Як продовжити дію договору на 20%

Автор
експерт, консультант з публічних закупівель, канд. екон. наук
Наприкінці року завершується строк дії договорів про закупівлю, які замовники уклали впродовж року за результатами проведених закупівель. Як правильно оформити продовження тендерного договору на 20% та розпочати договірні відносини з 01.01.2024? Роз’яснюємо у статті

Коли можна застосувати «20%»

Відповідно до пп. 8 п. 19 Особливостей істотні умови договору про закупівлю, укладеного відповідно до пунктів 10 і 13 (крім підпункту 13 пункту 13) цих особливостей, не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону.

Відповідно до цієї норми дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року. Оскільки спрощені закупівлі для замовників, що керуються Особливостями, не передбачені, то йтиметься тільки про проведення процедури закупівлі відкриті торги. З огляду на такі умови цієї норми, вона не передбачає можливість її застосування у разі якщо замовник не планує проводити відкриті торги.

Додаткова угода на продовження дії договору на 20% до договору про закупівлю з урахуванням статті 631 ЦК

Як продовжити дію договору на 20%

Скачати зразок

Додаткова угода на продовження дії договору на 20% до договору про закупівлю

Як продовжити дію договору на 20%

Скачати зразок

Водночас, оскільки норми пункту 19 Особливостей поширюються і на договори, що укладаються без застосування відкритих торгів на підставах, що передбачені пунктом 13 Особливостей, то можемо зробити висновок, що прямі договори укладені відповідно можуть бути продовжені на початку року на 20% якщо замовник у новому році планує проводити відкриті торги.

Такі ж умови і для договорів, укладених за результатами застосування електронного каталогу.

Це логічно, адже якщо замовник не планує проводити відкриті торги, а планує укласти прямий договір, то йому не потрібно витрачати час та шукати можливість забезпечити потребу на період проведення відкритих торгів. Він оперативно укладає прямий договір на підставах, визначених пунктом 13 Особливостей.

Умови пролонгації договору на 20 відсотків

Важливою умовою застосування цієї підстави для зміни істотної умови договору про закупівлю є умова, що якщо замовник застосовує «20%», то він має проводити процедуру закупівлі, якою у період воєнного стану є відкриті торги.

«20%» не є новою закупівлею, а є зміною істотних умов вже укладеного договору про закупівлю, тому інформація про таку закупівлю не включається до річного плану закупівель.

Поняття «початковий договір» у цій нормі не змінює того, що «20%» відраховуються від останньої ціни договору, що включає усі її зміни протягом дії договору.

Частиною 1 статті 631 ЦКУ встановлено, що строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов'язки відповідно до договору.

Отже, продовження дії договору про закупівлю можливо у разі, коли строк його дії не закінчився у встановленому чинним законодавством порядку, тобто для того щоб було можливо застосувати норму про «20%» потрібно щоб договір був діючий.

Строки застосування «20%»

Відповідно до ч.1 ст. 3 БКУ бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України, становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року. Неприйняття Верховною Радою України закону про Державний бюджет України до 1 січня відповідного року не є підставою для встановлення іншого бюджетного періоду.

Тож, як правило усі бюджетні договори закінчують свою дію 31 грудня, тому замовникам варто потурбуватися про продовження їх дії, для можливості застосування «20%».

Також замовник має розрахувати строк у який застосовуватимуться ці «20%», адже він має бути достатній для проведення відкритих торгів..

Законом чітко не визначено, на який строк орієнтуватися замовнику, адже проведення цих видів закупівлі може бути в межах строків, визначених для них Законом, але при цьому вони можуть бути призупинені за оскарженням, відмінені чи не відбутися. Тому, замовники можуть орієнтовно визначити потрібний строк, починаючи відлік з початку року.

Як продовжити дію договору на 20%

Скачати шпаргалку

Коли оголошувати торги, якщо застосували «‎20%»

Проведення відкритих торгів на початку наступного року не обов’язково має бути оголошено саме з січня 2024 року. Замовникам ніщо не забороняє оприлюднити оголошення про проведення процедури закупівлі ще в кінці 2023 року, а завершити процедуру закупівлі на початку року.

Дія договору про закупівлю може бути продовжена у обсязі, що не перевищує 20% суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році. Замовник не може перевищувати 20%, але за необхідності може продовжити дію договору на суму менше 20%.

Ця норма Закону регулює питання збільшення обсягу за договором про закупівлю, а не ціни за одиницю чи суми договору про закупівлю. Таким чином, відсоток збільшення договору має визначатися з огляду на потребу в обсягах закупівлі, але розраховуватися у межах 20%.

Якщо договорів, укладених в попередньому році, було декілька, замовник може здійснити таке продовження щодо кожного з них, якщо вони діючі, адже збільшення суми кожного договору в межах 20% призведе до збільшення загальної суми закупівлі в межах 20%. Однак, замовнику варто проаналізувати чи доречно це робити.

Правовим підґрунтям терміну «видатки» є бюджетне законодавство.

Пунктом 13 ч. 1 ст. 2 БКУ визначено, що видатки бюджету — це кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом.

Обмеження норми Закону про «20%» в контексті наявності затверджених в установленому порядку видатків стосуються розпорядників та/або одержувачів бюджетних коштів, які враховуються ними під час укладання відповідних додаткових угод в частині умов щодо виникнення платіжних зобов’язань замовника.

Статтею 41 БКУ передбачено, що якщо до початку нового бюджетного періоду не набрав чинності закон про Державний бюджет України, Кабінет Міністрів України має право здійснювати витрати Державного бюджету України відповідно до таких вимог:

  1. витрати Державного бюджету України можуть здійснюватися лише на бюджетні програми, бюджетні призначення щодо яких встановлені законом про Державний бюджет України на попередній бюджетний період та одночасно передбачені у проєкті закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України, за якими повністю зберігаються цільові обмеження;
  2. щомісячні бюджетні асигнування загального фонду Державного бюджету України сумарно не можуть перевищувати 1/12 обсягу бюджетних призначень, визначених законом про Державний бюджет України на попередній бюджетний період (крім випадків, передбачених ч. 6 ст.  16 та ч. 4 ст. 23 БКУ, а також п.п. 4 і 5 ч. 2 ст. 41 БКУ).

Захищеними видатками бюджету визнаються видатки загального фонду бюджету, обсяг яких не може змінюватися при здійсненні скорочення затверджених бюджетних призначень.

Захищеними видатками бюджету визначаються видатки загального фонду на закупівлю, зокрема медикаментів та перев'язувальних матеріалів; забезпечення продуктами харчування; оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Яку інформацію про зміну строку дії договору до 20% оприлюднювати

Інформація про зміни ціни договору на «20%» не включається до річного плану закупівель, оскільки не є закупівлею у порядку, визначеному Законом, а є зміною умов договору.

У разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у цьому випадку замовник обов’язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю відповідно до вимог Закону з урахуванням цих особливостей.

У разі коли оприлюднення в електронній системі закупівель інформації про місцезнаходження замовника та/або місцезнаходження (для юридичної особи)/місце проживання (для фізичної особи) постачальника (виконавця робіт, надавача послуг), та/або місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг (оприлюднення якої передбачено Законом та/або цими особливостями) несе загрозу безпеці замовника та/або постачальника, така інформація в повідомленні про внесення змін до договору про закупівлю може зазначатися як назва населеного пункту місцезнаходження замовника та/або місцезнаходження (для юридичної особи)/місце проживання (для фізичної особи) постачальника (виконавця робіт, надавача послуг), та/або назва населеного пункту, в який здійснюється доставка товару (в якому виконуються роботи чи надаються послуги).

При цьому, замовникам слід ураховувати норми Особливостей при оприлюдненні звіту про виконання договору про закупівлю.

Пунктом 13 Особливостей встановлено, що звіт про виконання договору про закупівлю, укладений відповідно до цього пункту, не оприлюднюється замовником в електронній системі закупівель.Якщо замовник застосовує «20%» до договору, укладеному за результатами проведених відкритих торгів, то у разі виконання сторонами цього договору або закінчення строку дії такого договору про закупівлю за умови його виконання сторонами, або його розірвання замовник обов’язково оприлюднює звіт про виконання договору про закупівлю у строки, визначені пунктом 12 частини першої статті 10 Закону.

З огляду на викладене замовники повинні враховувати, що у разі оприлюднення звіту про виконання договору, електронна система закупівель закриває будь-яку можливість у подальшому вносити зміни до закупівлі, у тому числі оприлюднювати інформацію про внесення змін до договору.

Тому, оприлюднивши звіт про виконання договору в електронній системі закупівель замовник не зможе оприлюднити повідомлення про внесення змін до договору стосовно «20%».зміст

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді