Закупівля без використання електронної системи

UA RU
Автор
експерт, консультант з публічних закупівель, канд. екон. наук
Публічні закупівлі без застосування електронної системи стали основними під час воєнного стану. Допоможемо розібратися, яку інформацію оприлюднювати та коли. А також надаємо протокол УО про здійснення закупівель без використання ЕСЗ

Що таке закупівлі без використання електронної системи 

Закон України «Про публічні закупівлі» передбачає можливість здійснювати закупівлі без застосування електронної системи. Такі винятки, як правило, дозволяють укладати прямі договори з постачальником товарів, надавачем послуг чи виконавцем робіт, яких обрав замовник. Ці закупівлі визначають як закупівлі без використання електронної системи закупівель. 

У період дії воєнного стану спрощені закупівлі не застосовуються, а умов для укладення прямих договорів побільшало. Відповідно і вимоги до оприлюднення інформації про такі договори у формі звіту про укладений договір про закупівлю, укладений без використання ЕСЗ, змінені.

Порядок закупівель за публічні кошти на період дії воєнного стану регулюють Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджені постановою КМУ від 12.10.2022 № 1178 (далі — Особливості).

За цим порядком прямі договори, які укладають замовники, можна поділити на дві категорії:

 • якщо вартість менша, ніж встановлені межі для проведення відкритих торгів;

 • якщо наявні окремі підстави, визначені у пункті 13 Особливостей.

Для обох категорій передбачено внесення інформації про таку закупівлю до річного плану та оприлюднення звіту про договір про закупівлю, укладений без використання ЕСЗ.

Для договорів, укладених на підставі пункту 13 Особливостей № 1178, додатково діє вимога у разі укладення договору про закупівлю відповідно до підпунктів 5-11, 14 цього пункту оприлюднювати, разом із звітом, договір про закупівлю та додатки до нього, а також зазначати підстави для здійснення закупівлі відповідно до цього пункту.

Тим замовникам, які укладатимуть договори поза ЕСЗ на суму 50 тис. грн і більше, потрібно дотримувати вимог пункту 3-8 розділу X «Прикінцеві і перехідні положення» Закону № 922. А саме: «...на період дії правового режиму воєнного стану в Україні в разі здійснення замовником закупівлі без використання електронної системи закупівель, за умови що вартість закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень, замовник оприлюднює в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання ЕСЗ, не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня укладення такого договору. Замовники можуть не публікувати інформацію про своє місцезнаходження та/або місцезнаходження постачальників (виконавців робіт та надавачів послуг), та/або місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг, якщо поширення такої інформації несе ризики для безпеки замовника та/або постачальників (виконавців робіт та надавачів послуг)».

Крім того, пункт 11 Особливостей № 1178 встановлює, що у разі здійснення закупівлі, вартість якої є меншою, ніж 50 тис. гривень, без використання електронної системи, замовник не оприлюднює в ЕСЗ звіт про договір про закупівлю, укладений без використання ЕСЗ.

Протокол УО про закупівлю без використання електронної системи

Своє рішення про здійснення закупівлі без використання електронної системи уповноважена особа має оформити протоколом (ч. 10 ст. 11 Закону № 922). Особливих вимог до формування таких протоколів Закон № 922 не встановлює. Є лише нагадування, що уповноважена особа має:

 • зазначити дату прийняття рішення;

 • підписати такий протокол.

Отже, уповноважена особа оформлює протоколом всі свої рішення із зазначенням дати та переліком питань з посиланнями на положення Закону № 922 з урахуванням Особливостей, що регулюють ці питання.

Закупівлі без застосування електронної системи 2023 СКАЧАТИ ЗРАЗОК

Протокол закупівлі без використання електронної системи: перелік

Протоколів у роботі УО з урахуванням Особливостей у період воєнного стану справді багато. Протоколи УО, які обов’язково треба оформлювати під час закупівель без використання ЕСЗ:

● про планування, проведення закупівлі товарів/робіт/послуг до 50 тис. гривень;

● про планування, проведення закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких є вищою 50 тис. гривень та меншою ніж 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких є вищою 50 тис. гривень та  меншою ніж 200 тис. гривень, робіт, вартість яких є вищою 50 тис. гривень та  меншою ніж 1,5 млн гривень, та оприлюднення звіту;

● про планування, проведення закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, та оприлюднення звіту у разі, коли:

1) інформація, що повинна бути оприлюднена в оголошенні про проведення відкритих торгів та/або в тендерній документації, належить до інформації з обмеженим доступом або коли її розголошення під час дії правового режиму воєнного стану може нести загрозу національній безпеці та/або громадській безпеці і порядку, та/або безпеці об’єктів енергетичної чи газової інфраструктури, та/або об’єктів електроенергетики, та/або об’єктів розробки чи видобування вуглеводнів, за наявності відповідного обґрунтування;

2) замовник або його відокремлений підрозділ, що здійснює закупівлю згідно з абзацом другим пункту 15 цих особливостей, перебуває на території активних бойових дій, які не були завершені на дату укладення договору про закупівлю;

3) замовник не може дотриматися строків для проведення закупівлі із застосуванням відкритих торгів та/або електронного каталогу, що повинно бути документально підтверджено замовником, якщо публічні закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюються для:

 • проведення заходів із мобілізації та цивільного захисту;

 • будівництва, облаштування місць проживання внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб;

 • будівництва, поточного ремонту, облаштування захисних споруд цивільного захисту, в тому числі споруд подвійного призначення, найпростіших укриттів;

 • підготовки до проведення опалювального сезону (крім закупівлі енергоносіїв);

4) існує нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням об’єктивних обставин, що унеможливлюють дотримання замовником строків для проведення закупівлі із застосуванням відкритих торгів та/або електронного каталогу, яка повинна бути документально підтверджена замовником;

5) роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання в одному з таких випадків:

 • предмет закупівлі полягає у створенні або придбанні витвору мистецтва або художнього виконання;

 • укладення договору про закупівлю з переможцем архітектурного або мистецького конкурсу;

 • відсутність конкуренції з технічних причин, яка повинна бути документально підтверджена замовником;

 • необхідність захисту прав інтелектуальної власності;

 • укладення договору про закупівлю з постачальником «останньої надії» або з постачальником універсальної послуги на постачання електричної енергії або природного газу;

6) у разі відміни відкритих торгів через неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями, у тому числі за лотом. При цьому предмет закупівлі, його технічні, кількісні та якісні характеристики, проект договору про закупівлю, а також вимоги до суб’єкта, з яким укладається договір про закупівлю, не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації (крім вимог, визначених пунктом 47 цих особливостей), та сума договору про закупівлю не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, які відмінено через відсутність достатньої кількості учасників процедури закупівлі (учасника процедури закупівлі), з урахуванням прийнятного відсотка перевищення ціни тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі над очікуваною вартістю предмета закупівлі, якщо такий прийнятний відсоток був зазначений у тендерній документації;

⚡ Протоколи УО для відкритих торгів: оберіть свій зразок

7) після укладення договору про закупівлю у замовника виникла необхідність у постачанні додаткового обсягу товару тим самим постачальником, якщо в разі зміни постачальника замовник буде вимушений придбати товар з іншими технічними характеристиками, що призведе до виникнення несумісності, пов’язаної з експлуатацією і технічним обслуговуванням, або у разі, коли така закупівля зумовлена змінами до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Закупівля додаткового обсягу товару в того самого постачальника здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість такого постачання не перевищує 50 відсотків ціни договору про закупівлю;

8) у замовника після укладення договору про закупівлю виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг, пов’язаних з предметом закупівлі основного договору, в того самого виконавця робіт/надавача послуг. Можливість і умови виконання таких додаткових робіт чи надання послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, укладеному за результатами проведення закупівлі. Закупівля додаткових робіт чи послуг у того самого виконавця робіт/надавача послуг здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення закупівлі;

9) здійснюється закупівля послуг з адвокатської діяльності;

10) здійснюється закупівля юридичних послуг, пов’язаних із захистом прав та інтересів України, у тому числі з метою захисту національної безпеки і оборони, під час врегулювання спорів, розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України;

11) здійснюється закупівля послуг, необхідних для проведення спортивних заходів, спортивних змагань, заходів з фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації, що включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на відповідний рік;

12) здійснюється закупівля товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення функціонування об’єктів критичної інфраструктури, що віднесені до I або II категорії критичності відповідно до Порядку віднесення об’єктів до критичної інфраструктури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 р. № 1109, у разі неможливості дотримання замовником строків для проведення закупівлі із застосуванням відкритих торгів та/або електронного каталогу, яка повинна бути документально підтверджена замовником;

13) здійснюється закупівля товарів, робіт та послуг для/з будівництва, ремонту та інших інженерно-технічних заходів із захисту об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури за основними технічними показниками, погодженими Міненерго;

14) здійснюється закупівля природного газу суб’єктом господарювання, визначеним для придбання природного газу за рахунок видатків, передбачених за бюджетною програмою «Придбання природного газу для проходження опалювального сезону 2022-2023 років» (КПКВК 2401200) відповідно до частини першої статті 41 Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»;

15) здійснюється закупівля товарів, робіт і послуг для здійснення заходів, спрямованих на забезпечення захисту об’єктів підприємств, установ та організацій електроенергетичного, ядерно-промислового, вугільно-промислового та нафтогазового комплексів, а також для відновлення зруйнованих або пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації таких об’єктів;

16) закупівля із застосуванням електронного каталогу не відбулася або в електронному каталозі відсутній необхідний замовнику товар, якщо така закупівля була проведена відповідно до пункту 5 розпорядження КМУ від 25.09.2019 № 846 «Про визначення державної установи «Професійні закупівлі» централізованою закупівельною організацією».

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді