Хто постачальник останньої надії електроенергії 2024

Автор
експерт, консультант з публічних закупівель, канд. екон. наук
Хто є постачальником останньої надії електроенергії у 2024 році? Як укласти договір з ПОН та про що пам’ятати, щоб не потрапити в скрутне становище? Читайте у статті

Закупівля електроенергії у постачальника останньої надії

Постачальник останньої надії електроенергії — це визначений Законом електропостачальник, який за обставин, встановлених Законом «Про ринок електричної енергії» (далі — Закон № 2019), не має права відмовити споживачу в укладенні договору постачання електричної енергії на лімітований відрізок часу. 

Документ № 2019 чинний, свіжа редакція — Редакція від 19.08.2022, підстава — 2479-IX.

Такий постачальник призначається на строк до 3 років і надає послуги з постачання електроенергії таких випадках:

 1. банкрутство, ліквідація попереднього електропостачальника;
 2. завершення строку дії ліцензії, зупинення або анулювання ліцензії з постачання електричної енергії споживачам попереднього електропостачальника;
 3. невиконання або неналежного виконання електропостачальником правил ринку, правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, що унеможливило постачання електричної енергії споживачам;
 4. необрання споживачем електропостачальника, приміром після розірвання договору з попереднім електропостачальником;
 5. в інших випадках, передбачених правилами роздрібного ринку.

Тобто, коли замовник зіштовхнувся з вищезазначеними обставинами, він може укласти договір з постачальником «останньої надії».

🔥Безплатний вебінар від проєкту «ДеюреЗакупівлі»

Статичний блок для новин

Щоб переглянути вебінар та отримати сертифікат, потрібна попередня реєстрація

Зареєструватися

Договір про постачання електроенергії ПОН передбачає постачання всього обсягу фактичного споживання електричної енергії споживачем у певний період часу на термін до 90 днів.

Сам договір формується на основі Типового договору про постачання електричної енергії ПОН, який є публічним договором приєднання та вважається укладеним у визначених законодавством України та Правилами роздрібного ринку електроенергії випадках, у разі настання яких споживач безакцентно приймає його умови.

Правила роздрібного ринку електричної енергії затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 № 312 (Правила № 312). Додаток № 7 даних правил містить Типовий договір про постачання електричної енергії ПОН.

Договір, сформований на основі Типового, ПОН має оприлюднити на своєму  офіційному веб-сайті.

Якщо ваш електропостачальник неспроможний постачати електричну енергію, він має повідомити про дату припинення постачання:

 • ПОН;
 • споживачів;
 • Регулятора;
 • оператора системи передачі;
 • оператора системи розподілу.

Порядок заміни електропостачальника на ПОН визначається правилами роздрібного ринку. При цьому ПОН електроенергії зобов’язаний повідомити споживачу та оприлюднити на своєму офіційному веб-сайті:

 • умови постачання,
 • ціни на електроенергію,
 • інформацію про право споживача на вибір електропостачальника.

Постачальник останньої надії електроенергії повідомляє споживача про початок надання електроенергії протягом 5 робочих днів з дня настання відповідних підстав і забезпечує укладення договору в порядку, визначеному Правилами № 312. У випадку, коли споживач не укладе договір з ПОН, електропостачання припиниться оператором системи за зверненням ПОН.

Постачальник останньої надії електроенергії 2024

Як вже зазначалось, ПОН виконує свої функції до трьох років.

Розпорядженням КМУ від 12.12.2018 №1023-р державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» визначено постачальником «останньої надії».

До даного розпорядження декілька разів вносилися зміни і, на сьогодні, ним визначено, що державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» є постачальником «останньої надії» з 1 січня 2019 р. до 31 грудня 2024 р.

Територія здійснення діяльності ДПЗД «Укрінтеренерго» як постачальника «останньої надії» – територія України, крім території, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.

За інформацією на сайті ДПЗД «Укрінтеренерго»  на даний час постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» не здійснюється на територіях тимчасово окупованих російською федерацією, які зазначені у Переліку затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 р. №309.

Закупівля у ПОН 2024: як формується ціна

Ціна, за якою здійснюється постачання електричної енергії споживачам постачальником «останньої надії», розраховується відповідно до Порядку формування ціни, за якою здійснюється постачання електричної енергії споживачам постачальником «останньої надії», затвердженим постановою НКРЕКП від 05.10.2018 № 1179.

Ціна, за якою здійснюється постачання електричної енергії споживачам ПОН, розраховується відповідно до Порядку формування ціни, за якою здійснюється постачання електричної енергії споживачам постачальником «останньої надії», затвердженим постановою НКРЕКП від 05.10.2018 № 1179.

Ціна, за якою здійснюється постачання електричної енергії ПОН, включає в себе ціну купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії, ціну (тариф) на послуги ПОН та ціну (тариф) на послуги оператора системи передачі.

Розрахунок ціни, за якою здійснюється постачання електричної енергії ПОН, та всіх її складових здійснюється без врахування податку на додану вартість.

ПОН формує ціни, за якими він здійснює постачання електричної енергії споживачам, на розрахунковий період і оприлюднює їх на своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет не пізніше ніж за 1 день до їх застосування. Ціна (тариф) на послуги ПОН визначається за результатами конкурсу.

У ситуації, коли конкурс на визначення ПОН не відбувся, ціна (тариф) на послуги тимчасово призначеного ПОН встановлюється Регулятором відповідно до затвердженої ним методики.

У такому випадку ціна враховуватиме економічно обґрунтовані витрати, пов’язані з особливим режимом роботи та ризиками від провадження діяльності ПОН, а також норму прибутку з урахуванням особливостей діяльності такого електропостачальника.

Враховуючи воєнний стан в країні Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), постановою від 29.12.2023 № 2650 «Про встановлення тарифу на послуги постачальника «останньої надії»»  на весь 2024 рік встановила тариф на електроенергію постачальника «останньої надії» на рівні 0,00 грн/МВт∙год.

Укладення договору з постачальником останньої надії на постачання електричної енергії

ПОН постачатиме електроенергію з моменту припинення її надання попереднім електропостачальником.

Договір постачання між ПОН і споживачем вважається укладеним з початку фактичного постачання електроенергії такому споживачу.

Для правильного оформлення такої закупівлі замовник може застосуватинорму підпункту 5 пункту 13 Особливостей , що передбачають укладення договору про закупівлю з постачальником “останньої надії” або з постачальником універсальної послуги на постачання електричної енергії або природного газу без застосування процедури відкритих торгів або електронного каталогу.

Договір про постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» 2024

Хто постачальник останньої надії електроенергії 2023

Скачати зразок

Також, доречно нагадати, що у відповіді на електронний запит № 36/2023 Мінекономіки, Мінекономіки зазначає, що можливість встановити в договорі про закупівлю, що умови договору застосовуються до відносин між ними, які виникли до його укладення згідно з частиною третьою статті 631 Цивільного кодексу України, є у тому разі якщо замовник укладає договір про закупівлю згідно з підпунктами 5, 7, 8 пункту 13 Особливостей.

Це ті аналогічні випадки, положеннями яких в Законі передбачено застосування переговорної процедури закупівлі та які передбачають укладення договору про закупівлю товарів, робіт або послуг, що можуть бути надані (поставлені/виконані) тільки певним суб’єктом господарювання, за відсутності альтернативи.  У зв'язку з цим, у інших випадках пункту 13 Особливостей, у тому числі щодо підпункту 2 пункту 13 цих Особливостей,  застосування у договорі про закупівлю положень частини третьої статті 631 Цивільного кодексу України не передбачено.

Тетяна Колісник консультант із питань публічних закупівель
Дізнайтеся, якими документами підтверджувати відсутність конкуренції з технічних причин

Строки постачання електроенергії ПОН

ПОН постачає електроенергію виключно протягом строку, що не може перевищувати 90 днів. Після завершення зазначеного строку ПОН припиняє постачання.

Закон № 2019 забороняє ПОН за будь-яких обставин здійснювати постачання електричної енергії споживачам понад 90 днів.

Тобто, за цей період замовник має встигнути укласти договір з іншим електропостачальником, інакше залишиться без електропостачання. 

Коли ПОН припиняє постачання електроенергії

ПОН має припинити постачання електроенергії споживачу у таких двох випадках:

 1. споживач отримує електроенергію від іншого постачальника на підставі укладеного ними договору постачання електричної енергії відповідно до правил роздрібного ринку;
 2. строк постачання електроенергії ПОН, встановлений Законом, закінчився.

Проте, можливе й дострокове розірвання договору з ПОН. Так, постачальник останньої надії має право припинити надання електроенергії до закінчення визначеного строку, якщо споживач не виконує умов договору щодо повної та своєчасної оплати споживачем вартості електричної енергії.

Отже, хоч ПОН і є певною мірою законодавчою «паличкою-виручалочкою». Але замовник має дотримуватись умов договору, вчасно сплачувати за спожите та не проґавити сплину 90 днів і укласти договір з новим постачальником. зміст

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді