заповнює електронні поля, коли учасники подають ТП. Учаснику лише у розділі вчинення злочинів з корисливих мотивів потрібно обрати, чи він заповнює поле від керівника юридичної особи, чи від фізичної особи.

Нагадаємо, що відповідно до пункту 47 Особливостей учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених у цьому пункті (крім підпунктів 1 і 7, абзацу 14 цього пункту), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в ЕСЗ під час подання ТП.

Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання ТП в ЕСЗ будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у цьому пункті (крім абзацу 14 цього пункту), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу 16 цього пункту.

Замовник самостійно за результатами розгляду ТП учасника процедури закупівлі підтверджує в ЕСЗ відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 цього пункту.

Ці поля в електронній ТД не заповнюють ні учасники, ні замовник.

Крім того, в електронній ТД досі не реалізоване електронне поле стосовно вимоги щодо невиконання учасником зобов’язань за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що передбачена абз. 14 пункту 47 Особливостей № 1178.

Нагадаємо, що замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.

Отримайте безплатний доступ на цілу добу

Замовнику варто зауважити про це в тендерній документації. Він може не вимагати такого підтвердження від учасника, адже він і сам знає чи були такі договори, але про можливість учасника  надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності слід вказати, як і про те що учасник може бути відхилений.

Крім того, електронна тендерна документація, містить розділ для заповнення про вимоги до забезпечення тендерних пропозицій та забезпечення виконання умов договору.

Якщо замовник їх вимагає, то він має поставити галочки «присутнє забезпечення закупівлі»   навпроти полів «забезпечення тендерних пропозицій» та «забезпечення виконання умов договору», навпроти яких він зможе вказати суму та валюту забезпечення.

Далі, йому потрібно заповнити поля «вид та умови забезпечення» і «спосіб підтвердження відповідності», де вказати вид та умови надання забезпечення.

Відповідно до ст. 25 Закону у разі якщо замовник вимагає надання забезпечення тендерної пропозиції, у тендерній документації повинні бути зазначені умови його надання, зокрема, розмір, строк дії та застереження щодо випадків, коли забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції не повертається учаснику. Для забезпечення виконання договору про закупівлю ст. 27 Закону передбачено, що замовник має право вимагати від переможця процедури закупівлі внесення ним не пізніше дати укладення договору про закупівлю забезпечення виконання такого договору, якщо внесення такого забезпечення передбачено тендерною документацією.

Ще один розділ електронної тендерної документації передбачає можливість визначення нецінових критеріїв закупівлі.

Якщо замовник вирішить застосувати додаткові нецінові критерії він має заповнити  поля «назва нецінового критерію», «опис нецінового критерію» та «вага нецінового критерію».

Нагадаємо, що критеріями оцінки є:

1) ціна; або

2) вартість життєвого циклу; або

3) ціна разом з іншими критеріями оцінки, зокрема: умови оплати, строк виконання, гарантійне обслуговування, передача технології та підготовка управлінських, наукових і виробничих кадрів, застосування заходів охорони навколишнього середовища та/або соціального захисту, які пов’язані із предметом закупівлі.

Питома вага цінового критерію не може бути нижчою ніж 70 відсотків, крім випадків застосування процедури конкурентного діалогу.

Тому, вага нецінових критеріїв має бути не більше 30 відсотків.

В електронній документації потрібно вказати опцію нецінового критерію, тобто чому саме присвоюються відповідні відсотки та скільки.

Заповнивши усю цю інформацію, замовник повинен окремо підвантажити файл із тендерною документацією, розробленою у форматі word чи pdf, адже не усі її вимоги наразі реалізовані в електронній тендерній документації.

Змінювати електронну документацію можливо лише якщо закупівля знаходиться в статусі «Прийом пропозицій»

При цьому, редагувати можна не усі поля, а тільки:

●       Назва способу підтвердження

●       Опис способу підтвердження

●       Форма подачі підтвердження (документ або заява)

●       Попередньо завантажений до закупівлі документ.

Якщо до вимоги замовником  було завантажено документ, то його можна замінити. Якщо документа не було, то його можна додати.

Внесення таких змін автоматично переводить пропозиції учасників, подані до моменту зміни, в стан «Потребує підтвердження».  Тобто постачальник  має зайти в систему, перевірити змінену інформацію і підтвердити дійсність своєї пропозиції, оновити її чи відкликати.

Після заповнення блоку «Електронна тендерна документація», можна переходити до блоку «Товари, роботи чи послуги».

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді