Звіт про виконання договору 2024

UA RU
Автор
експерт, консультант з публічних закупівель, канд. екон. наук
Пояснимо, коли та як замовник оприлюднює в електронній системі закупівель звіт про виконання договору про закупівлю. Дізнайтеся ключові аспекти звітування за видами закупівель, вимоги та строки оприлюднення звітності

Договір про закупівлю може завершитися за декількома сценаріями, а саме:

 • процедуру закупівлі проведено, договір укладено та виконано;
 • договір довелось розірвати;
 • строк дії договору закінчився.

Незалежно від того, який сценарій «розіграли» між собою учасник і замовник за договором про закупівлю, останній має сформувати й оприлюднити звіт про виконання договору про закупівлю. 

Тетяна Колісник консультант із питань публічних закупівель
Держаудитслужба здійснює наразі моніторинг закупівель без використання ЕСЗ. Замовник, щоб уникнути моніторингу, збирається оприлюднювати за такими договорами звіт про виконання, хоч це й не вимагається за законом. Чи правий замовник? Як бути, якщо строк оприлюднення звіту минув — чи не вважатиметься це порушення строків публікації?

Договори про закупівлю у воєнний час

У період дії воєнного стану замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі — послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн. гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених цими особливостями.Це передбачає пункт 10 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, що затверджені постановою КМУ від 12.10.2023 № 1178 (далі — Особливості № 1178). 

Крім того, відповідно до пункту 13 Особливостей № 1178 замовники в тих же вартісних межах можуть укладати прямі договори про закупівлю у разі, коли наявні підстави, що встановлені пунктом 13 Особливостей № 1178.

В обох випадках слід ураховувати вимоги пункту 17 Особливостей №1178. Він встановлює, що договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі згідно з пунктами 10 і 13 цих особливостей укладається відповідно до ЦК і ГК з урахуванням положень статті 41 Закону № 922, крім частин 2-5, 7-9 статті 41 Закону № 922 та цих Особливостей.

Пунктом 4 Особливостей встановлено, що у разі виконання сторонами договору про закупівлю, укладеного відповідно до пункту 10 цих Особливостей, або закінчення строку дії такого договору про закупівлю за умови його виконання сторонами, або його розірвання замовник обов’язково оприлюднює звіт про виконання договору про закупівлю у строки, визначені пунктом 12 частини першої статті 10 Закону № 922.

Однак, стосовно пункту 13 Особливостей № 1178, то останнім його абзацом встановлено, що звіт про виконання договору про закупівлю, укладений відповідно до цього пункту, не оприлюднюється замовником в електронній системі закупівель.

Таке ж виключення передбачено і для закупівель, що здійснюються на підставі пункту 9 Особливостей № 1178.

Таким чином, замовник повинен оприлюднювати звіт про його виконання тільки якщо він уклав такий договір про закупівлю на підставі пункту 10 Особливостей.

Звіт про укладений договір: термін оприлюднення

Звіт про виконання договору про публічну закупівлю формують щодо договору, укладеного за результатами проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі.

Звіт про виконання договору публікується протягом 20 робочих днів з дня:

 • виконання сторонами договору про закупівлю; або
 • закінчення строку дії договору про закупівлю, за умови його виконання сторонами; або
 • його розірвання.

Розглянемо, як діяти в кожній ситуації. 

Звіт про виконання договору, коли сторони виконали свої зобов'язання

Частина 1 статті 631 ЦК визначає: строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої зобов’язання відповідно до договору.

Замовник має розрізняти такі юридичні поняття як «строк дії договору» та «строк дії зобов’язання за договором, адже вони не тотожні.

Господарське зобов’язання припиняється:

 • виконанням, проведеним належно;
 • зарахуванням зустрічної однорідної вимоги або страхового зобов’язання;
 • у разі поєднання управненої та зобов’язаної сторін в одній особі;
 • за згодою сторін;
 • через неможливість виконання;
 • в інших випадках, передбачених ГК або іншими законами (ст. 202 ГК).

Зобов’язання припиняється частково або в повному обсязі на підставах, що встановлює договір або закон (ч. 1 ст. 598 ЦК).

На практиці у договорах прописують:

«термін дії Договору до _____., а в частині взаєморозрахунків до їх повного виконання»

або

«термін дії Договору до _____., а в частині проведення розрахунків та виконання гарантійних зобов’язань — до повного виконання».

Замовник може оприлюднити звіт про виконання договору про закупівлю у разі, якщо строк дії договору закінчився, але тільки якщо сторони повністю виконали договір.

Водночас, повне виконання зобов’язань за договором може настати і до закінчення строку дії договору. Це теж є підставою для оприлюднення звіту про виконання договору про закупівлю.

Звіт про виконання договору після розірвання 

Ще одна підстава для оприлюднення звіту про виконання договору про закупівлю— його розірвання.

Строк оприлюднення звіту про виконання договору про закупівлю у цьому випадку розраховується з дня прийняття рішення про розірвання договору. Таке рішення може бути прийняте за взаємною згодою сторін і оформлене додатковою угодою.

Також, таке рішення може бути прийняте в односторонньому порядку.

Відповідно до пункту 1 статті 611 ЦК у разі порушення зобов’язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема припинення зобов’язання внаслідок односторонньої відмови від зобов’язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору.

У разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, договір є відповідно розірваним або зміненим.

Важливо, що підстави для такого розірвання мають бути встановлені договором або законом.

Крім того, договір про закупівлю може бути розірвано за рішенням суду. Згідно зі статтею 651 ЦК договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала під час укладення договору.

Врахуйте, що під час оприлюднення звіту про виконання договору про закупівлю, після його оприлюднення ви не зможете щось доповнювати чи оприлюднювати для цієї процедури закупівлі чи договору про закупівлю. Електронна система закупівель заблокує такі можливості.

Отже, коли оприлюднюєте звіт за фактом виконання сторонами договору, переконайтеся, що надалі не виникне потреби укладати додаткові угоди до цього договору. Приміром, для продовження дії договору про закупівлю на 20% на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року.

Звіт про виконання договору для закупівель до 100 тисяч

Чи оприлюднювати звіт про виконання договору для закупівель до 100 тис. грн?

Ні. Такої законодавчої вимоги немає.

Пункт 11 Особливостей № 1178 встановлює, що для здійснення закупівель товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких є меншою ніж 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких є меншою ніж 200 тис. гривень, робіт, вартість яких є меншою ніж 1,5 млн гривень, замовники можуть використовувати електронну систему закупівель відповідно до умов, визначених адміністратором електронної системи закупівель, у тому числі електронний каталог для закупівлі товарів. 

Таким чином, у цьому випадку, замовники можуть обирати чи застосовувати вказані види закупівель чи укладати прямі договори про закупівлю.

Особливості не поширюють вимоги пункту 17 щодо порядку укладення договорів на закупівлі, передбачені пунктом 11 Особливостей.

Звіт про виконання договору: яку інформацію зазначати

Інформацію, яку має містити звіт про виконання договору про закупівлю регламентує стаття 42 Закону № 922. Серед іншого він вимагає вказати унікальний номер, присвоєний електронною системою закупівель: 

 • оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, або
 • оголошення про проведення спрощеної закупівлі, або
 • повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі) (пункт 1 ст. 42 Закону № 922).

Особливості № 1178 коригують ці вимоги та передбачають, що у звіті про виконання договору про закупівлю, укладеного з використанням електронного каталогу, замість інформації, визначеної пунктом 1 частини першої статті 42 Закону № 922, зазначається унікальний номер закупівлі, здійсненої з використанням електронного каталогу, присвоєний електронною системою закупівель.

Форма звіту про виконання договору

Звіт про виконання договору про закупівлю: коли та як оприлюднювати у 2024 році Скачати

Крім того, нагадаємо, протягом дії воєнного стану звичайними замовниками не застосовуються такі види закупівель як спрощена закупівля та переговорна процедура закупівель.

Крім того, звіт про виконання договору про закупівлю відповідно до вимог Закону повинен містити інформацію, зокрема про:

 • дату укладення та номер договору про закупівлю;
 • ціну в договорі про закупівлю;
 • строк дії договору про закупівлю;
 • суму оплати за договором про закупівлю;
 • причини розірвання договору про закупівлю, якщо таке мало місце;
 • країну походження товару щодо кожної номенклатурної позиції предмета закупівлі — у разі закупівлі товару.

Втім, пункт 4 Особливостей встановлює, що під час оприлюднення в електронній системі закупівель звіту про виконання договору про закупівлю відповідно до Закону № 922 інформацію, передбачену пунктом 13 частини 1 статті 42 Закону, замовники не зазначають.

Тому, в період дії Особливостей № 1178 замовники не вказують у звіті про виконання договору  країну походження товару щодо кожної номенклатурної позиції предмета закупівлі.

До того ж стосовно такого звіту діє умова, що у разі коли оприлюднення в електронній системі закупівель інформації про місцезнаходження замовника та/або місцезнаходження (для юридичної особи)/місце проживання (для фізичної особи) постачальника (виконавця робіт, надавача послуг), та/або місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг (оприлюднення якої передбачено Законом № 922 та/або цими особливостями) несе загрозу безпеці замовника та/або постачальника (виконавця робіт, надавача послуг), така інформація в звіті про виконання договору про закупівлю може зазначатися як назва населеного пункту місцезнаходження замовника та/або місцезнаходження (для юридичної особи)/місце проживання (для фізичної особи) постачальника (виконавця робіт, надавача послуг), та/або назва населеного пункту, в який здійснюється доставка товару (в якому виконуються роботи чи надаються послуги).

Звіт про виконання договору у разі закупівлі юридичних послуг НБУ

Дія Закону № 922 не поширюється на закупівлю юридичних послуг, закупівля яких здійснюється НБУ для:

 • представництва його інтересів в органах влади іноземних держав;
 • пов’язані із захистом його прав та інтересів під час врегулювання спорів, розгляду справ у закордонних юрисдикційних органах, учасником яких є НБУ.

Закупівля таких послуг здійснюється НБУ у визначеному ним порядку, однак, за результатами такої закупівлі оприлюднюється в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівлі, який повинен містити інформацію, встановлену пунктом 12-1 частини 5 статті 3 Закону № 922.

Протягом 20 робочих днів з дня виконання сторонами цього договору або закінчення строку його дії, за умови його виконання сторонами, або його розірвання НБУ оприлюднює в електронній системі закупівель звіт про виконання договору, який повинен містити, зокрема таку інформацію:

 • найменування юридичної особи (із зазначенням для юридичної особи — нерезидента коду/номера з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи), з якою укладено договір;
 • дату та місце укладення договору;
 • назву предмета закупівлі;
 • прогнозовану ціну договору (за наявності) та строк виконання договору;
 • фактичну суму оплати за договором;
 • найменування та перелік виконаних робіт/наданих послуг (за умови, що таким договором та/або законодавством країни, за правом якої такий договір було укладено, передбачена така можливість);
 • причини розірвання договору, якщо таке мало місце. 

Штрафонебезпечні порушення 

Неоприлюднення, зокрема, звіту про укладений договір або інше порушення строків оприлюднення інформації про закупівлі стане підставою для накладання штрафу:

 • 1700 гривень — якщо таке порушення трапилось уперше;
 • 3400 гривень — за повторне таке порушення, скоєне протягом року.


зміст

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді