Розірвання договору про закупівлю: діємо за правилами

UA RU
Після того, як сторони уклали договір, обставини можуть змінитися. Тим паче у воєнний час. Наприклад, у замовника відпаде потреба у такому придбанні або фінансування для цього не виділять. Тому ще до укладення договору варто знати, як правильно розірвати тендерний договір. За яких умов, обставин і підстав розірвання буде правомірним — роз’яснюємо у статті

Щоб отримати підказки, активуйте гостьовий доступ до системи «Експертус Держзакупівлі» вже зараз!
Тип паче, що для вас цілу добу будуть відкриті всі матеріали Системи 🔥

Причини розірвання договору про закупівлю

Норми ЦК та ГК поширюються і на договори про закупівлю.

За частиною 1 стаття 651 ЦК, розірвання договору можливе виключно за згодою сторін, окрім випадків, коли таке розірвання передбачене договором або законом. Це твердження відповідає і вимогам частини 1 статті 188 ГК. А саме, що розірвання господарських договорів в односторонньому порядку можливе лише тоді, коли воно встановлене законом або договором. За інших умов розривати договір лише з боку однієї сторони — заборонено.

📃 Зразок листа з пропозицією розірвати договір

Тож, якщо під час укладання договору про закупівлю сторони погодилися, що його можна буде розірвати, то потреби для звернення до суду немає

Попри це під час укладання договору слід уважно прописати всі умови, коли такий договір можна буде розірвати. Зокрема, замовник може вказати у договорі, що він може бути розірваний за згодою сторін у випадку:

  • відсутності подальшої потреби в закупівлі ТМЦ/послуг. У такий ситуації потрібно буде переконати потенційного постачальника, що цей пункт є прийнятним, адже замовника можуть реорганузівати/ліквідувати чи обмежити у фінансуванні на певні потреби. Наприклад, лікарня скоріше витратить гроші на закупівлю ліків чи харчування, ніж на придбання нової постільної білизни. За таких обставин постачальнику буде вигідніше розірвати договір за згодою сторін, ніж судитися; 

  • зменшення фінансування. Цей випадок схожий на попередній. Постачальнику буде вигідніше розірвати договір, ніж чекати роками, коли замовник отримає можливість заплатити за постачання;

  • порушення умов договору постачальником. Це спонукатиме постачальника відповідальніше ставитися до своїх зобов’язань. А якщо він не погоджуватиметься підписувати такий пункт у договорі закупівель, це вже може свідчити про його ненадійність;

  • припинення/зміна діяльності постачальника. Якщо постачальника буде ліквідовано або відбудуться інші зміни в його статусі (змінено КВЕД, смерть підприємця тощо), він не зможе виконувати взяті на себе зобов’язання. Тож замовник повинен себе убезпечити від таких випадків.

Залежно від особливості діяльності замовника та предмета закупівель у договорі, можна прописати й інші випадки, коли його можна розірвати за згодою сторін.

Порядок розірвання договору про закупівлю

Відповідно до статті 188 ГК, сторона договору, яка потребує внести зміни або розірвати договір, повинна надіслати пропозиції про це своєму контрагентові. 

Контрагент, зі свого боку, має повідомити ініціатора розірвання про результати розгляду листа (пропозиції про розірвання) протягом 20 днів після одержання такого повідомлення.

Якщо розриватимете договір за згодою, у пригоді стане зразок додаткової угоди про розірвання договору про закупівлю.

image26 СКАЧАТИ ЗРАЗОК

У випадках, коли сторони не досягли згоди щодо розірвання договору або, якщо відповідь на пропозицію не була отримана у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, зацікавлена сторона має право передати спір на вирішення суду. Отже, доцільно надсилати лист з повідомленням про вручення, щоб бути упевненим, що контрагент таку пропозицію отримав. 

Врахуйте: якщо суд підтримає правову позицію зацікавленої сторони і розірве договір, він вважається розірваним з дня набрання чинності рішення суду (тобто після проходження стадії апеляції), якщо іншого строку набрання чинності не встановлено за рішенням суду. На практиці рішення набуває законної сили після проходження стадії апеляції.

Тому замовнику, коли він формує пропозицію про розірвання договору, варто вказати на всі несприятливі умови: затримання фінансування, відсутність потреби в додаткових обсягах постачання тощо. За таких обставин постачальник може зважити на потенційну судову тяганину та погодитися розірвати договір. 

Одностороннє розірвання договору про закупівлю

Які наслідки має розірвання договору про закупівлю в односторонньому порядку? Сторони мають право розірвати договір в односторонньому порядку, але винятково тоді, коли це передбачають умови договору або вимоги закону.

Замовник має чітко передбачити у договорі, у яких випадках одна сторона договору зможе його розірвати, вказати підстави та окреслити, що саме повинна порушити інша сторона, щоб виникла підстава для розірвання.

Утім, коли таку опцію сторони не узгодили, тобто згадки про неї немає у договорі, то стаття 652 ЦК надає шанс розірвати договір через істотну зміну обставин, які діяли на момент укладання договору, але змінилися.

Тобто, договір можна розірвати за згодою сторін, якщо інше не передбачене у договорі чи не вбачається зі суті зобов'язання. Пам’ятайте, що зміна обставин є істотною, якщо такі обставини змінилися настільки, що сторони не могли їх передбачити, а якщо і передчували такі зміни, то не укладали б договір або зробили б це на інших умовах.

Частина 2 статті 652 ЦК встановлює, що у випадку, коли сторони не досягли згоди щодо його розірвання, договір може бути розірваний (а з підстав, встановлених у частині 4 цієї статті — змінений) за рішенням суду за наявності одночасно таких умов:

  • на момент укладення договору сторони виходили з того, що така зміна обставин не настане;

  • зміну обставин зумовили причини, які заінтересована сторона не могла усунути після їх виникнення;

  • виконання договору порушило б співвідношення майнових інтересів сторін і позбавило б заінтересовану сторону того, на що вона розраховувала під час укладення договору;

  • із суті договору або звичаїв ділового обороту не вбачається, що ризик зміни обставин несе заінтересована сторона.

Якщо ж сторона договору не зможе довести, що всі чотири умови були наявні, суд такий договір не розірве

Отже, замовнику, перш ніж укладати договори, варто прорахувати всі потенційні небезпеки та вказати у договорі обставини, які дозволять розірвати договір передчасно. У разі проведення відкритих торгів, ці умови мають бути прописані у проєкті договору. Якщо учасник з ними буде не згоден, вона може оскаржити умови договору до Органу оскарження.

Щоб отримати підказки, активуйте гостьовий доступ до системи «Експертус Держзакупівлі» вже зараз!
Тип паче, що для вас цілу добу будуть відкриті всі матеріали Системи 🔥
Щоб отримати підказки, активуйте гостьовий доступ до системи «Експертус Держзакупівлі» вже зараз!
Тип паче, що для вас цілу добу будуть відкриті всі матеріали Системи 🔥


зміст

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді