Код ДК 2015: як обрати без помилок

UA RU
Автор
головний редактор порталу «Держзакупівлі»
Немає жодного закупівельного документа, який би не передбачав зазначення предмета закупівлі та його коду. Тож замовникам потрібно вміти визначати не тільки предмет закупівлі, а й код ДК правильно. Тримайте напохваті автоматизований Єдиний закупівельний словник з пошуком. А для новачків в закупівлях — роз’яснення, що таке класифікатор ДК 021 2015 та як ним користуватися

 

Скачайте Єдиний закупівельний словник 021:2015

Єдиний закупівельний словник ДК 2015

Автоматизований пошук ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник допоможе вам швидко визначити код предмета закупівлі.

Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015

service_slovnik.gif

Перевірте, чи правильно обрали CPV код для свого предмета закупівлі. Скористайтеся автоматизованим пошуком в системі Експертус Держзакупівлі

Скористатися пошуком

Класифікатор ДК 021 2015: для чого потрібен

Єдиний закупівельний словник у розмовах часто називають:

  • закупівельний словник;
  • класифікатор дк 021 2015;
  • класифікатор закупівель;
  • державний класифікатор закупівель;
  • державний класифікатор 2015;
  • єдиний класифікатор закупівель тощо.  

Закупівля розпочинається з оприлюднення річного плану закупівлі, що має містити назву предмета закупівлі із зазначенням коду за коду за ДК 2015 (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності).Тож незалежно від того що закуповується – товар, робота чи послуга, замовник має вказати код за ДК онлайн.

Єдиний закупівельний словник призначений для стандартизації опису в договорах (контрактах) предмета закупівель, забезпечування більшої прозорості процедур закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти, створення ефективного конкурентного середовища у сфері державних закупівель, а також підтримання участі вітчизняних суб’єктів господарювання у торгах за межами України.

 

Закупівельний словник: структура

Єдиний закупівельний словник ДК 2015 складається з основного та додаткового словників.

Основний словник установлює коди та назви продукції та послуг, що можуть бути предметом закупівель.

Додатковий словник установлює коди та описи призначеності чи додаткових характеристик продукції та послуг, що уточнюють предмет закупівлі.

В основному та додатковому словниках назви продукції та послуг — предметів закупівель, а також описи їхнього призначення чи додаткових характеристик мають англійські відповідники. У такий спосіб Єдиний державний закупівельний словник згармонізований з європейським словником закупівель Common Procurement Vocabulary (CPV).

Від закупівельників можна почути вираз «код cpv». Завдяки йому іноземні учасники можуть брати участь в українських тендерах, як і вітчизняні учасники в тендерах європейських країн.   

Код за ДК у системі «Експертус Держзакупівлі»

дк 021 2015 пошук Почати користуватися

Відповідно до Порядку, предмет закупівлі товарів і послуг замовник визначає за показником четвертої цифри Єдиного закупівельного словника.

Основний словник класифікатора ДК 021:2015 базується на системі кодів, що мають ієрархічну структуру і складаються з дев’яти цифр; групи цифр, у свою чергу, відповідають найменуванню, що описує товари, роботи і послуги, які становлять предмет договору.

Код складається з 8 цифр, що згруповані таким чином:

перші дві цифри визначають розділ (XX000000-Y);

перші три цифри визначають групу (XXX00000-Y);

перші чотири цифри визначають клас (XXXX0000-Y);

перші п’ять цифр визначають категорію (XXXXX000-Y).

Останні три цифри коду дають більший ступінь деталізації в межах кожної категорії.

Дев’ята цифра — контрольна.

Додатковий словник містить більш детальний опис предмету. Він базується на системі абетково-цифрових кодів, яким відповідає формулювання, що може деталізувати характер чи призначення товарів.

Код ДК 021 2015

Увага! В електронній системі закупівель (ЕСЗ) технічно реалізовано тільки можливість використовувати основний словник. Тож, в системі замовник не зможе вказати код додаткового словника, але зможе його зазначити у своїх документах, що допоможе йому розв'язувати деякі питання із визначенням предмета закупівлі.

Наприклад, якщо замовник закуповує послугу з оренди легкового автомобіля і водночасмає власного водія, то може зазначити код основного словника 60170000-0 Прокат пасажирських транспортних засобів із водієм (60171000-7 Прокат легкових автомобілів із водієм) і водночас вказати код додаткового словника PB04-7 Без водія.

В ЕСЗ замовник повинен вказати тільки код за показником четвертої цифри Єдиного закупівельного словника 60170000-0 Прокат пасажирських транспортних засобів із водієм.

Також слід ураховувати важливі нюанси, а саме те, що цифра «0» під час визначення за показником четвертої цифри Єдиного закупівельного словника розміщується 5-8 цифрами коду. У разі якщо цифра «0» стоїть четвертою цифрою у коді, то значущими є перші три цифри, які означають показник третьої цифри — групу, а не клас.

Отже, якщо четвертою цифрою в коді є цифра «0», в такому випадку клас у коді відсутній.

У разі якщо предмет закупівлі не має в ієрархічній структурі Єдиного закупівельного словника відповідного Порядку коду, в електронній системі закупівель технічно реалізована можливість для замовника обрати показник «99999999-9 — Не визначено».

Наприклад, 22600000-6 Чорнила. У цьому випадку замовник обирає показник «99999999-9 — Не визначено».

Щодо визначення предмета закупівель робіт, то Порядк не передбачає зазначення відповідного коду Єдиного закупівельного словника ДК 021:2015 у разі визначення закупівлі робіт. Проте, пункт 13 Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі, затвердженого Мінекономіки від 11.06.2020 № 1082, передбачає під час заповнення інформації в ЕСЗ зазначення коду за показниками другої—п'ятої цифр Єдиного закупівельного словника, у разі визначення предмета закупівлі робіт.

Отже, під час визначення предмета закупівлі робіт замовники керуються Порядком, при цьому під час розміщення та оприлюднення інформації в ЕСЗ зазначається код за показниками другої-п’ятої цифр Єдиного закупівельного словника.

Визначення коду ДК 2015 — важливий аспект закупівельної діяльності, адже від нього залежить не тільки визначення предмета закупівель, а і його поділ.

Нагадаємо, що замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури закупівлі відкриті торги/використання електронного каталогу (у разі закупівлі товару), визначеної Особливостями.

Таким чином, замовники повинні досконало орієнтуватися у Єдиному закупівельному словнику ДК:2015 і зважати на правила визначення предмета закупівель. Тож збережіть собі цю статтю у закладках як інструкцію, а для точного визначення коду предмета закупівлі використовуйте Єдиний закупівельний словник з пошуком.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді