Екологічні характеристики предмета закупівлі

Автор
експерт, адвокат зі спорів з контролюючими органами, консультант із закупівель
У замовників є право вимагати підтвердження того, що пропоновані учасникам товари, послуги чи роботи за своїми екологічними чи іншими характеристиками відповідають вимогам, установленим у тендерній документаці. У консультації пояснимо, як встановити вимоги щодо екологічних характеристик предмета закупівлі.

Зелені закупівлі

Зелені публічні закупівлі/ екологічні закупівлі/ зелені аукціони — це закупівлі товарів, робіт та послуг  з поліпшеними екологічними характеристиками.

Звернемося до постанови ВС від 25.04.23 у справі № 520/15117/2020 адміністративне провадження № К/9901/39834/21  (далі — постанова від 25.04.23), де вказано, що екологічна характеристика - характеристика предмету закупівлі, що пов`язана з його впливами на стан довкілля та здоров`я  людини.

Заходи із захисту довкілля — заходи, спрямовані на:

 • зниження та попередження впливу предмету закупівлі на стан довкілля протягом життєвого циклу;
 • забезпечення раціонального використання природних ресурсів;
 • пом`якшення негативного впливу на зміни клімату та адаптацію до зміни клімату;
 • захист об`єктів довкілля та біорізноманіття;
 • відновлення природного середовища.

Отже, заходи із захисту довкілля є складовою екологічної характеристики предмету закупівлі.

Чим більше уваги замовники приділятимуть саме зеленим публічним закупівлям, тим безпечнішими для довкілля стануть закупівлі.

В системі Прозорро є можливість технічно оголошувати зелені закупівлі. Під час створення оголошення можна обрати критерій: «Екологічні вимоги», а також, за необхідності, заповнити поле «Примітки для закупівлі».

PW_welcome_dz_webinar_29072024.jpg

Вимога до екологічних характеристик в закупівлях

Технічна специфікація до предмета закупівлі — встановлена замовником сукупність технічних умов, що визначають характеристики товару, послуг, робіт, що можуть, зокрема, включати показники впливу на довкілля й клімат (пп.33 ст.1 Закону № 922)

Технічна специфікація повинна містити опис усіх необхідних характеристик товарів, робіт або послуг, що закуповуються.

Частина 3 статті 23 Закону № 922 передбачає, що технічні специфікації можуть бути у формі переліку експлуатаційних або функціональних вимог, у т.ч. екологічних характеристик, за умови, що такі вимоги є достатньо точними, щоб предмет закупівлі однозначно розумівся замовником і учасниками.

У разі якщо вичерпний опис характеристик скласти неможливо, то технічні специфікації можуть містити посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, тощо,  які визнані європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. До кожного посилання повинен додаватися вираз «або еквівалент», щоб уникнути дискримінації учасників, або якщо замовник знає ДСТУ, але не знає відповідних іноземних стандартів, для товарів, що імпортуються (такі товари все одно проходитимуть оцінку відповідності в Україні відповідними акредитованими органами).

Згідно з частини 5 статті 23 Закону № 922, замовник може вимагати від учасників підтвердження того, що пропоновані предмети закупівель за своїми екологічними чи іншими характеристиками відповідають вимогам, установленим у ТД. У разі встановлення екологічних чи інших характеристик товару, роботи чи послуги замовник повинен в ТД зазначити, які маркування, протоколи випробувань, декларація або сертифікати можуть підтвердити відповідність предмета закупівлі таким характеристикам.

Маркування, протоколи випробувань та сертифікати повинні бути видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації (відповідним атестатом акредитації), або іншим способом, визначеним законодавством.

Олена Степанова експерт, директор ТОВ «СІ БІЗНЕС КОНСАЛТИНГ», Одеса
Знатимете, що підтверджують сертифікати ISO, коли їх варто запитувати у вимогах ТД до учасника чи виробника, а коли — ні

Вимога про екологічні характеристики предмета закупівлі

Звернемося до постанови від 25.04.23. У цій справі замовник просив суд скасувати висновок органу ДАС про встановлення порушення, у т.ч. - відсутність конкретизації відповідності предмета закупівлі вимогам захисту довкілля.

ВС вказав, що зміст ч.5 ст.23 Закону № 922 передбачає право замовника вимагати відповідні підтвердження того, що пропоновані ними товари, послуги чи роботи за своїми екологічними чи іншими характеристиками відповідають вимогам, установленим у ТД. Проте, встановивши екологічні чи інші характеристики предмета закупівлі, законодавець передбачив обов`язок замовника зазначити у ТД способи (докази) підтвердження відповідності предмета закупівлі таким характеристикам.

У замовника у справі, в ТД фактично була вимога про предмет закупівлі, який відповідає вимогам захисту довкілля, однак, не вказано чітких посилань на дату та номер ДСТУ, ГОСТ, СОУ, якими встановлені екологічні характеристики щодо предмету закупівлі, чим порушено норму ч.5 ст.23 Закону № 922.

За таких обставин суди (у т.ч. ВС) дійшли висновку, що зазначення замовником у ТД, що учасники повинні застосовувати в ході виконання робіт заходи із захисту довкілля без конкретизації маркування, протоколів випробувань або сертифікатів на підтвердження виконання цього обов`язку суперечить вимогам Закону № 922.

Отже, якщо встановлюєте вимогу про екологічні характеристики, з метою здійснення зеленої публічної закупівлі, потрібно обов’язково посилатися на відповідні стандарти. На даний час, щодо низки  товарів в Україні застосовується ДСТУ ISO 14024:2018 Екологічні марковання та декларації. Екологічне марковання типу I. Принципи та процедури (ISO 14024:2018, IDT), відповідно до якого і відбувається екологічне маркування.

Увага! Перевірити, чи на момент видачі сертифікату орган з оцінки відповідності мав відповідну акредитацію можна на сайті Національного агенства з акредитації України . Для фарби та мийних засобів треба відкрити список: «Органи з сертифікації продукції, процесів та послуг (ДСТУ EN ISO/IEC 17065)».

В залежності від предмету закупівлі, слід вказати відповідний технічний регламент, що сприятиме здійсненню зеленої закупівлі.

Технічні регламенти для формування технічних характеристик предмета закупівлі

Екологічне маркування та публічні закупівлі

Вимога  екологічного маркування, згідно з ДСТУ ISO 14024:2018,  застосовується для таких товарів:

 • мийних засобів та засобів для чищення;
 • косметичних засобів;
 • лакофарбових матеріалів;
 • виробів з полімерних матеріалів;
 • матеріалів теплоізоляційних;
 • сумішей будівельних сухих;
 • харчових продуктів;
 • виробів паперових (зокрема, офісного паперу);
 • комп’ютерної техніки та оргтехніки;
 • енергозалежних продуктів (зокрема, електронного устаткування та приладів).

Застосовуємо вимоги з надання сертифікатів відповідності

Приклад формулювання вимоги щодо екологічних характеристик для фарби

«Фарба повинна відповідати вимогам екологічних критеріїв, що встановлені на визначену категорію товарів згідно з ДСТУ ISO 14024:2018, або еквівалентним стандартам.         

Підтвердження відповідності:

 1. Копія сертифікату про підтвердження відповідності встановленим екологічним критеріям для лакофарбових матеріалів.
 2. Копія атестату акредитації органу з оцінки відповідності, який видав сертифікат.

Сертифікати відповідності, надані Учасником у якості підтверджуючих документів, мають бути видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджено шляхом акредитації, згідно Закону № 922».

Як додаткову вимогу можна вказати: відповідність фарби Технічному регламенту обмеження використання свинцю у лакофарбових матеріалах і сировинних компонентах.

Приклад формулювання вимоги щодо екологічних характеристик для мийних засобів

«Мийні засоби  повинні відповідати вимогам екологічних критеріїв, що встановлені на визначену категорію товарів згідно з ДСТУ ISO 14024:2018, або еквівалентним стандартам.               

Підтвердження відповідності:

 1.   Копія сертифікату про підтвердження відповідності встановленим екологічним критеріям для мийних засобів.
 2.   Копія атестату акредитації органу з оцінки відповідності, який видав сертифікат.

Сертифікати відповідності, надані Учасником у якості підтверджуючих документів, мають бути видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджено шляхом акредитації, згідно Закону № 922».

Як додаткову вимогу можна вказати: відповідність товару Технічному регламенту мийних засобів.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді