Пункт 47 Особливостей: як перевірити учасника після змін до Особливостей

Автор
експерт, консультант з публічних закупівель, канд. екон. наук
Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в певних випадках. Розглянемо, як перевірити учасника на наявність таких підстав з урахуванням змін після 09.04.2024

Замовники звикли до переліку підстав, визначених у статті 17 Закону № 922 для відхилення учасника процедури закупівлі. Втім Особливості виклали їх по новому у пункті 47.

Ст 17 Закону України Про публічні закупівлі

На відміну від ст 17 Закону України Про публічні закупівлі у відкритих торгах з Особливостями більше не використовується підстава для відмови в участі, коли учасник процедури закупівлі має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).

Крім того, в декількох підставах змінено вимоги  щодо об’єкта цих підстав.

Змінилися і інші підстави. Розглянемо детальніше

PW_welcome_dz_webinar_29072024.jpg

Підпункт 1 та 7 пункту 47 Особливостей

Замовники більше не вимагають підтвердження від учасників відсутності підстав, встановлених підпунктами 1 та 7 пункту 47 Особливостей.  Вони самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджують в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі цих підстав.

Підпункт 2, 3 пункту 47 Особливостей

Підстава, коли особу було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.  Вона стосується:

  • учасника юридичної особи;
  • керівника учасника процедури закупівлі;
  • фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі.

Важливо, що на відміну від вимог статті 17 Закону № 992 у якому йшлося про службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, в період дії воєнного стану замовник повинен перевірити, зокрема керівника учасника.

Для цього замовник може скористатися Єдиним державним реєстром осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Підпункт 4 пункту 47 Особливостей

Якщо суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів, замовник відхиляє такого учасника.

Зазначену інформацію замовники можуть перевірити на сайті Антимонопольного комітету України. Як перевірити субпідрядників і співвиконавців за пунктом 47 Особливостей

Підпункт 5, 6 пункту 47 Особливостей

Якщо фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, або керівник учасника процедури були засуджені за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку, замовник відхиляє такого учасника.

Таку інформацію не можливо перевірити самостійно. Тож, замовник повинен передбачити у тендерній документації вимоги до учасника переможця надати Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявність судимості».

Враховуючи, що від учасника не вимагаються документи для спростування відповідних підстав для відхилення, він лише самодекларує їх відсутність, то вимоги встановлюються лише до переможця процедури закупівлі. Чи вимагати в переможця процедури закупівлі інформаційну довідку з Реєстру НАЗК

Підпункт 8 пункту 47 Особливостей

Якщо учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура, замовник відхиляє такого учасника.

Замовник може переглянути потрібну інформацію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. А саме у розділі «Дані про перебування юридичної особи в процесі провадження у справі про банкрутство, санації».

Додатково замовник може зробити запит до Мін’юсту. З 21.06.2022 у зв’язку з відсутністю доступу до онлайн сервісу з надання інформаційних довідок з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (далі – Єдиний реєстр підприємств), відомості з Єдиного реєстру підприємств можна отримати у формі інформаційного листа.

Пунктом 3.6 розділу ІІІ Положення про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 15.09.2011 № 3018/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за № 1106/19844 (далі – Положення), встановлено порядок надання відомостей з Єдиного реєстру підприємств у формі інформаційних листів інформаційних листів .

Зокрема, відповідно до встановленого цим наказом порядку, надання відомостей з Єдиного реєстру підприємств у формі інформаційних листів здійснюється за відповідним запитом (письмовим або електронним) у разі обмеження в установлених законодавством випадках доступу до вебсайту, на якому подається електронний запит на отримання скороченої чи повної інформаційної довідки, або наявності протягом більше як однієї доби технічних проблем із доступом до такого офіційного вебсайту.

Запит про надання відомостей з Єдиного реєстру підприємств у формі інформаційного листа надсилається до відповідного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України за місцезнаходженням суб’єкта, щодо якого запитується інформація, або до Міністерства юстиції України – у разі необхідності в одночасному отриманні відомостей щодо декількох суб’єктів, які зареєстровані в областях, віднесених до сфери повноважень різних міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України.

Більш детальну інформацію як зробити запит та до якого відділення Мінюсту можна отримати за посиланням

Підпункт 9 пункту 47 Особливостей

Якщо у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (крім нерезидентів), замовник відхиляє такого учасника.

Він може перевірити наявність потрібної інформації на сайті https://usr.minjust.gov.ua/ за безкоштовним запитом у розділі «Інформація про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, тип бенефіціарного володіння, відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу, інший характер та міра впливу, або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи». Для яких осіб ЄДР може не містити інформацію про КБВ

Підпункт 10 пункту 47 Особливостей

Якщо юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом), замовник відхиляє такого учасника.

Наявність антикорупційної програми та уповноваженого з питань корупції передбачена статтею 62 Закону України «Про запобігання корупції».

Наказом Національного агенства з питань запобігання корупції від 10.12.2021  № 794/21 «Про затвердження Типової антикорупційної програми юридичної особи» затверджено типову антикорупційної програми юридичної особи. Як перевірити антикорупційну програму в учасника

Підпункт 11 пункту 47 Особливостей

Якщо учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи - учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції», крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА, замовник відхиляє такого учасника.

Замовник повинен перевірити санкційні списки за посиланням та впевнитись, що учасник не під санкціями. Як перевірити учасника в Державному реєстрі санкцій

Підпункт 12 пункту 47 Особливостей

Якщо керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми, замовник повинен відхилити такого учасника.

Важливо, що йдеться саме про керівника учасника. Для підтвердження відсутності зазначеної підстави учаснику буде достатньо отримати повний Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявність судимості».

Важливо!

У редакції Особливостей після 09.04.2024 виключено абзац 14 з пункту 47, що передбачав, що замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору.

Як бути тепер замовнику, читайте у коментарі експерта 👇

Перейти до роз'яснення >>>зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді