Договір постачання природного газу: види й особливості

UA RU
Автор
експерт, консультант з публічних закупівель, канд. екон. наук
При закупівлі газу необхідно укласти типовий відповідний договір про постачання природного газу. Але чи знаєте ви, що саме необхідно врахувати у договорі про постачання природного газу? Експерт звертає увагу на важливі нюанси.

 

Відповідно до статті 12 Закону України «Про ринок природного газу» (далі – Закон № 329) постачання природного газу здійснюється відповідно до договору, за яким постачальник зобов’язується поставити споживачеві природний газ належної якості та кількості у порядку, передбаченому договором, а споживач зобов’язується оплатити вартість прийнятого природного газу в розмірі, строки та порядку, передбачених договором. Якість та інші фізико-хімічні характеристики природного газу визначаються згідно із встановленими нормативно-правовими актами.

Постачання природного газу побутовим споживачам здійснюється на підставі типового договору, що затверджується Регулятором та оприлюднюється в установленому порядку.

Своєю чергою, постачання природного газу постачальником «останньої надії» здійснюється на підставі типового договору, що затверджується Регулятором. При цьому договір на постачання природного газу постачальником «останньої надії» є публічним.

Всі інші споживачі, закуповуючи природній газ, мають погодити умови договору про закупівлю відповідно до загальноприйнятих правил та вимог законодавства. З огляду на це їм варто врахувати, що права та обов’язки постачальників і споживачів природного газу визначаються Законом № 329, ГКУ та ЦКУ, правилами постачання природного газу, іншими нормативно-правовими актами, а також договором постачання природного газу.

Правила постачання природного газу затверджуються Регулятором після консультацій із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства і є обов’язковими для виконання всіма постачальниками та споживачами. Саме тому ці правила повинні бути враховані у договорі про закупівлю природного газу.

Правила постачання природного газу, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2496 (далі – Правила № 2496).

При цьому, договір постачання повинен містити такі істотні умови:

1) обов’язок постачальника забезпечити споживача всією необхідною інформацією про загальні умови постачання (у тому числі ціни), права та обов’язки постачальника та споживача, зазначення актів законодавства, якими регулюються відносини між постачальником і споживачем, наявні способи досудового вирішення спорів з таким постачальником шляхом її розміщення на офіційному веб-сайті постачальника;

2) обов’язок постачальника забезпечити споживача інформацією про обсяги та інші показники споживання природного газу таким споживачем на безоплатній основі;

3) обов’язок постачальника повідомити споживачу про намір внесення змін до договору постачання природного газу в частині умов постачання до початку дії таких змін та гарантування права споживача на дострокове розірвання договору постачання, якщо нові умови постачання є для нього неприйнятними;

4) обов’язок постачальника забезпечити споживачу вибір способу оплати з метою уникнення дискримінації;

5) обов’язок постачальника забезпечити споживача прозорими, простими та доступними способами досудового вирішення спорів з таким постачальником;

6) порядок відшкодування та визначення розміру збитків, завданих внаслідок порушення договору постачання. Зазначені істотні умови договору постачання природного газу, визначені у ч. 5 ст. 12 Закону № 329.

Під час формування договору постачання природного газу замовник має передбачити:

  • коли може бути змінено договір про постачання природного газу, тобто визначити умови, що можуть бути підставою для зміни;
  • документи, які мають підтвердити, що вищезазначені умови настали;
  • певну формулу та порядок перерахунку ціни (так зване «цінове застереження»);
  • порядок зміни умов договору, тобто у які строки та які дії мають здійснити сторони договору;
  • умови розірвання договору в односторонньому порядку.

Таким чином, замовникам ще на етапі формування проекту договору про закупівлю слід ретельно аналізувати та встановлювати його умови, адже вони ляжуть в основу всієї закупівлі газу та майбутнього договору постачання природного газу.

Якщо замовник укладає договір за результатами закупівлі і змінює постачальника йому слід ураховувати, що останніми змінами до Правил № 2496 передбачено нові умови для непобутових споживачів в частині реєстрації.

Новий постачальник природного газу закріплює (реєструє) споживача у власному Реєстрі споживачів на інформаційній платформі після укладення договору постачання природного газу з таким споживачем. Одразу після цього інформаційна платформа повідомляє діючого постачальника про зміну його споживачем постачальника із зазначенням дати початку постачання новим постачальником. При цьому інформація про найменування та EIC-код нового постачальника не надається діючому постачальнику.

При закріпленні споживача новий постачальник визначає дату початку періоду постачання природного газу, яка не може бути раніше ніж за 2 дні та не пізніше ніж 21 день з дня такого закріплення. Одразу після такого закріплення діючий постачальник природного газу автоматично на інформаційній платформі отримує повідомлення про виключення його споживача з Реєстру споживачів постачальника із зазначенням дати виключення, після чого всі повідомлення/доручення на припинення (обмеження) постачання природного газу по такому споживачу, поданих після закріплення, відхиляються автоматично на інформаційній платформі.

Якщо на день закріплення споживача, що не є побутовим, у Реєстрі споживачів нового постачальника на інформаційній платформі буде відображена інформація про припинення (обмеження) або подання заявки на припинення (обмеження) постачання природного газу такому споживачу, інформаційна платформа автоматично відхиляє закріплення такого споживача в Реєстрі споживачів нового постачальника.

Споживач, що не є побутовим, автоматично виключається з Реєстру споживачів діючого постачальника на інформаційній платформі з дня початку періоду постачання природного газу новим постачальником.

Постачання природного газу новим постачальником (алокація спожитих споживачем обсягів природного газу за новим постачальником) здійснюється з дня початку періоду постачання природного газу, який визначається новим постачальником на інформаційній платформі згідно з умовами договору постачання природного газу.

Реєстрація споживача у реєстрі споживачів постачальника на інформаційній платформі Оператора ГТС здійснюється постачальником на період дії укладеного договору постачання природного газу в частині його обов’язку постачати природний газ споживачу.

Споживач надає свою згоду постачальнику на включення його у Реєстр споживачів постачальника виключно шляхом укладення, продовження або поновлення дії договору постачання природного газу, за яким обсяг та ціна є узгодженими на визначений період постачання природного газу.

 

Під час формування договору постачання природного газу замовник має передбачити:

  • коли може бути змінено договір про постачання природного газу, тобто визначити умови, що можуть бути підставою для зміни;
  • документи, які мають підтвердити, що вищезазначені умови настали;
  • певну формулу та порядок перерахунку ціни (так зване «цінове застереження»);
  • порядок зміни умов договору, тобто у які строки та які дії мають здійснити сторони договору;
  • умови розірвання договору в односторонньому порядку.

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді