Пункт 19 Особливостей: підстави для зміни істотних умов

Розглянемо, на яких підставах замовник може внести зміни до договору про закупівлю та яку інформацію потрібно оприлюднити

Змінювати істотні умови договору про закупівлю, укладеного за результатами відкритих торгів, запиту пропозицій постачальників та у випадках, що передбачає пункт 13 Особливостей № 1178 заборонено після того, як підписали такий договір, й допоки сторони не виконали зобов’язання в повному обсязі. Винятки з цієї заборони можливі лише у випадках, що передбачає пункт 19 Особливостей № 1178.

Зразки додаткових угод для зміни істотних умов договору про закупівлю, укладеного за Особливостями

Зміна істотних умов договору про закупівлю

У редакції Особливостей № 1178 від 17.11.2023 замовник може змінити істотні умови договору про закупівлю у разі:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування — пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку «на добу наперед», що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону;

9) зменшення обсягів закупівлі та/або ціни згідно з договорами про закупівлю робіт з будівництва об'єктів нерухомого майна відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023 р. № 382 «Про реалізацію експериментального проекту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації» (Офіційний вісник України, 2023 р., № 46, ст. 2466), якщо розроблення проектної документації покладено на підрядника, після проведення експертизи та затвердження проектної документації в установленому законодавством порядку. 

Оприлюднення інформації про зміну істотних умов

Зміну істотних умов договору замовник оформлює у вигляді додаткової угоди.

У разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених пунктом 19 Особливостей, замовник обов’язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю відповідно до вимог Закону № 922 з урахуванням Особливостей № 1178.

На вимогу Закону № 922 замовник має протягом 3 робочих днів з дня внесення змін оприлюднити в електронній системі закупівель:

  • зміни до договору про закупівлю
  • повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю

Повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю

Повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю Скачати

Заміна статті 41 Закону № 922 на пункт 19 Особливостей

Дізнайтеся, чи можна посилання на статтю 41 Закону змінити на пункт 19 Особливостей після укладення договору. Відповідає Тетяна Колісник у межах проєкту «Експертус Держзакупівлі пояснює». У межах цього проєкту відомі експерти надають роз'яснення в короткому відеоформаті. Це можливість для вас заощадити свій час і отримати ґрунтовну відповідь. Більше відеороз'ясненьзміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді