Стаття 16 ЗУ Про публічні закупівлі: що вимагати для підтвердження кваліфікаційних критерів

UA RU
Замовник під час торгів висуває до учасників кваліфікаційні критерії. Учасники ж мають документально підтвердити свою відповідність заданим вимогам. Скільки критеріїв можна висувати за статтею 16 Закону № 922? Які тонкощі має знати замовник, щоб вберегтись від оскаржень?

Кваліфікаційні критерії — це вимоги, які замовник встановлює до учасників публічних закупівель. Вони дозволяють переконатися в тому, що учасник може надати відповідні послуги та роботи або вчасно постачати необхідні товари у необхідному обсязі.

Встановлення кваліфікаційних критеріїв регламентує ст. 16 Закону про публічні закупівлі.

Ст 16 Закону України Про публічні закупівлі

Наразі стаття 16 ЗУ Про публічні закупівлі передбачає чотири кваліфікаційні критерії:

 1. наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій;
 2. наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
 3. наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів);
 4. наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю.

Зверніть увагу! Замовник має встановити мінімум один кваліфкритерій до учасника.

Кваліфікаційні критерії процедури закупівлі під час війни

На період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування замовники проводять закупівлі з урахуванням Особливостей № 1178 та з дотриманням принципів здійснення публічних закупівель, визначених Законом № 922.

Із введенням в дію Особливостей запрацювала норма, яка дозволила замовнику під час закупівлі товарів не застосовувати до учасників процедури закупівлі кваліфікаційні критерії, які визначає стаття 16 ЗУ Про публічні закупівлі.

А от у разі закупівлі послуг або робіт замовник зобов’язаний встановити у тендерній документації вимоги для учасників процедури закупівлі щодо  подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційному критерію (кваліфікаційним критеріям).

Також на відкритих торгах замовник не застосовує положення пунктів 1 і 2 частини 2 статті 16 ЗУ Про публічні закупівлі для таких предметів закупівлі, як:

 • тверде паливо;
 • бензин;
 • дизельне пальне;
 • природний газ;
 • газ скраплений для автомобільного транспорту;
 • газ скраплений для комунально-побутового споживання та промислових цілей;
 • електрична енергія.

Наявність в учасника матеріально-технічної бази

Такий кваліфікаційний критерій як наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій характеризує можливість учасника використовувати задля поставки товару, надання послуги, виконання робіт певні потужності, які можуть перебувати не тільки у власності, а й в оренді (суборенді), праві господарського відання тощо. Тому учасник має підтвердити, що  правові підстави використання ним того чи іншого об’єкту  матеріально-технічної бази дозволяють використовувати його для поставки товару, надання послуг або виконання робіт, які є предметом закупівлі. При цьому кількісні, якісні,  номенклатурні та інші вимоги до об’єктів матеріально-технічної бази мають бути спільномірними з предметом закупівлі, не містити в собі «зайвих» вимог, які можуть бути розцінені як дискримінаційні, або навіть такі, що «виписані» під конкретного учасника.

Власне, поняття «наявність», здавалося б, має передбачати собою існування в учасника права володіння, користування та розпорядженнями певними матеріальними об’єктами (нерухомість, транспорт, устаткування тощо) на праві власності, оренди, господарського відання тощо.

Проте відповідно до ч. 3 ст. 16 Закону № 922, в разі закупівлі робіт або послуг допускається залучення учасником потужностей інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців. Зверніть увагу, що така норма не стосується закупівлі товарів.

Наявність кваліфікації у працівників учасника

Згідно з законодавчою нормою замовник має право перевірити наявність працівників з необхідними для виконання роботи знаннями та досвідом.

Вказаний критерій характеризує здатність учасника забезпечити належне виконання поставки товару, надання послуги, виконання роботи необхідними людськими ресурсами, рівень вимог до яких має бути пропорційним предмету договору.

Наявність досвіду виконання аналогічних договорів

Законодавство не розтлумачує поняття «аналогічний договір». У самій нормі законодавець радить визначати аналогічність договору за предметом закупівлі. В такому випадку замовник може зазначити, який предмет закупівлі розуміти як аналогічний, у конкретній закупівлі. 

Замовник має право вимагати від учасника не один, а декілька аналогічних договорів та документи, що підтверджують наявність такого досвіду.

Ніна Абаімова Текст персони
Отримайте відповіді на запитання: ❓ Чи можна вимагати, щоб за аналогічним договором учасник поставляв конкретні товар чи послуги ❓Чи достатньо вимагати, щоб за аналогічним договором учасник надав лише копію договору ❓Чи можна вимагати аналогічний договір з бюджетною установою ❓Чи можна вимагати аналогічні договори протягом тривалого періоду

Кваліфікаційний критерій «фінансова спроможність»

Щоб застосувати цей додатковий критерій, слід врахувати обмеження у законодавстві. Замовник не має права вимагати підтвердження обсягу річного доходу/виручки у розмірі понад очікувану вартість предмета закупівлі (абз. 1 ч. 3 ст. 16 Закону № 922). Якщо предмет закупівлі поділяється на частини, до уваги береться пропорційна очікувана вартість лота.

Кваліфікаційні критерії до учасників торгів: як підтвердити

Замовник повинен вказати в тендерній документації, яким саме чином учасники будуть підтверджувати відповідність обраним кваліфікаційним критеріям.

При цьому обов'язково слід врахувати можливість участі у процедурі об'єднань учасників.

Для об’єднання учасників як учасника процедури закупівлі замовник зазначає умови щодо надання інформації та способу підтвердження відповідності таких учасників об’єднання установленим кваліфікаційним критеріям та підставам, визначеним пунктом 47 Особливостей № 1178.

Кваліфікаційна перевірка субпідрядників/співвиконавців

За деяких умов проходити перевірку зазначеним вимогам може не учасник, а залучений ним субпідрядник/співвиконавець.

У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону (у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі), замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання щодо відсутності підстав, визначених пунктом 47 Особливостей № 1178.зміст

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді