Аномально низька ціна у відкритих торгах з Особливостями

UA RU
Автор
експерт, адвокат зі спорів з контролюючими органами, консультант із закупівель
Що таке аномально низька ціна, як її визначають та як діяти, коли учасник подав тендерну пропозицію з аномально низькою ціною

Аномальна низька ціна тендерної пропозиції

Дефініція аномально низької ціни наведена у пункті 3 частини 1 статті 1 Закону № 922.

Аномально низька ціна — це ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції за результатами аукціону, яка є меншою на 40 або більше відсотків від середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників на початковому етапі аукціону, та/або є меншою на 30 або більше відсотків від наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції за результатами проведеного електронного аукціону.

🔥Безплатний вебінар від проєкту «ДеюреЗакупівлі»

Статичний блок для новин

Щоб переглянути вебінар та отримати сертифікат, потрібна попередня реєстрація 👇

Зареєструватися

Як визначається аномально низька ціна

Аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель (далі – ЕСЗ) автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота).

Що таке аномально низька ціна тендерної пропозиції

Наприклад, учасники встановили такі ціни: № 1 у 500 тис. грн., № 2 у 480 тис. грн., № 3 у 220 тис. грн.

Середньоарифметичне значення становитиме (500+480+220) : 3= 400 тис. грн.

Тобто, 400 тис. грн. є 100%, а 220 тис. є 55% від цієї суми, тобто є меншою на 45% від середньоарифметичної ціни, а отже є аномально низькою.

Наступною ціною є 480 тис. грн., і різниця становить вже 54,2%, а не дозволені 29,9999%.

Важливо! За приписами ч.5 ст.30 Закону № 922,  розрахунок аномально низької ціни здійснює ЕСЗ автоматично на всіх етапах електронного аукціону та інформує про це учасника процедури закупівлі та замовника. Тож, про будь-які упередження замовника з цього приводу не може йти мови.

Зверніть увагу, що за приписами п.37 Особливостей № 1178, за обґрунтованим рішенням замовника відкриті торги можуть бути проведені без застосування електронного аукціону. В такому випадку, під терміном «аномально низька ціна тендерної пропозиції» розуміється ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та/або є меншою на 30 або більше відсотків наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції; аномально низька ціна визначається ЕСЗ автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота).

Наталія Заєць експерт, консультантка з публічних закупівель, канд. екон. наук
Розумітимете, чи можна застосувати 24 години на виправлення невідповідностей у ситуації, коли учасник надав неналежне обґрунтування аномально низької ціни

Аномально низька ціна: обґрунтування

Якщо ЕСЗ виявлено, що у тендерній пропозиції учасника ціна є аномально низькою, такому учаснику надається шанс для пояснень.

Так, за приписами ч.14 ст. 29 Закону № 922, п.37 Особливостей № 1178, учасник, чия тендерна пропозиція є найбільш економічно вигідною, але містить аномально низьку ціну, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних ТМЦ/ робіт/послуг.

Наприклад, якщо найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію було визначено у п’ятницю, то учасник повинен надати своє обґрунтування у понеділок (якщо він не є вихідним, чи святковим днем).

Зверніть увагу, що ЕСЗ сама встановлює граничний строк подання учасником  обґрунтування аномально низької ціни, наприклад, до 15.12.2023 року о 00:00 год.

Таке обґрунтування подається через ЕСЗ в електронному файлі. Зазвичай, таке обґрунтування друкується, а потім вже надрукований лист сканується та відсилається у форматі pdf . Втім, якщо файл стає доволі об’ємним, або містить декілька документів, то його можна стиснути та надіслати у форматі rar .

Учасникам слід пам’ятати, що замовник повинен відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, у випадку, коли  учасник не надав належного обґрунтування вказаної у ній ціни або вартості, або надав, але несвоєчасно (ч.14 ст.29 Закону № 922, п.44 Особливостей № 1178).

Разом із тим, Закон № 922 не дає чіткого формулювання поняття «належного обґрунтування ціни», тож замовник може на свій розсуд визначати, чи є обґрунтування належними, чи його можна не брати до уваги.

Втім, у ч.14 ст. 29 Закону № 922 наведений примірний перелік тієї інформації, яка може бути в обґрунтуванні, зокрема інформація щодо:

  1. досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва;
  2. сприятливі умови, за яких учасник може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальна цінова пропозиція (знижка) учасника;
  3. отримання учасником державної допомоги згідно із законодавством.

Аномально низька ціна тендерної пропозиції: як діяти замовнику

Пункт 44 Особливостей № 1178 дає замовнику дві опції:

  • обов’язок відхилити тендерну пропозицію. Так, замовник зобов’язаний відхилити аномально низьку тендерну пропозицію у разі ненадходження такого обґрунтування протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції;
  •  можливість відхили тендерну пропозицію. Так, замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, у разі якщо учасник не надав належного обґрунтування вказаної у ній ціни або вартості. Зверніть увагу, що поняття «належного обґрунтування» є оціночним, і замовник не може автоматично відхилити таку тендерну пропозицію, йому потрібно детально проаналізувати таке обґрунтування.

Оскільки поняття «належного обґрунтування» є оціночним, то фактично аудитори з ДАС не можуть встановити порушення, натомість відхилення може оскаржити учасник до АМКУ, з великими шансами отримати Рішення АМКУ на свою користь. Тому, замовникам потрібно уважно поставитися до такого обґрунтування.

Зокрема, якщо учасник подать пояснення в яких будуть детальні розрахунки, або конкретні посилання на отримання державної допомоги, або посилання про наявність надсучасного обладнання та матеріально-технічної бази, яку учасник належним чином підтвердив документами, наданими у складі цінової пропозиції і які дають змогу зменшити учаснику суму цінової пропозиції, то говорити, що така пропозиція є необґрунтованою, вже не можна.

Висновки

Тож, встановлюючи ціну на свої ТМЦ/послуги, учаснику потрібно врахувати, що його ціну можуть визнати аномально низькою. За таких обставин, готуючи тендерну пропозицію, потрібно також одразу підготувати й обґрунтування того, чому учасник пропонує саме таку ціну, адже строк на подання пояснень є надзвичайно коротким.зміст

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді