Що прописати в ТД для закупівлі електроенергії

UA RU
Автор
експерт, консультант з публічних закупівель, канд. екон. наук
Готуєтесь до закупівлі електроенергії на відкритих торгах? Пояснимо, які умови прописати в тендерні документації на закупівлю електроенергії. Та що і як вимагати від учасника, щоб отримати надійного постачальника

Особливості № 1178 встановлюють, що під час здійснення закупівлі товарів замовник може не застосовувати до учасників процедури закупівлі кваліфікаційні критерії, визначені статтею 16 Закону.

Однак, якщо він вирішить все ж таки встановити кваліфікаційні критерії слід памятати, що у тендерній документації зазначаються один або кілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону з урахуванням положень Особливостей № 1178 та інформація про спосіб підтвердження відповідності учасників процедури закупівлі установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством.

Водночас у разі проведення відкритих торгів згідно для закупівлі, зокрема електричної енергії положення пунктів 1 і 2 частини другої статті 16 Закону замовником не застосовуються. Йдеться про кваліфікаційні критерії:

 1) наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій;

2) наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

При цьому, замовники не можуть установлювати вимоги до предмета закупівлі, що не передбачені відповідним національним стандартом (за наявності національного стандарту для відповідного предмета закупівлі).

Але водночас тендерна документація (ТД), зокрема та її частина, що стосується документів учасників, має бути максимально спрощена.

Проєкт договору

Під час формування проєкту договору в ТД замовник має врахувати Примірний договір про постачання електричної енергії споживачу.

Такий договір (далі — Примірний договір) був наведений НКРЕКП у додатку 5 до Правил № 312. 

Порядок змін договору

Окрім проєкту договору, в тендерній документації має міститись порядок зміни його умов, який треба вказувати в самому тексті проєкту договору.

В Примірному договорі нема порядку, що передбачає зміну ціни електроенергії. В ньому не визначаються ні майбутні можливі зміни ціни, ні документи, які має подавати замовнику постачальник у разі внесення таких змін.

Тобто для того, щоб реалізувати, наприклад, право на внесення змін згідно з алгоритмом, передбаченим замовником (за приклад можна взяти можливість зменшення обсягів закупівлі, зокрема якщо взяти до уваги фактичний обсяг видатків замовника, як це передбачається в  підпункті 1 пункту 19 Особливостей № 1178), відповідний розділ із зазначеним алгоритмом має міститись не просто в ТД, а безпосередньо в проєкті договору.

Це обумовлено тим, що інколи замовники визначають порядок зміни ціни в тому розділі тендерної документації, що стосується істотних умов договору, але потім не вносять відповідні зміни до проєкту самого договору, і в результаті виходить так, що в договорі ці умови відсутні, і після його укладення замовники не можуть дотримуватися цих положень: в законодавстві такий механізм не передбачається.

На сьогодні проект договору на закупівлю електроенергії може мати різні підстави для  зміни його умов. Це залежить від ситуації на ринку, виду розрахунку ціни у договорі тощо.

Наприклад, у разі застосування формульного розрахунку у проекті договору замовник повинен враховувати важливі нюанси зміни такої ціни і порядок їх застосування.

Підпунктом 7 пункту 19 Особливостей № 1178 передбачено можливість змінювати істотні умови договору у разі зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку «‎на добу наперед», що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни.

Однак, умова щодо застосування середньозважених цін на електроенергію на ринку «‎на добу наперед» достатньо не врегульована.

Замовник самостійно повинен ппрописати у договорі порядок її застосування, зокрема і щодо того як він буде оприлюднювати інформацію про зміни до договору.

Оскільки застосування цієї підстави передбачає формульний розрахунок ціни, що привязує ціну електроенергії до середньозважених цін на електроенергію на ринку «на добу наперед» відповідний договір повинен включати порядок, що враховуватиме ціну електричної енергії, можливість зміни складових елементів, які входять в цю ціни, періодичність такої зміни і спосіб її підтвердження. Як показує практика застосування формульного розрахунку ціни електроенергії замовники передбачають перегляд ціни електричної енергії як дію, що відбувається систематично, наприклад щомісячно і яка проводиться сторонами після завершення періоду (місяця) постачання.

Тож формульний розрахунок ціни в договорі з постачання електричної енергії може враховувати: показник середньозваженої ціни на «ринку на добу наперед»; тариф на передачу/розподіл електричної енергії. При цьому, незмінними можуть бути, зокрема: розмір ПДВ; надбавка постачальника за його послуги.

Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» Державне підприємство «Оператор ринку» відповідає за організацію купівлі-продажу електричної енергії на «ринку на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, допомагає забезпечити баланс між попитом і пропозицією на ринку електричної енергії, проводить ретельний моніторинг ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку. Тож, замовник може відслідкувати зміну ціни електричної енергії на ринку електричної енергії згідно з інформацією з сайту Оператора ринку за посиланням https://www.oree.com.ua/.

Однак, слід ураховувати, що останній абзац пункту 19 Особливостей № 1178 вимагає, що у  разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених цим пунктом, замовник обов’язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю відповідно до вимог Закону з урахуванням цих особливостей.

З огляду на цю умову, спірним залишається можливість оприлюднення інформації про зміну ціни договору у встановлені сторонами в договорі періоди, а не у термін визначений Законом з дати, коли зміни відбулися.

Також, стосовно зміни ціни електроенергії, за численними рішенням судів, можемо навести висновки, що узагальнено в одному із останніх судових рішень «зміна істотних умов договору про закупівлю (збільшення ціни за одиницю товару) є правомірною виключно за таких умов:

 1. відбувається за згодою сторін;
 2. порядок зміни умов договору має бути визначений самим договором (відповідно до проекту, що входив до тендерної документації);
 3. підстава збільшення - коливання ціни такого товару на ринку, що обґрунтоване і документально підтверджене постачальником;
 4. загальна сума (ціна) договору не повинна збільшуватися (постанова КГС ВС від 16.02.2023 у справі № 903/366/22).

І на останок щодо зміни ціни електроенергії, маємо наголосити, що при зміні ціни на ринку «на добу наперед», зміні підлягає лише та частина ціни договору, яка не включає в себе вартість послуг (маржі) постачальника (у разі її відокремлення в структурі ціни) та послуг операторів систем.

Вимоги до ліцензії

В пункті 5 частини 1 статті 7 Закону «Про ліцензування видів господарської діяльності» і в частині 1 статті 8 Закону № 2019 визначається, що на постачання електроенергії треба обов’язково отримати ліцензію, тому замовник має перевірити наявність такої ліцензії у постачальника, а також її чинність і термін її дії.

Ліцензія становить собою право суб’єкта господарювання на провадження виду господарської діяльності, яке підлягає ліцензуванню. Таке право постачальник отримує після того, як НКРЕКП прийме рішення про видачу ліцензії; інформація про таке рішення вноситься в ліцензійний реєстр (п. 1.3. ч. 1 Постанови № 548).

Ніна Абаімова консультант з публічних закупівель
Пояснимо, які загальні вимоги до ліцензування у воєнний час; головні особливості ліцензій на провадження господарської діяльності; умови ТД, щоб перевірити чинність ліцензії учасника. Розберемо кейси, що допоможуть на практиці перевіряти ліцензії

Рішення про видачу ліцензії, або про призупинення чи відновлення її дії, а також про її анулювання має бути оприлюдненим на офіційному вебсайті НКРЕКП і внесеним до ліцензійного реєстру у сторк не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття НКРЕКП такого рішення.

Не забудьте, що статтею 22 Закону № 922 встановлено, що  тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників, а також вимог щодо документального підтвердження інформації про відповідність вимогам тендерної документації, якщо така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.

На цю ж статтю посилаються і Особливості № 1178.

Враховуючи, що у період дії воєнного стану може статися, що доступ до відкритої інформації буде закрито, замовнику краще в тендерній документації передбачати вимогу  до учасників щодо підтвердження наявності у них чинної ліцензії на постачання електроенергії  у формі посилання на джерело, де оприлюднено ліцензію, з альтернативою у разі відсутності такого доступу надавати копію ліцензії. Інформація може надаватися в формі довідки.

Оскільки постачання електроенергії не можливе без ліцензії замовникам є сенс одразу передбачати вимогу для перевірки наявності ліцензії в учасника, а не чекати того моменту, коли він стане переможцем.

Технічні умови в тендерній документації на електроенергію

В технічних умовах, що стосуються предмета закупівлі, зазначте:

 1. клас напруги електричної енергії;
 2. обсяг (кількість), одиниці виміру — кВт*год;
 3. перелік відповідних нормативних актів;
 4. вимоги до якості постачання електроенергії.

Займатися постачанням споживачам електроенергії можуть лише електропостачальники, які мають ліцензію. Так скеровує частина1 статті 56 Закону № 2019.

Наполягайте на тому, що послуги з постачання електроенергії мають надаватися безперервно.

Також має бути обумовлена комерційна якість послуг.

Як придбавати послуги з використання технологічних електричних мереж

Зараз якість електроенергії визначається згідно з такими нормативними актами:

ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності», який був введений в дію згідно з наказом Мінекономрозвитку № 573 від 20.05.2014 (далі — ДСТУ);

ГОСТ 13109-97 «Норми якості електричної енергії в системах електропостачання загального призначення», введений в дію в 1999 році.

Обидва документи регулюють одне й те саме, хоча іноді й різним чином.

У всякому разі, в Кодексі систем розподілу зазначається, що параметри якості електричної енергії в точках приєднання споживачів у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним ДСТУ.

В зв'язку з цим доцільно керуватися положеннями цього Кодексу і розміщати в ТД посилання на відповідні якісні характеристики електроенергії, які передбачаються ДСТУ і договором з оператором системи розподілу;

5) строк постачання;

6) місце постачання.

В цьому пункті треба вказувати не лише номер будинку на відповідній вулиці, а межу балансової належності об’єктів споживача;

7) перелік об’єктів (точок) підключення споживача — всі назви й адреси.

Дійсно,закупівля електроенергії має свої особливості, і щоб такі закупівлі відбувалися успішно, ці особливості потрібно враховувати ще під час формування умов ТД.

Перевірка договорів

Згідно з Законом № 2019 постачальники електричної енергії зобов'язані укладати договори, що є обов’язковими для здійснення діяльності на ринку електроенергії, і виконувати умови цих договорів. Так, відповідно до положень статті 4 зазначеного Закону, постачальники мають укласти такі договори, що є необхідними для забезпечення функціонування ринку електроенергії:

 • про участь у ринку «на добу наперед» та/або внутрішньодобовому ринку; ці договори укладаються з адміністратором індикативного ринку електроенергії ДП «Оператор ринку»;
 • про врегулювання небалансів електроенергії; ці договори укладаються з ДП «НЕК «Укренерго»;
 • про надання послуг з розподілу; ці договори укладаються з ОСР в тому регіоні, де розташований об’єкт замовника;
 • про надання послуг з передачі електроенергії; ці договори укладаються з ОСП ДП «НЕК «Укренерго».

Документальне підтвердження

Увага! Згідно з положеннями частини 4 статті 22 Закону № 922, в тендерній документації замовника не повинні розміщатися вимоги стосовно документального підтвердження інформації про відповідність вимогам ТД, якщо така інформація оприлюднена відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» в формі відкритих даних та/або занесена в відкриті єдині державні реєстри з вільним доступом.

Інформація про постачальників електроенергії, з якими ОСР і адміністратор РДН і ВДР укладають договори, оприлюднюється на сайтах ДП «Оператор ринку» і ПАТ НЕК «Укренерго». ОСР також публікують інформацію про постачальників електроенергії, з якими були укладені договори, на своїх сайтах. Тому замовники в своїй тендерній документації можуть вимагати від учасників надавати інформацію про укладання таких договорів в довільній формі і зазначати посилання на офіційні вебсайти, де опублікована інформація про постачальника.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді