Як вибирати метод розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі

UA RU
Метод розрахунку залежить від виду предмета закупівлі, його поширеності на ринку, порядку формування цін на нього. Також на вибор методу впливатимуть важливі фактори, які має врахувати замовник. Розглянемо їх більш детальніше.

1. Аналіз використання

Потребу в товарах, роботах, послугах, а саме їх номенклатуру, кількісні та якісні показники, визначають з огляду на аналіз їх фактичного використання для діяльності замовника у минулих періодах. Отримані показники коригують з урахуванням запланованих поточних завдань замовника.

Так визначають потребу для стандартних закупівель, які мають постійний попит у замовника, приміром пальне, канцелярські товари та папір, електроенергія, питна вода. Такі предмети закупівель мають історію їх фактичного використання у минулих періодах.

Тому замовник зможе розрахувати їх очікувану вартість на основі:

 • фактичної історії використання;
 • супутніх факторів, що впливають на формування ціни предмета закупівлі, таких як валютний курс, інфляція, попит.

Неодмінно стане у пригоді стаття «Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі».

У випадку, якщо замовник закуповує товари, роботи та послуг вперше, він не може орієнтуватися на свій попередній досвід формування потреби. Тому має аналізувати:

 • інформацію, наявну на ринку пропозицій;
 • зовнішні фактори, що впливають на формування очікуваної вартості.

PW_welcome_dz_webinar_29072024.jpg

2. Єдині умови вихідних даних

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівель слід будувати на вихідних даних, приведених до єдиних умов.

Єдиними умовами є умови постачання, оплати, забезпечення виконання контракту, що приведені до порівняльного вигляду, а саме обсяг постачання, супутні послуги, податки та мита, строки постачання товарів, знижки, інші умови, що можуть вплинути на ціну.

Наведемо приклади вихідних даних, які впливають на очікувану вартість одного і того самого товару:

А) Закупівля ідентичних товарів іноземного походження може мати абсолютну різну очікувану вартість, якщо є відмінність у строках їх постачання:

 • тривалий строк постачання дає змогу учасникам застосовувати наземний чи водний вид доставки, що здешевить закупівлю;
 • термінова доставка передбачає використання дорожчого повітряного транспорту.

Б) Різні вимоги до тари, а саме багатооборотна тара і тара, що підлягає поверненню.

В) Наявність супутніх послуг під час закупівлі товару, наприклад пов’язаних з постачанням товарів (послуги з транспортування, встановлення, монтажу, налагодження, інсталювання програмного забезпечення, навчання персоналу).

3. Поняття «ідентичний товар» та «аналогічний товар»

Ідентичні товари, це товари, що мають однакові характерні для них:

 • основні ознаки, зокрема функціональні, технічні та якісні;
 • експлуатаційні та фізичні характеристики.

Незначні відмінності у зовнішньому вигляді товарів, які не мають суттєвого значення, можна не враховувати.

Електронна си­стема закупівель — 2021: нові електронні поля та інструменти

Аналогічні товари, це ті що:

 • не належать до ідентичних;
 • мають подібні характеристики;
 • складаються зі схожих компонентів — що дає їм змогу виконувати одні й ті самі функції та/або бути технічно взаємозамінними.

Коли визначають аналогічність товарів, враховують їх якість та репутацію виробника на ринку.

Під час аналізу ціни на товари замовнику варто порівняти ціни щонайменше трьох потенційних постачальників. Тому доречно застосовувати поняття «аналогічні товари», якщо:

 • немає трьох пропозицій ідентичних товарів;
 • ідентичність товару не є принциповою умовою закупівлі, а аналогічність дасть змогу збільшити конкуренцію.

4. Ціноутворення предметів закупівель

Очікувану вартість закупівлі формують з огляду на особливості ціноутворення окремих предметів закупівель.

Суб’єкти господарювання використовують у своїй діяльності вільні та державні регульовані ціни. Вільні ціни визначають на всі види продукції (робіт, послуг), окрім тих, на які встановлено державні регульовані ціни. Їх формують з урахуванням, зокрема:

 • етапів життєвого циклу продукту;
 • новизни товару;
 • комбінації ціни та якості продукту;
 • структури ринку й місця підприємства на ринку;
 • конкурентоспроможності товару.

Державні регульовані ціни запроваджують КМУ, органи виконавчої влади, державні колегіальні органи та органи місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень у встановленому законодавством порядку.

❗️ Вартість життєвого циклу: у чому користь нового критерію оцінки

5. Унікальність предмета закупівлі

Є предмети закупівель, очікувану вартість яких формують за умови їх цінності та унікальності. Це наприклад антикваріат, предмети мистецтва.

В державному секторі таких закупівель небагато і їх ціна формується в індивідуальному порядку.

6. Обмеження витрат

На формування очікуваної вартості окремих предметів закупівель впливають встановлені обмеження. Наприклад, які містить постанова КМУ «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету» від 04.04.2001 № 332.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді