Закупівлі послуг з лізингу після законодавчих змін

UA RU
Автор
експерт, консультантка з публічних закупівель, Київ
За останні місяці змінилося не тільки закупівельне, а й спеціальне законодавство у сфері лізингових послуг. Є зміни й у податковому законодавстві. Усіх їх слід врахувати замовникам, які планують скористатися таким інструментом, як фінансовий лізинг. Скажімо, щоб придбати транспортні засоби, сільськогосподарську техніку, промислове обладнання, інструменти, інвентар. Експертні підказки допоможуть провести таку закупівлю за новими правилами.

Почнемо зі змін у Законі № 922, які запрацювали 26.06.2021.

Що змінилося у закупівельному Законі

Поняття «послуги»

Поняття «послуги» законодавець доповнив такою послугою, як «лізинг». Тепер цей вид послуг містить пункт 21 частини 1 статті 1 Закону № 922 у редакції, яку ввів Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та інших законів України щодо вдосконалення системи функціонування та оскарження публічних закупівель» від 03.06.2021 № 1530-IX.

Попри те що попередня редакція поняття «послуги» не містила конкретної назви такої послуги, як лізинг, й без неї і оперативний, і фінансовий лізинг замовники могли зараховувати до поняття «послуги» у розумінні Закону № 922.

Оперативний лізинг зараховували до поняття «послуги» з огляду на таке формулювання у визначенні, як «будь-який предмет закупівлі, крім товарів і робіт, зокрема…». Можливість віднести фінансовий лізинг до поняття «послуги» давало посилання у визначенні цього поняття на фінансові послуги.

Наразі ж, як бачимо, законодавець окремо визначив у переліку послуги лізингу та фінансові послуги.

❗️ Предмет закупівлі товарів, робіт, послуг: як визначати

Винятки, що поза законом

Змінилися й винятки, у яких замовники Закон № 922 не застосовують.

Раніше під час закупівлі послуг з оперативного лізингу замовники мусили застосовувати Закон № 922, а послуги з фінансового лізингу могли закуповувати поза ним. Наразі ж пункт 13 частини 5 статті 3 Закону № 922, що передбачав такий виняток, посилання на «лізинг» не містить (див. табл.).

До 26.06.2021

Після 26.06.2021

Дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є…

послуги фінансових установ, у тому числі міжнародних фінансових організацій, щодо надання кредитів, гарантій, лізингу та послуги, допоміжні до фінансових послуг;

Дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є…

послуги фінансових установ щодо надання кредитів, гарантій, а також послуги, необхідні для підготовки та реалізації інвестиційних проектів, проектів державно-приватного партнерства, у тому числі проектів, що здійснюються на умовах концесії, які надаються міжнародними фінансовими організаціями.

Для цілей цього Закону міжнародними фінансовими організаціями є Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародна фінансова корпорація, Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій, Міжнародна асоціація розвитку, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Північний інвестиційний банк, Північна екологічна фінансова корпорація, інші міжнародні фінансові організації, членом яких є Україна.

Для цілей цього Закону термін «фінансова установа» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», якщо надавачем послуг є резидент. Якщо надавачем послуг є нерезидент, під фінансовою установою розуміється юридична особа, яка має право надавати фінансові послуги відповідно до законодавства країни його реєстрації, про що замовнику надається документальне підтвердження

Тобто раніше Закон № 922 не поширювався на невиключний перелік послуг фінансових установ, зокрема й на такі фінансові послуги, як лізинг. Натомість нині поза дією Закону № 922 є тільки передбачений в ньому перелік послуг фінансових установ. А саме щодо надання кредитів, гарантій, а також послуги, необхідні для підготовки та реалізації інвестиційних проектів, проектів державно-приватного партнерства.

Отже, із 26.06.2021 Закон № 922 передбачає виключний перелік послуг фінансових установ, на які його дія не поширюється. Фінансового лізингу в цьому переліку немає.

Щоб зрозуміти, що таке фінансова установа і фінансові послуги, звернімося до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 № 2664-III (далі — Закон № 2664).

Фінансова установа — це юрособа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг, а також інші послуги/операції, пов'язані з наданням фінансових послуг, у випадках, прямо визначених законом, та внесені до відповідного реєстру в установленому законом порядку. До фінустанов належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юрособи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг, а у випадках, які прямо визначає закон, — інші послуги/операції, пов'язані з наданням фінансових послуг (п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону № 2664).

Однією з фінансових послуг є фінансовий лізинг (п. 5 ч. 1 ст. 4 Закону № 2664).

➡️Висновок експерта, як закуповувати у лізинг⬅️зміст

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді