Технічна специфікація до предмета закупівлі – вимоги та зразок

UA RU
Автор
експерт, адвокат зі спорів з контролюючими органами, консультант із закупівель
Технічна специфікація – це одна з найбільш важливих частин у тендерній документації. Саме вона визначає чи вдасться замовнику отримати потрібне у належній якості, формі та з необхідним функціоналом. З'ясуймо, на що звернути увагу замовнику.

Що таке технічна специфікація до предмета закупівлі

Для початку розглянемо саме визначення, закріплене у статті 23 Закону № 922.

Технічна специфікація до предмета закупівлі — це встановлена замовником сукупність технічних умов, що визначають характеристики товару (товарів), послуги (послуг) або необхідні для виконання робіт щодо об’єкта будівництва.

Такі технічні умови можуть включати:

 • показники впливу на довкілля та клімат;
 • особливі вимоги стосовно проєктування (наприклад, про придатність для осіб з обмеженими фізичними можливостями), відповідності, продуктивності, ресурсоефективності, безпечності та стратегії забезпечення якості;
 • вимоги до назви продукції, під якою вона продається, термінології та символів;
 • процедуру випробування і тестування;
 • вимоги, які стосуються пакування, маркування, оформлення етикетки та інструкції для користувачів, технологічних процесів і технології виробництва на будь-яких етапах життєвого циклу робіт, товару чи послуги (відповідно до п. 33 ч. 1 ст. 1 Закону № 922).

Не зважаючи на досить детальний опис, замовник має самотужки враховувати доволі значний обсяг різноманітних факторів, що стосуються безпосередньо предмета закупівлі та його індивідуальних характеристик, умов постачання, надання або ж використання.

image63
Вікторія Максимова головний редактор Вищої школи Закупівельника
Проведення закупівель — клопітка та відповідальна справа. Щоб розібратися в нюансах, потрібен час та досвід. Саме таким досвідом діляться експерти Вищої школи Закупівельника на уроках програми «Національна сертифікація з публічних закупівель в умовах воєнного стану». Скористайтеся можливістю опанувати одну тему програми абсолютно безплатно — авторизуйтеся або зареєструйтеся

Розглянемо приклад із умовами, які випливають з дати постачання чи надання послуг, що закуповуються. Отож, замовнику слід врахувати:

 • складність закупівлі;
 • очікувані розміри субпідрядних постачань;
 • реальний проміжок часу, який знадобиться для виробництва, використання наявних запасів і доставки товарів із місця їх постачання чи надання послуг. Робитися це може у будь-який спосіб, але який саме використати – обирають відповідно до потреб замовника.

Також замовнику варто детально вивчити Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15.01.2015 № 124-VIII (далі – Закон № 124), у якому визначено правові та організаційні засади із розробки, прийняття та використання технічних регламентів і передбачених у них процедур оцінки відповідності та добровільної оцінки відповідності.

У ТД мають бути вказані:
 • дані, що стосуються технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі, зокрема відповідна технічна специфікація, а при потребі додатково вказуються плани, креслення, малюнки або опис предмета закупівлі. Відповідно до вимог, зазначених у ч. 4 ст. 5 Закону № 922, визначаються технічні та якісні характеристики предмета закупівлі та його технічні специфікації.
 • при потребі та відповідно до п. 3, 4 ч. 2 ст. 22 Закону № 922, можуть також вказуватися дані щодо маркування, протоколи випробувань чи сертифікати, що засвідчують відповідність предмета закупівель встановленим вимогам.

Як зазначено в абзаці 10 ч. 1 ст. 1 Закону № 124, документ про відповідність – це декларація (а саме, декларація про відповідність), звіт, висновок, свідоцтво, сертифікат (зокрема, сертифікат відповідності) або будь-який інший документ, який підтверджує виконання законних вимог, що стосуються об’єкта оцінки відповідності. Знаком відповідності технічним регламентам називають маркування, яке засвідчує, що продукція виготовлена відповідно до застосовних вимог, визначених у технічних регламентах, які декларували нанесення цього маркування.

Олена Степанова експерт, директор ТОВ «СІ БІЗНЕС КОНСАЛТИНГ», Одеса
Знатимете, що підтверджують сертифікати ISO, коли їх варто запитувати у вимогах ТД до учасника чи виробника, а коли — ні

Вимоги до оформлення технічної специфікації

Усі технічні специфікації повинні відповідати хоча б двом основним вимогам:

 • мають описуватися необхідні характеристики товарів, робіт чи послуг, що закуповуються замовником, а саме характеристики, що стосуються функціоналу, технічних вимог та якості. І важливо, аби уся вказана інформація подавалась максимально чітко та зрозуміло;
 • не допускати жодних дискримінаційних вимог.

В описі характеристик товарів, робіт чи послуг може зазначатись конкретний технологічний процес чи технологія виробництва, або ж порядок постачання товару (товарів), спосіб виконання потрібних робіт, надання послуг (послуги). Що ж стосується прав передачі інтелектуальної власності на предмет закупівлі, то ці дані як правило зазначаються у технічних специфікаціях.

У випадку, коли предмет закупівлі буде використовуватись фізичними особами, у технічних специфікаціях повинні враховуватись потреби осіб з інвалідністю або проєктувальні вимоги, що враховують потреби всіх категорій користувачів.

Технічні специфікації можуть формуватись у вигляді переліку експлуатаційних чи функціональних вимог, наприклад екологічних характеристик. Слід зазначити, що ці вимоги мають бути чітко сформованими аби предмет закупівлі міг бути однозначно трактованим і замовником, і учасниками.

У випадку, коли виникають труднощі із укладанням вичерпного опису характеристик, до технічних специфікацій можна додати посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти, умови, вимоги, умовні позначення і термінологію, що пов’язана із товарами, роботами або послугами, що закуповують, що передбачаються наявними міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами із стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами.

Важливо! Згідно з пп.2 п.44 Особливостей № 1178, замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в ЕСЗ у разі, коли вона не відповідає умовам технічної специфікації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до п.43  цих особливостей.

А згідно з п.43 Особливостей № 1178, невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо. При цьому, замовник розміщує у строк, який не може бути меншим, ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в ЕСЗ.

В той же час, за приписами пп.1 п.44 Особливостей № 1178, замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в ЕСЗ, у разі, коли учасник не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в ЕСЗ повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.

Зверніть увагу, що відповідно до п.40 Особливостей № 1178, технічні специфікації не є конфіденційною інформацією.

Технічна специфікація — зразок

Скачайте зразок технічної специфікації для предмету закупівлі електрична енергія

Технічна специфікація зразок Скачати зразокзміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді