24 години на виправлення помилок: коли давати учаснику

UA RU
Автор
експерт, консультант з публічних закупівель, канд. екон. наук
Після розкриття тендерних пропозицій замовник може виявити в них недоліки та помилки. Закон № 922 з урахуванням Особливостей дозволив учаснику їх виправляти, завдяки так званому «механізму-24», тобто відвів учаснику рівно 24 години на усунення невідповідностей. Що це за невідповідності? У які строки потрібно повідомити учасника про недоліки? Як діяти замовнику в разі невиправлення або несвоєчасного виправлення таких помилок? Відповіді на головні запитання — у статті

Які помилки має право виправити учасник

Під невідповідностями в інформації та/або документах, які подав учасник процедури закупівлі у складі тендерній пропозиції та/або подання яких вимагає тендерна документація, слід розуміти у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачає тендерна документація, крім окремих випадків.

Так, Закон № 922 передбачив можливість усунути такі невідповідності протягом 24 годин.

Однак будьте уважні за законодавством, зокрема, неможливо усунути невідповідності в документах у разі:

  • відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагав замовник; та/або
  • відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонує учасник процедури у своїй тендерній пропозиції. Невідповідністю в інформації та/або документах, які надає учасник процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.

Тендерна документація за Особливостями

Як діяти замовнику в разі виявлення недоліків у ТП

Коли замовник виявив під час розгляду ТП помилки, на які поширюється норма, що дає учаснику право на 24 години на виправлення помилок в Прозорро, то він повинен довести це до відома учасника через повідомлення в ЕСЗ з вимогою усунути невідповідності.

Особливості не встановлюють вимог до такого повідомлення, однак у Законі № 922 вони були визначені у частині 16 статті 29. Особливості скасували цю норму, але технічна реалізація в електронній системі закупівель залишилася такою ж.

Тому, у повідомленні потрібно зазначити:

  1. які саме невідповідності виявлені;
  2. якої саме вимоги (вимог) ТД стосуються невідповідності;
  3. які документи та/або інформацію має подати учасник, щоб виправити невідповідності.

Абзац 3 пункту 43 Особливостей встановлює, що замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, які подав учасник процедури закупівлі у складі ТП, крім випадків, пов’язаних із виконанням рішення органу оскарження. Тобто учасник має лише один шанс на усунення невідповідностей після розкриття ТП. Щоправда, з цього правила є виняток, але він стосується лише випадків, коли така вимога спричинена виконанням рішення органу оскарження.

У який строк слід повідомити учасника

Замовнику треба встигнути розмістити повідомлення не пізніше ніж за 2 р. дн. до закінчення строку розгляду ТП.

А коли закінчується строк розгляду ТП? Згідно з частиною 10 статті 29 Закону № 922 ТП, яку за результатами оцінки визначено найбільш економічно вигідною, розглядається не більш як протягом 5 р. дн. з дня такого визначення. І Особливості цієї норми не змінили.

Отже, якщо 2 р. дн. з цих 5 р. дн. замовник має «зарезервувати» на усунення невідповідностей, то в нього залишається лише 3 дні, щоб перевірити документи учасника на наявність помилок і в разі їх виявлення своєчасно повідомити учасника.

Тож виходить, що фактично строк розгляду ТП становить 3 р. дн.

Однак частина 10 статті 29 Закону № 922 дозволяє аргументовано продовжити тривалість розгляду ТП до 20 р. дн. У такому разі замовник має оприлюднити в ЕСЗ повідомлення про продовження строку розгляду протягом одного дня з дня прийняття такого рішення.

Що врахувати замовнику під час розміщення повідомлення про невідповідності

Учасник має 24 години на усунення невідповідностей. Такий строк передбачає частина 9 статті 26 Закону № 922. Відлік цього строку починається з моменту, коли замовник розмістив в ЕСЗ повідомлення.

Слід ураховувати можливості роботи учасників та не оприлюднювати повідомлення у п’ятницю ввечері чи в кінці робочого дня. Що швидше учасник побачить повідомлення, то більше у нього буде часу на виправлення невідповідностей, а отже ймовірніше, що він зможе стати переможцем закупівлі.

Як діяти, якщо учасник не виправив помилки

Після закінчення 24-годинного строку з моменту розміщення в ЕСЗ повідомлення-вимоги замовник знову розглядає подані ТП з урахуванням того, виправили чи не виправили учасники виявлені невідповідності.

І якщо учасник протягом цих 24 годин не виправив виявлені невідповідності, це буде підставою для відхилення ТП такого учасника. Це передбачає абзац 5 підпункту 1 пункту 44 Особливостей.

Учаснику можна відмовити, якщо він не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.

Інформація про відхилення потрібно розмістити в ЕСЗ разом з аргументацією такого відхилення.

Невідповідність у проєкті договору переможця: як діяти

Висновки

Якщо учасник подав ТП з помилками або упущеннями в документах, він має можливість виправити їх на етапі, коли замовник розглядає ТП.

Замовник повинен забезпечити учаснику таку можливість: по-перше, уважно перевірити ТП на наявність помилок; по-друге, своєчасно оприлюднити в ЕСЗ повідомлення-вимогу про усунення невідповідностей. «Бонусом» за виконання цього обов’язку для нього буде невідхилення ТП, яка є для нього економічно вигідною.

Проте, якщо учасник з будь-яких причин не скористається шансом на виправлення невідповідностей протягом 24 годин, його пропозицію буде відхилено.

Невідповідності, щодо яких законодавство передбачає механізм виправлення протягом 24 годин, слід розглядати як випадковість, а не як систему. Тому учасники мають уважно ставитися до підготовки ТП і не сподіватись на те, що надалі легко зможуть виправити свої огріхи.зміст

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді