Методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі 2023

Предметів закупівель багато. Кожен з них має власні особливості, які мають вплив на його очікувану вартість. Як їх визначити? Наразі наша редакція готує свіже роз'яснення, які є методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі у 2023 році

 

Важко встановити спосіб розрахунку очікуваної вартості, який замовники застосовували б до усіх предметів закупівель.

Відповідно до п. 11 ч. 1 ст. 9 Закону про публічні закупівлі уповноважений орган розробив Примірну методику визначення очікуваної вартості предмета закупівлі та затвердив її наказом від 18.02.2020 № 275 (далі — Примірна методика). Замовники застосовують Примірну методику, щоб визначити очікувану вартість предмета закупівлі товарів, робіт та послуг, які закуповують за Законом про публічні закупівлі.

В ній конкретизовані методи визначення очікуваної вартості, а саме:

 • розрахунок методом порівняння ринкових цін;
 • розрахунок на основі закупівельних цін попередніх закупівель;
 • розрахунок очікуваної вартості товарів/послуг, щодо яких діє державне регулювання цін і тарифів;
 • розрахунок очікуваної вартості робіт.

 

 

PW_welcome_dz_webinar_29072024.jpg

Розрахунок методом порівняння ринкових цін

Основним методом для товарів широкого вжитку, є метод порівняння ринкових цін.
Метод порівняння ринкових цін — це метод визначення очікуваної вартості товару на підставі даних ринку:

 • загальнодоступної відкритої цінової інформації;
 • інформації з отриманих комерційних пропозицій;
 • інформації з прайс-листів на момент вивчення ринку.

Точність одержаних розрахунків очікуваної вартості залежить від достовірності цінової інформації, що використовується.

Порядок отримання цінової інформації щодо товарів:

1. Здійснюємо пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації, дані беремо з будь-яких джерел, а саме:

 • в Інтернет-мережі у відкритому доступі, в т.ч. на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в системі електронних закупівель ProZorro та на аналогічних торгівельних електронних майданчиках;
 • в спеціалізованих виданнях, які випускаються в друкованій та електронній формі або розміщуються в мережі Інтернет (в разі їх наявності);
 • біржові котирування світових, регіональних, місцевих та профільних бірж (в разі біржового товару);
 • в спеціалізованих інформаційно аналітичних видань;
 • в офіційних статистичних виданнях, в т.ч. іноземних.

2. Направляємо не менше 3-х письмових комерційних запитів (електронною поштою) виробникам, офіційним представникам та дилерам, постачальникам конкретного товару.

Перш за все необхідно направляти комерційні запити виробникам товарів та лідерам ринку. Вони повинні містити інформацію щодо повної характеристики товару (марка, креслення, розмір, ДСТУ, ГОСТ, технічні умови, тип, сорт, категорія, артикул, ємність, густина, тип упаковки (тара), рік випуску для техніки та обладнання), необхідної кількості, графік поставок, умов постачання, умов оплати та систему надання знижок, гарантійний термін тощо.

Збір інформації не тягне за собою ніяких зобов’язань замовника. Якість товару повинна відповідати діючим нормативним документам та документам на виготовлення. В разі використання уніфікованих профілів товарів запити робити як по профілям, так і по конкретним товарам, які входять в профіль.

Інформація отримана з Інтернет-мережі або в електронній переписці роздруковується і підшивається до звіту про розрахунок очікуваної вартості товару.

УВАГА! Аналіз ринку (розрахунки і отримані матеріали з ціновою інформацією) повинні оформлюватись у вигляді звітів, аналітичних записок чи протоколів і зберігатись разом з іншою документацією до тендера.

 

Для проведення розрахунку очікуваної вартості методом порівняння ринкових цін необхідно:

 1. Привести всі ціни, які були  отримані з вищезазначених джерел інформації, до єдиних умов, в т.ч. валюти, умов поставки, умов оплати, тощо.
 2. З масиву цінових даних (щонайменше 3 ціни) відкинути за необхідності аномально низьку і аномально високу ціни, які об’єктивно випадають з діапазону. В разі якщо після відкидання аномальних цін залишилось менше 3 цінових пропозицій переходимо до другого методу – Методу розрахунку очікуваної вартості на підставі закупівельних цін минулих періодів.

В цьому разі дані спочатку приводять до ціни поточного рівня за формулою:  

Цп.п. = Цм.п. × kі.ц.,

де:

Цп.п. — ціна поточного періоду;

Цм.п. — ціна минулого періоду;

kі.ц. — коефіцієнт індексу цін за період від останньої закупівлі до розрахунку очікуваної ціни.

⚡️ Аудитори перевірятимуть, як замовники формують очікувану вартість

Коефіцієнт індексу цін, розраховується за такою формулою:

 k і.ц. = I (t+1) х…..I (t-1) / 100,

де:

kі.ц. — коефіцієнт індексу цін за період від останньої закупівлі до розрахунку очікуваної ціни;

І — індекс цін виробників продукції за видами промислової діяльності у відсотках до попереднього місяця, розрахований Держстатом України або індекс споживчих цін.

I (t+1 ) — індекс цін місяця наступного за місяцем проведення останньої закупівлі;
I (t-1 ) — індекс цін місяця попереднього до місяця розрахунку очікуваної ціни.

Для розрахунків використовуються помісячні Індекси статистики, тому в формулу потрібно підставити Індекси за всі місяці починаючи з наступного за місяцем проведення закупівлі і закінчуючи місяцем попереднім до місяця розрахунку очікуваної вартості.

За можливості необхідно розрахувати коефіцієнт індексу цін, використавши декілька індексів статистики.

3. Визначити очікувану ціну за одиницю товару, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних.

Цод = (Ц1 + … + Цк)/К,

де:

Цод — очікувана ціна за одиницю товару;

Ц1, Цк — ціни отримані з відкритих джерел інформації;

К — кількість цін отриманих з відкритих джерел інформації.

4. Очікувану вартість предмету закупівлі визначити, як добуток очікуваної ціни за одиницю товару на кількість товару за такою формулою:

ОВмрц = Цод × V,

де:

ОВмрц — очікувана вартість за методом ринкових цін;

Цод — очікувана ціна за одиницю товару;

V — кількість (обсяг) товару, що закуповується.

 

Приклад розрахунку методом порівняння ринкових цін через аналіз загальнодоступної інформації про ціну:

Папір для друку, А4, 80 г/м², клас A, 450 арк., білий — 8 00 уп. (Джерело: ROZETKA)

Папір офісний Xerox Premier A4 80 г / м2 клас А біла 450 аркушів – 97 грн./уп. (Джерело: ПАПІРУС)

Папір офісна Double A, A4, 80г / м2, 450 арк., клас A – 125,00 грн./уп.

Папір офісний Double A, A4, 80г / м2, 450 арк., клас A – 156 грн./уп. (Джерело: ОФІСМЕН)

Офісний папір NIVEUS SUPERIOR, А4, клас A, 80г / м2, 450арк. – 120 грн./уп.

 1. (97+125+156+120)/4= 124,50 грн.
 2. 124,5 *800= 99 600,00 грн. – очікувана вартість

Розрахунок на основі закупівельних цін попередніх закупівель

За цим методом очікувану вартість визначають, якщо:

 • на ринку певного товару чи послуг обмежена конкуренція;
 • неможливо отримати достатню інформацію про актуальні ринкові ціни.

У такому разі замовники беруть за основу ціни власних попередніх закупівель та укладених договорів ідентичного/аналогічного предмета закупівлі, а також ціни схожих закупівель минулих періодів із системи Prozorro, приведені до єдиних умов. А під час обчислення ураховують індекс інфляції, зміну курсів іноземних валют, якщо в ціні товару/послуги є в наявності валютна складова.

Наприклад, для розрахунку очікуваної вартості товарів українського походження

ОВі = V * Цм.п. х ki,

де:

ОВі  — очікувана вартість на підставі закупівельних цін минулих періодів

V — обсяг товарів/послуг

Цм.п. — ціна минулого періоду

ki — коєфіцієнт індексації.

I (t+1 ) - індекс цін місяця наступного за місяцем проведення останньої закупівлі
  I (t-1 ) -    індекс цін місяця попереднього до місяця розрахунку очікуваної ціни

 

 зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді