Покращення якості предмета закупівлі: як внести зміни до договору

UA RU
Покращення предмета закупівлі є зміною істотних умов договору про закупівлю. Дізнайтеся ключові умови, за яких замовник має право покращити товар, якість виконання робіт чи надання послуг

Якість продукції, будь то товари, послуги чи роботи, — це економічна категорія, що виражається показниками та характеризується корисним ефектом від використання певної продукції. Зокрема, це можуть бути:

Відповідно до закупівельного законодавства, істотні умови договору про закупівлю змінювати заборонено. Після підписання договору і поки сторонами не буде виконано взяті на себе зобов’язання повною мірою, внесення замовником змін до істотних умов договору неправомірне. Винятки становлять випадки, передбачені пунктом 19 Особливостей.

PW_welcome_dz_webinar_29072024.jpg

Коли можливе покращення якості предмета закупівлі

Однією з підстав для зміни істотних умов договору є:

покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

підпункт 3 пункту 19 Особливостей

За цією підставою замовник може покращити якість предмета закупівлі:

  • товарів – заміна на товар кращої якості;
  • робіт –  покращення якості виконання робіт;
  • послуг – покращення результату від надання послуг.

Щоб мати змогу замінити істотні умови договору на підставі підпункту 3 пункту 19 Особливостей, передбачте умови такої заміни у тендерній документації, зокрема у проєкті договору про закупівлю.

Отже до ключових умов застосування цієї підстави відноситься таке:

  • заміна товару, послуги чи роботи здійснюється для підвищення якості предмета закупівлі (без зміни предмета закупівлі);
  • такі дії не призведуть до збільшення суми договору про закупівлю.
image92

Додаткова угода про заміну товару з метою покращення якості предмета закупівлі

Скачати зразок

Зазвичай предмет закупівлі та перелік вимог до його технічних характеристик прописуються у тендерній документації. І якщо замовник застосовує умови про підвищення якості предмета, то має ґрунтуватися саме на вимогах до його характеристик.

Таким чином, сторони мають право вносити зміни в договір про закупівлю за умов, що при оновленні предмет закупівлі:

  • буде відповідати вимогам, що передбачені тендерною документацією;
  • функціональні характеристики цього предмета закупівлі не будуть гіршими, ніж це передбачалося у вимогах ТД.
Тетяна Колісник консультант із питань публічних закупівель
За результатами проведення відкритих торгів з особливостями замовник підписує договір з переможцем. Технічне завдання було додатком 2 до тендерної документації. Для підписання договору технічне завдяння має бути додатоком 2 до договору?

Зокрема, статтею 15 ГК передбачені обов’язкові для сторін нормативні документи, які визначають вимоги стосовно якості предмета договору. У випадку, коли таких немає, їх встановлюють в договірному порядку та з додержанням умов, які гарантують захист інтересів кінцевих споживачів товарів та послуг.

Обсяг товарів, що поставляє постачальних, повинен відповідати стандартам, технічним умовам та іншій технічній документації, якою передбачені вимоги до їхньої якості, або зразкам/еталонам, якщо в договорі не були визначені сторонами вищі вимоги до якості товарів. Так регламентує стаття 268 ГК.

Стаття 15 ГК скеровує, що для регулювання сфери господарювання використовуються технічні регламенти, стандарти, кодекси усталеної практики та технічні умови. Зокрема, умови та вимоги, за якими вони застосовуються, визначені такими законами України:

  • «Про стандартизацію» від 05.06.2014 №1315 – VII;
  • «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15.01.2015 №124-VIII.

Відповідно, у договорі мають зазначатися номери та індекси стандартів, технічних умов чи іншої документації, яка засвідчуватиме якість товарів. У випадку, коли така документація не була опублікована у загальнодоступних виданнях, постачальнику необхідно додати її копії до примірника договору покупця, якщо він цього вимагатиме. Якщо договором не передбачені умови стосовно якості товарів, то вона визначається згідно з метою договору, звичайним рівнем якості цих товарів або ж загальними критеріями якості.

Так, застосовуючи цю підставу, потрібно відштовхуватися від вимог тендерної документації та технічних регламентів, стандартів, кодексів усталеної практики та технічних умов, які застосовуються до предмету закупівель.

Додаткові угоди для зміни істотних умов: зразки

Покращення якості предмета закупівлі: документальне підтвердження

Рішення замовника про покращення предмета закупівлі повинно бути обґрунтованим та підтверджуватися документально. Таким підтвердженням може стати лист від постачальника. До такого листа варто додати порівняльну таблиця характеристик обладнання, запропонованого за результатами аукціону, та обладнання, що пропонується на його заміну.

Увага! Замовники можуть покращити якість предмета закупівлі, але не повинні уникати проведення процедур закупівель та спрощених закупівель.

image41


зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді