Які є підстави для продовження строку розгляду тендерної пропозиції учасника

UA RU
Автор
експерт, юрист, заступник начальника служби матеріально-технічного забезпечення ДП «МТП «Чорноморськ»
Якщо маєте причини для продовження строку розгляду тендерної пропозиції, необхідно це обґрунтувати. Дізнайтеся від експерта, за яких підстав можна продовжити строк розгляду ТП, і як обґрунтувати таку необхідність. Основні правила та порядок продовження строків розгляду — у статті.

 

Відповідно до абзацу 2 пункту 36 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року (зі змінами) (далі – Особливості) замовник розглядає таку тендерну пропозицію відповідно до вимог статті 29 Закону (положення частин другоїп’ятої - дев’ятоїодинадцятоїдванадцятоїчотирнадцятоїшістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 цих особливостей. Замовник розглядає найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі відповідно до цього пункту щодо її відповідності вимогам тендерної документації.

🔥Безплатний вебінар від проєкту «ДеюреЗакупівлі»

Статичний блок для новин

Щоб переглянути вебінар та отримати сертифікат, потрібна попередня реєстрація 👇

Зареєструватися

Підстави для продовження строку розгляду тендерної пропозиції

Строк розгляду тендерної пропозиції/пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття такого рішення (ч.10 ст. 29 Закону № 922).

Саме такою є редакція норм, що регламентує терміни та порядок продовження розгляду тендерних пропозицій/пропозицій.

Відзначимо, що ані Закон ані Особливості не містять переліку підстав або критеріїв обґрунтувань, якими замовник має аргументувати необхідність подовження строку розгляду пропозиції. Таким чином, замовник самостійно приймає відповідні рішення, необхідні для реалізації своїх функцій, дотримуючись принципів публічних закупівель та мети Закону.

Відтак, серед підстав, які замовники зазвичай використовують для аргументації продовження строку розгляду пропозиції можна виділити наступні:

  1. необхідність звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції в порядку, визначеному пунктом 42 Особливостей;
  2. необхідність аналізу тендерної пропозиції фаховими спеціалістами замовника, зокрема технічними спеціалістами, наприклад інженерами, або необхідність отримання додаткового юридичного висновку стосовно окремих документів учасника. Нагадаємо, що відповідно до ч. 12 ст. 11 Закону в допомогу уповноваженій особі за рішенням замовника може утворюватись робоча група з працівників замовника для розгляду тендерних пропозицій/пропозицій, рішення якої має дорадчий характер;
  3. значний обсягу документів, що подано учасником у складі тендерної пропозиції;
  4. зміна організації праці на підприємстві (наприклад скорочення робочого тижня).

Наведений перелік підстав, які застосовуються замовниками є орієнтовним, адже відсутність конкретизації щодо аргументації продовження строку розгляду пропозиції дає можливість замовникам зазначати як підставу будь-які події, які ускладнюють або затримують розгляд тендерної пропозиції в строки, що становлять 5 робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції.

Ніна Абаімова консультант з публічних закупівель
Коли вважати тендерну пропозицію поданою? Чи можна вважати, що пропозиція подана після підписання електронним підписом?

Як продовжити строк розгляду тендерної пропозиції

Для правильного визначення строків при продовженні розгляду тендерної пропозиції, звертаємо увагу замовників, що строк розгляду починаємо відлічувати з наступного дня після визначення електронною системою закупівель найбільш вигідної пропозиції за результатом аукціону. У випадку, якщо замовнику не достатньо для розгляду тендерної пропозиції 5 робочих днів, замовник продовжує строк до 20 робочих днів, тобто не на 20 робочих днів, а до 20 робочих днів. Іншими словами, враховуємо, що 20 робочих днів від дати визначення найбільш вигідної тендерної пропозиції – максимальний термін розгляду тендерної пропозиції учасника.

Замовник має право, за наявності підстав, продовжувати строк кожної тендерної пропозиції до 20 робочих днів. Водночас, якщо таких пропозицій більше ніж 4, замовнику слід врахувати строк дії тендерних пропозицій, які встановлені замовником у тендерній документації, протягом яких тендерні пропозиції вважається дійсними.

 

Замовник, відповідно до вимог ч. 10 ст. 29 Закону, у разі подовження терміну розгляду пропозиції зобов’язаний оприлюднити повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення (Нагадаємо, що рішення уповноваженої особи або тендерного комітету оформлюються протоколом із зазначенням дати прийняття такого рішення). Законом не конкретизовано, коли саме амовник має прийняти таке рішення та відповідно оприлюднити повідомлення.

Повідомлення про продовження строку розгляду тендерної пропозиції

Які є підстави для продовження строку розгляду тендерної пропозиції учасника

Скачати зразок

Водночас, аби не попасти у поле зору органів державного фінансового контролю, (нагадуємо, що відповідно до ч. 1 ст. 164-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення строків розгляду тендерної пропозиції передбачена адміністративна відповідальність), рекомендуємо замовникам у випадку виникнення необхідності продовжити термін розгляду пропозиції, ухвалювати таке рішення та відповідно оприлюднювати його в межах п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Оприлюднення такого повідомлення поза межами п’яти робочих днів може привернути додаткову увагу аудиторів. Так, можна ознайомитись з моніторингом процедури закупівлі UA-2021-05-12-009307-b, під час якої аудитори встановили порушення строків розгляду тендерної пропозиції та звернули увагу, що рішення про продовження строку прийнято лише на 15 робочий день розгляду пропозиції.

Окремі замовники після прийняття рішення про продовження строку розгляду тендерної пропозиції взагалі забувають прийняти рішення про обрання переможця, що також не залишається поза увагою аудиторів (моніторинг процедури закупівлі UA-2020-05-07-004324-b).

Також звертаємо вашу увагу на можливу необхідність продовження строку розгляду пропозиції під час оприлюднення повідомлення учаснику з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах в порядку, визначеному пунктом 43 Особливостей. Нагадуємо, що таке повідомлення має бути розміщене у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду пропозиції. Непоодинокі випадки, коли замовники розміщують повідомлення на 4 або 5 робочий день розгляду тендерних пропозицій без продовження строку розгляду, що може у подальшому кваліфікуватись аудиторами як не оприлюднення або порушення строків оприлюднення інформації про закупівлі, та стати підставою для притягнення до адміністративної відповідальності відповідно до ч.1 ст. 164-14 КУпаП.

 

Обґрунтування продовження строку розгляду тендерної пропозиції

Замовник обґрунтовує необхідність продовження строку розгляду пропозиції, керуючись підставами, через які виникла така потреба.

Закон не встановлює окремих вимог щодо змісту та форми повідомлення про продовження строку розгляду тендерних пропозицій. Водночас, враховуючи що ч. 10 ст. 29 Закону визначено, що строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. Тобто замовнику необхідно у відповідному повідомленні наводити аргументацію такого продовження.

Рекомендуємо не зловживати продовженням строків розгляду тендерних пропозицій, оскільки законодавство передбачає оскарження рішень замовника. Відтак, безпідставне, на думку учасника, продовження строку розгляду його пропозицій може стати підставою для оскарження такого рішення замовника в АМКУ.

Продовження строку розгляду ТП в багатолотовій закупівлі

Продовження строку розгляду тендерної пропозиції в багатолотовій закупівлі є дуже актуальним. Оскільки відлік часу для розгляду тендерних пропозицій, наданих учасниками закупівлі по лотах, зазвичай розпочинається одночасно.

У відповідності до пункту 39 ч. 1 ст. 1 Закону частина предмета закупівлі (лот) — визначена замовником частина товарів, робіт чи послуг, на яку в межах єдиної процедури закупівлі учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції.

Законом не визначено окремого порядку продовження строків розгляду тендерних пропозицій щодо частин предмета закупівлі (лотів) в межах єдиної процедури закупівлі. Відтак для продовження строків розгляду тендерних пропозицій в багатолотовій закупівлі рекомендуємо застосовувати такі ж самі правила і порядок, як і для однолотових процедур закупівель, керуючись вимогами ст. 29 Закону про публічні закупівлі.

 зміст

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді