ТОВки працюють за новими правилами: що врахувати замовникам

Цивільні права й обов’язки виникають на підставі договорів та інших правочинів (ч. 1 ст. 11 Цивільного кодексу України; ЦК). Аби правочин визнали, товариство має дотримати вимог, що стосуються договорів, а керівник — довести свої повноваження щодо вчинення правочину.

Як визначити предмет закупівлі: 6 ключових акцентівРаніше від імені товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) діяла дирекція — в межах, які встановлювали установчі документи (ст. 62 Закону України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 № 1567-ХІІ). Керуючись цією нормою, учасники ТОВ часто встановлювали в установчих документах вартісну межу, за якою правочини укладали за спільною згодою. Якщо директор укладав договір із перевищенням зазначеної межі, вважали, що він перевищив повноваження. Це давало змогу стверджувати, що такі правочини недійсні, і суд мав їх визнати такими.

На зміну цьому критерію 17.06.2018 прийшли правила укладення значних правочинів і правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (правочинів із заінтересованістю). Їх встановлюють статті 44-46 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII (далі — Закон № 2275).

Пояснимо, як нові правила вплинуть на роботу замовників.

Які вимоги до значного правочину

Визнання правочину значним залежить передусім від вартості предмета правочину.

Так, значним є правочин, якщо вартість майна, робіт чи послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50% вартості чистих активів ТОВ станом на кінець попереднього кварталу (ч. 2 ст. 44 Закону № 2275).

Якщо замість кількох правочинів ТОВ могло вчинити один значний правочин, кожен із таких правочинів вважають значним.

Як визначають правочини із заінтересованістю

Правочин вважають таким, щодо якого є заінтересованість (ст. 45 Закону № 2275), якщо його укладають із:

  • посадовою особою ТОВ або її афілійованою особою;
  • учасником, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє часткою, що становить 20% статутного капіталу ТОВ, або його афілійованими особами;
  • юридичною особою, в якій будь-яка з перелічених вище осіб є членом органу ТОВ;
  • іншою особою, визначеною статутом ТОВ.

Коли потрібна згода на вчинення

Значний правочин і правочин із заінтересованістю потребують попереднього схвалення. Хоча порядок схвалення має певні відмінності.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину приймають виключно загальні збори учасників (ч. 2 ст. 44 Закону № 2275).

На відміну від значних правочинів, для правочинів із заінтересованістю законодавці таких правил не встановили. Але учасники товариства можуть зробити це самотужки — у статуті. Тож порядок надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, може визначати статут товариства (ст. 45 Закону № 2275).

Загальні збори учасників, у яких взяли участь усі учасники товариства, можуть одностайним рішенням внести до статуту/виключити з нього або змінити положення про порядок надання згоди на вчинення правочинів. Та якщо учасники товариства не дійшли згоди, правила статті 45 Закону № 2275 не застосовують.

Чи потрібна згода, якщо директор — засновник

Директор ТОВ може укладати будь-який договір, якщо вартість предмета договору не перевищує 50% чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу. В іншому випадку — він може це робити лише після згоди загальних зборів.

У ТОВ, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймає такий учасник ТОВ одноособово (ч. 1 ст. 37 Закону № 2275).

Тож єдиний засновник ТОВ, який одночасно є одноосібним його виконавчим органом (директором), має ухвалити рішення про згоду на вчинення значного правочину. Як саме оформити цей документ, закон не визначає. Але такий документ обов’язково має бути складений письмово (ч. 1 ст. 37 Закону № 2275).

Коли ТОВ мають змінити свої статути

Статут ТОВ має відповідати Закону № 2275. Утім, законодавці передбачили для ТОВ перехідний період — вони мають привести свої статути у відповідність до Закону № 2275 до 17.06.2019.

До цього терміну положення статуту ТОВ, що не відповідають Закону № 2275, залишаються чинними в частині, що відповідає законодавству станом на 17.06.2018 (п. 3 глави VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2275).

Тобто наразі ТОВ можуть користуватися положеннями своїх статутів, навіть якщо вони суперечать Закону № 2275. Та є одне але. Якщо протягом року ТОВ внесли до статуту бодай одну зміну, перехідний період в один рік для них уже не діятиме. За першої зміни, яку ТОВ внесло до статуту ТОВ, такий статут слід переробити відповідно до Закону № 2275.

Які наслідки порушень під час укладання правочинів

Якщо значний правочин і правочин із заінтересованістю вчинили, порушивши порядок надання згоди на його вчинення, то він створює, змінює, припиняє цивільні права й обов’язки ТОВ, якщо надалі його схвалили в порядку, встановленому для прийняття рішення про попередню згоду на його вчинення (ст. 46 Закону № 2275).

Отже, у разі подальшого схвалення такого правочину він створює, змінює, припиняє цивільні права і обов’язки товариства з моменту вчинення цього правочину. Тобто настають наслідки недійсного правочину.

Усе, що втратило товариство в результаті укладеного значного правочину чи правочину із заінтересованістю, відшкодовуватимуть йому не як збитки, відшкодовані посадовими особами, а в порядку реституції з контрагента за таким правочином (ст. 216 ЦК).

Усе, що одна сторона передала за недійсним правочином другій стороні, не є збитками, тому усе це слід повернути (ст. 216 ЦК). Якщо ж правочин не визнали недійсним, підстав застосовувати цю статтю немає. Може йтися лише про відшкодування збитків.

Але не варто боятися того, що будь-який правочин може виявитися значним і з цього випливуть певні незручності. Правило статті 46 Закону № 2275 діє лише в тому разі, якщо ТОВ доведе, що контрагент знав чи за всіма обставинами не міг не знати про такі обмеження (ч. 3 ст. 46 Закону № 2275).

Висновок

Перевірте документи, що підтверджують згоду загальних зборів учасників ТОВ на укладення з ним договору про закупівлю. Це обов’язково, якщо чисті активи ТОВ менші на 50% за вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого договору. Вартість чистих активів ТОВ замовник визначає станом на кінець попереднього кварталу.

А ось для правочинів із заінтересованістю документи, що підтверджують згоду, вимагайте тоді, коли статут ТОВ містить порядок надання такої згоди.зміст

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді