Чи може одна УО організовувати закупівлі у всіх відокремлених підрозділах замовника

581

Запитання

Замовник має декілька структурних підрозділів. Чи може одна уповноважена особа організовувати закупівлі у всіх відокремлених підрозділах, керуючись пунктом 15 Особливостей?

Відповідь

Призначати одну чи декілька уповноважених осіб (УО) для організації та здійснення закупівель — вирішує керівник замовника з огляду на виробничу необхідність. Призначення УО обов’язково затверджують рішенням замовника. Пояснимо детально.

Положенням пункту 2 Особливостей встановлено, що в Особливостях терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі № 922постановах КМУ «Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків» від 24.02.2016 № 166 та «Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу» від 14.09.2020 № 822.

Замовники — суб’єкти, визначені згідно із статтею 2 Закону № 922, які здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону (п. 11 ч. 1 ст. 1 Закону № 922).

З огляду на частину 1 статті 2 Закону № 922, що визначає перелік суб’єктів, які є замовниками у розумінні Закону, замовники — це юридичні особи.

Щодо відокремленого підрозділу юридичної особи ураховуйте положення статті 95 ЦК. А саме:

  • філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій;
  • представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи;
  • філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення;
  • керівники філій та представництв призначаються юридичною особою і діють на підставі виданої нею довіреності;
  • відомості про філії та представництва юридичної особи включаються до єдиного державного реєстру.

За рішенням замовника його відокремлений підрозділ може здійснювати закупівлю самостійно для задоволення потреб такого підрозділу (абз. 2 п. 15 Особливостей). У такому випадку предмет закупівлі замовник визначає окремо для відокремленого підрозділу. Інформацію про потребу в закупівлі, що має здійснити відокремлений підрозділ, вносять до річного плану замовника.

Наказ про проведення закупівель відокремленим підрозділом для забезпечення власних потреб

Чи сумувати предмет закупівлі у замовника та його відокремленого підрозділу

Скачати шаблон

Отже, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи юридичних осіб можуть проводити закупівлю товарів, робіт і послуг самостійно для задоволення власних потреб за наявності рішення замовника — юридичної особи. У такому випадку:

  • предмет закупівлі замовник визначає окремо для відокремленого підрозділу;
  • спосіб закупівлі обирають залежно від вартісних меж предмета закупівлі, визначеного для відокремленого підрозділу.

Тож, якщо структурний(і) підрозділ(и) замовника:

 відповідає(ють) ознакам відокремленого підрозділу (філії) за статтею 95 ЦК, то такий(і) структурний(і) підрозділ(и) за наявності рішення замовника — юридичної особи може(уть) здійснювати закупівлю самостійно для задоволення потреб такого підрозділу. У такому випадку предмет закупівлі визначатимуть окремо без урахуванням закупівель замовника — юридичної особи та потреб інших структурних підрозділів замовника;

 не відповідає(ють) ознакам відокремленого підрозділу (філії) за статтею 95 ЦК, то такий(і) структурний(і) підрозділ(и) також за наявності рішення замовника — юридичної особи може(уть) здійснювати закупівлю самостійно для задоволення потреб такого підрозділу. Проте при цьому вид/спосіб закупівлі визначатимуть з урахуванням закупівель замовника — юридичної особи та потреб інших структурних підрозділів замовника.

При цьому рішенням замовника визначають, призначати одну чи декілька уповноважених осіб для організації та здійснення закупівель, з огляду на виробничу необхідність.

Статичний блок для запитань-відповідей

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Робоча група уповноваженої особи

Уся відповідальність за закупівлі лягає персонально на уповноважену особу. УО повинна самостійно забезпечити неупередженість організаційного процесу та проведення закупівель з урахуванням інтересів замовника. Саме тому часто виникає запитання, чи може уповноважена особа створити робочу групу, адже не реально одній людині бути знавцем геть у всьому. З’ясуймо, що регламентує Закон.
4514

Головне у квітні для закупівельника 2024

В огляді — найважливіше, що маєте врахувати у квітні. Тримайте нові консультації, що допоможуть укласти договір з надійним постачальником за результатами ЗПП в каталозі, а також — змінити Нафтогаз Трейдинг на нового постачальника. Скористайтеся готовими зразками, довідниками і добірками. Загляньте на наші вебінари
1072