Оскарження процедури закупівлі: як діяти учаснику

UA RU
Автор
експерт, адвокат зі спорів з контролюючими органами, консультант із закупівель
Для відстоювання своїх законних прав та інтересів в процесі здійснення публічних закупівель законодавством передбачено етап оскарження. А учасникам потрібно знати, як захистити себе. Як це зробити, розглянемо у статті

Порядок оскарження публічних закупівель

Оскарження процедури відкритих торгів відбувається у порядку, що визначає стаття 18 Закону № 922  з урахуванням  пунктів 55-67 Особливостей № 1178.

Оскарження відбувається шляхом подання скарги до АМКУ.

Учасник може подати скаргу на:

Візьміть участь у фаховому навчанні

Оскарження процедури закупівлі: як діяти учаснику Зареєструватися

Далі АМКУ у строк, що не перевищує двох робочих днів з дати внесення скарги до реєстру скарг, повинен розмістити в ЕСЗ:

 • рішення про прийняття скарги до розгляду із зазначенням дати, часу і місця розгляду скарги; або
 • обґрунтоване рішення про залишення скарги без розгляду.

В ЕСЗ автоматично оприлюднюються прийняті органом оскарження рішення та розсилаються повідомлення суб’єкту оскарження та замовнику.

Схематично покажемо процедуру оскарження для учасника:

етапи оскарження закупівлі

Важливо! Скарги щодо укладених договорів про закупівлю та їх недійсності відповідно до Закону № 922, з урахуванням цих особливостей, у т.ч. вимоги про відшкодування збитків суб’єкту оскарження внаслідок порушення вимог Закону з урахуванням цих особливостей, розглядаються в судовому порядку.

Скарга в АМКУ публічні закупівлі

Скарга подається до АМКУ в формі електронного документа через електронну систему закупівель (ЕСЗ). При цьому скаржнику бажано завірити скаргу кваліфікованим електронним підписом.

Відповідно до ч.5 ст.18 Закону № 922, скарга повинна містити таку інформацію:

 1. найменування замовника рішення, дії або бездіяльність якого оскаржуються;
 2. ім’я (найменування), місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта оскарження (учасника, який подає скаргу);
 3. підстави подання скарги, посилання на порушення процедури закупівлі або прийняті рішення, дії або бездіяльність замовника, фактичні обставини, що це можуть підтверджувати;
 4. обґрунтування наявності у суб’єкта оскарження порушених прав та охоронюваних законом інтересів з приводу рішення, дії чи бездіяльності замовника, що суперечать законодавству у сфері публічних закупівель і внаслідок яких порушено право чи законні інтереси такої особи;
 5. перелік документів (доказів), що підтверджують наявність у суб’єкта оскарження порушених прав та охоронюваних законом інтересів з приводу рішення, дії чи бездіяльності замовника, що суперечать законодавству у сфері публічних закупівель і внаслідок яких порушено право чи законні інтереси такої особи, пов’язані з його участю в процедурі закупівлі, у випадку, якщо скарги стосуються тендерної документації та/або стосуються прийнятих рішень, дії чи бездіяльності замовника, що відбулись до закінчення строку, встановленого для подання тендерних пропозицій;
 6. вимоги суб’єкта оскарження та їх обґрунтування.

При цьому,  скарга автоматично вноситься до реєстру скарг лише після її оплати. Тоді ж формується реєстраційна картка скарги, яка разом із скаргою автоматично оприлюднюється в ЕСЗ.

Якщо учасник хоче взяти участь у розгляді його скарги шляхом застосування телекомунікаційних систем в інтерактивному режимі реального часу, то має разом із скаргою подати  відповідну заяву.

Скарга на тендерну документацію

Найпопулярнішою підставою для оскарження умов тендерної документації є дискримінаційні вимоги. Наведемо приклад із судової практики.

Судова справа № 640/20841/21

У тендерній документації щодо технічних вимог/характеристик, наведено вимоги, які за своєю суттю, на думку Верховного Суду, є способом (методом) виготовлення певних елементів. При цьому цей спосіб повторює формулу корисної моделі, патенти на які належать громадянину, який є засновником учасника.

Тому, Верховний Суд вказав, що наведення у тендерній документації способів виготовлення складових предмету закупівлі, який відповідає запатентованому методу, що не може бути виконаний жодним підприємством, окрім того, в якого наявне право на відтворення відповідної корисної моделі, свідчить про недотримання замовником публічних закупівель вимог щодо дотримання принципу недискримінації учасників, з огляду на наявність у тендерній документації вимог, які обмежують конкуренцію.

Тож перш ніж оскаржувати умови тендерної документації, учасник має переконатися, що такі вимоги справді є дискримінаційними, а не покликані убезпечити замовника від «горе постачальників».

Скарга подається відповідно до порядку оскарження відкритих торгів, наведеному вище.

Важливо! Обов’язково разом зі скаргою мають бути завантажені документальні докази, які підтверджують, що замовником вчинене порушення законодавства. Зокрема, це можуть бути додатки до тендерної документації, де встановлені дискримінаційні вимоги.

Скарга на рішення замовника

Найпоширенішим видом скарг на рішення замовника є скарги щодо зобов`язання замовника скасувати рішення про відхилення тендерної пропозиції скаржника та/або скасувати рішення про допущення до аукціону іншого учасника (або рішення про визнання такого учасника переможцем).

Судова справа № 640/22104/21

Учасник подав скаргу на рішення замовника до АМКУ через безпідставне відхилення замовником його тендерної пропозиції.

Замовник визначив переможцем процедури закупівлі учасника-1, з яким вирішено укласти договір.

Учасник-2 не погодився з рішенням відхилити його тендерну пропозицію та визначити переможцем учасника-1.

За результатами розгляду зазначеної скарги, АМКУ зобов`язало замовника скасувати рішення про визначення учасника-1 переможцем процедури закупівлі. Так, АМКУ встановив, що тендерна пропозиція учасника-1 не відповідала умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, що мало бути підставою для відхилення замовником його тендерної пропозиції.

Зокрема,  відповідно до вимог тендерної документації, для підтвердження відповідності запропонованих робіт умовам тендерної документації учасники процедури закупівлі повинні були надати в складі тендерної пропозиції розрахунки з печаткою (у разі наявності) та підписами учасника, сертифікованого інженера-проектувальника у складі: договірної ціни на виконання проектно-вишукувальних робіт; зведеного кошторису на проектні і вишукувальні роботи; кошторисів за формою № 2-П та/або по формі № 3-П; календарного плану виконання проектних робіт.

Проте, наданий учасником-1 календарний план не був засвідчений сертифікованим інженером-проектувальником, що є підставою для відхилення тендерної пропозиції на підставі п.2 ч.1 ст.31 Закону № 922, чого замовником вчинено не було.

Окрім цього, замовник не розмістив повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в документах, що подані учасником-1 у тендерній пропозиції.

Також АМКУ встановив, що у додатку до тендерної документації вимагається надання довідок, які повинні свідчити про те, що учасник має працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. Зокрема, вимагається обов`язкова наявність в учасника працівників відповідної кваліфікації з відповідними кваліфікаційними сертифікатами не нижче СС2 щодо: - забезпечення безпеки життя і здоров`я людини, захисту навколишнього природного середовища - 1 особа; - виконання інженерних вишукувань - 1 особа.

При цьому, тендерна пропозиція учасника-1 містила кваліфікаційні сертифікати інженерів-проектувальників, але вони не містили інформації про клас наслідків не нижче СС2. У свою чергу, замовник не встановив зазначені невідповідності та не надав відповідному учаснику можливості їх виправити.

Рішення АМКУ замовником виконане, шляхом скасування свого рішення, про визначення переможцем процедури закупівлі учасника-1 та повернуто процедуру закупівлі на стадію визначення її переможця.

Згідно з рішенням замовника, переможцем процедури закупівлі повторно визначено учасника-1 та вирішено укласти з ним договір. Учасник-2 знову звернувся до АМКУ, за наслідками розгляду його скарги АМКУ прийняв рішення яким частково задоволено скаргу та зобов`язано замовника скасувати рішення про визначення учасника-1 переможцем процедури закупівлі.

Проаналізувавши законодавство, умови тендерної документації та тендерних пропозицій, Верховний Суд дійшов висновку, що АМКУ діяв у законний та правомірний спосіб, на відміну від замовника.

Отже, якщо учасники вважають, що їхні тендерні пропозиції відхилені безпідставно і неправомірно визнано переможця, вони можуть оскаржити таке рішення замовника до АМКУ.

Плата за оскарження процедури закупівлі

За подання скарги до органу оскарження справляється плата через електронну систему закупівель.

Розмір сплати за подання скарги, відповідно до приписів ч. 7 ст. 18 Закону № 922, встановлений Постановою КМУ від 22.04.2020 року № 292.

Тож, відповідно до п.п.1 п. 1 зазначеної постанови встановлено, що за подання скарги до АМКУ, в разі оскарження: тендерної документації; прийнятих рішень, дії чи бездіяльності замовника, що відбулися: до закінчення строку, встановленого для подання тендерних пропозицій, справляється плата у розмірі 0,3% очікуваної вартості предмета закупівлі або його частини (лота) у разі оскарження лише частини предмета закупівлі (лота), але не менш як 2 тис. грн та не більше як 85 тис. грн.

Оскарження процедури закупівлі: як діяти учаснику

Згідно з пп.2 та 3 п.1 постанови, вартість звернення становить 2 тис. гривень - у разі оскарження:

 • тендерної документації щодо умов проведення закупівель відповідно до Закону України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації» (далі – Закону № 327);
 • рішень, дій чи бездіяльності замовника, які відбулися до проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель відповідно до Закону № 327.

А згідно з пп.4 п.1 постанови, справляється плата у розмірі 0,6 відсотка очікуваної вартості предмета закупівлі або його частини (лота) у разі оскарження такої частини предмета закупівлі (лота), або ціни енергосервісного договору, зазначеної суб’єктом оскарження у тендерній пропозиції відповідно до Закону № 327, але не менш як 3 тис. грн та не більш як 170 тис. грн  у разі оскарження прийнятих рішень, дій чи бездіяльності замовника, які відбулися:

 • після оцінки тендерних пропозицій;
 • після розгляду тендерних пропозицій відповідно до ст.29 Закону № 922;
 • після оприлюднення в ЕСЗ повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

Важливо! Розмір плати розраховується автоматично електронною системою закупівель та округлюється до наступних 10 грн.

У разі коли АМКУ за результатами розгляду скарги приймає рішення про задоволення або часткове задоволення такої скарги, залишає її без розгляду у випадку, якщо замовником відповідно до Закону № 922, з урахуванням цих Особливостей № 1178 усунуто порушення, зазначені в скарзі, або приймає рішення про припинення розгляду скарги у випадку, якщо замовником відповідно законодавства усунуто порушення, зазначені в скарзі, плата за подання скарги повертається суб’єкту оскарження, а в інших випадках - перераховується до Державного бюджету України.

Строк оскарження процедури закупівлі

Строки для оскарження процедури закупівлі встановлені у пункті 59 особливостей № 1178.

Скачайте таблицю, щоб не розгубитися у строках для оскарження процедури закупівлі та вчасно подати скаргу до АМКУ.

Що оскаржуємо

У який строк

Умови тендерної документації

з моменту оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів, але не пізніше ніж за три дні до кінцевого строку подання тендерних пропозицій, установленого до внесення змін до тендерної документації

Прийняті рішення, дії чи бездіяльності замовника, що відбулися до закінчення строку, встановленого для подання тендерних пропозицій

протягом чотирьох днів з дати, коли суб’єкт оскарження дізнався або повинен був дізнатися про порушення своїх прав унаслідок рішення, дії чи бездіяльності замовника, але не пізніше ніж за три дні до встановленого на момент прийняття такого рішення, дії чи бездіяльності замовника кінцевого строку подання тендерних пропозицій

Прийняті рішення, дії чи бездіяльність замовника, які відбулися після оцінки тендерних пропозицій учасників

протягом п’яти днів з дати, коли суб’єкт оскарження дізнався або повинен був дізнатися про порушення своїх прав унаслідок рішення, дії чи бездіяльності замовника, але до дня укладення договору про закупівлю

Рішення про відміну відкритих торгів

протягом 10 днів з дати оприлюднення замовником рішення про відміну відкритих торгів, у т.ч. частково (за лотом)

Зміни до тендерної документації

після закінчення встановленого для подання скарг на тендерну документацію строку. Протягом п’яти днів з моменту оприлюднення таких змін на веб-порталі Уповноваженого органу, але не пізніше ніж за три дні до дати, встановленої для подання тендерних пропозицій, яка була встановлена під час внесення таких змінзміст

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді