Як підтвердити відсутність конкуренції з технічних причин у 2024 році

Автор
експерт, консультант з публічних закупівель, канд. екон. наук
Відсутність конкуренції з технічних причин — це одна з законних підстав для укладання договору про закупівлю без застосування конкурентних видів закупівель. Але таку відсутність замовник має підтвердити документально. Як це зробити, роз’яснює експерт.

Замовник може укласти прямий договір про закупівлю з учасником  у разі, коли роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання в одному з таких випадків, зокрема відсутність конкуренції з технічних причин, яка повинна бути документально підтверджена замовником (абз. 4 пп. 5 п. 13 Особливостей).

Наталія Заєць експерт, консультантка з публічних закупівель, канд. екон. наук
Регулювання ринку природних монополій, неконкурентна закупівля у постачальника-монополіста, документальне підтвердження відсутності конкуренції з технічних причин, оприлюднення інформації про договір із монополістом

При цьому, застосовуючи дану підставу, замовник за результатами закупівлі оприлюднює в електронній системі закупівель протягом 10 р.д. з дня укладення договору звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель.

Разом із таким звітом замовник оприлюднює в електронній системі закупівель договір про закупівлю та додатки до нього, а також обґрунтування підстави для здійснення замовником закупівлі. Таке обґрунтування у вигляді розпорядчого рішення замовника або іншого документа готується уповноваженою особою або іншою службовою (посадовою) особою замовника та погоджується (затверджується) керівником замовника або іншою особою, визначеною керівником замовника.

Таким чином, враховуючи, що підстава застосовується виключно за наявності документального підтвердження відсутності конкуренції з технічних причин, відповідне обгрунтування повинно містити посилання на документ, що це підтверджує.

Обґрунтування відсутності конкуренції з технічних причин

Отже, з'ясуймо, що ж є документальним підтвердженням?

Документ — це матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі (ДСТУ 2732, що діє до 01.03.2024).

Офіційний документ — це документ, створений однією чи кількома юридичними особами, що має юридичну силу (ДСТУ 2732, що діє до 01.03.2024).

У випадку підтвердження підстави для застосування підстави, визначеної  абз. 4 пп. 5 п. 13 Особливостей, важливо саме юридична сила документу.

В приклад можемо привести визначення офіційного документу в КК України. Під офіційним документом слід розуміти документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи-докази у правозастосовній діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об`єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв`язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити (частина 4 статті 358 КК України).

Таким чином, документальне підтвердження підстави для укладання прямого договору про закупівлю з технічних причин відсутності конкуренції, має бути офіційним документом, що підтверджує таку підставу. По суті, такий документ є доказом наявності відповідної підстави. Форма і орган, що видав такий документ, визначаються з огляду на те, що саме є підставою для відсутності конкуренції.

Наприклад, якщо конкуренція відсутня через монопольне становище учасника, то документальним підтвердженням буде його наявність в зведеному переліку суб’єктів природних монополій, що веде Антимонопольний комітет України. Такий перелік оприлюднюється на сайті Антимонопольного комітету щомісяця і замовник може завантажити його звідти для того щоб скористатися як документальним підтвердженням. 

Інна Масляна консультантка з публічних закупівель
Предмет закупівлі мобільного зв’язку. Конкурентний відбір постачальників послуг. Про все це — у статті

Водночас, замовники можуть застосовувати підставу відсутності конкуренції з технічних причин не тільки при закупівлях у суб’єктів природних монополій. Адже, технічні причини для відсутності конкуренції можуть виникати і за інших умов. Наприклад, коли у мирний час застосовувалася переговорна процедура закупівлі, у закупівлі UA-2021-01-20-004694-bпідставою було те, що наказом Міністерства молоді та спорту України Державне підприємство «Олімпійський навчально-спортивний центр «Конча-Заспа»» визначено як місце проведення для цілого ряду фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів. Зазначене обґрунтування не оспорювалося навіть при проведенні моніторингу закупівлі і у висновку за його результатами було зазначено, що порушень не встановлено.

Таким чином, у цій закупівлі відповідний наказ Міністерства молоді та спорту України є документальним підтвердженням підстави для застосування переговорної процедури закупівлі, а в цілому документальним підтвердженням відсутності конкуренції з технічних причин.

Як ще один приклад, у 2023 році у закупівлі UA-2023-07-24-008565-a  документом, що підтверджує відсутність конкуренції з технічних причин була ліцензія на здійснення видобутку та виготовлення уранового оксидного концентрату (далі — УОК), що мав учасник. Враховуючи наявність в цього учасника, як виробника та зберігача УОК, всіх документів, необхідних для отримання відповідних дозволів та можливість виконання послуг лише на його території, послуги із завантаження, підготовки до транспортування партій УОК могли бути надані лише на території та працівниками цього учасника.

При проведенні моніторингу цієї закупівлі, аудиторами за результатами розгляду питань щодо, зокрема наявності підстав для укладення договору про закупівлю без використання електронної системи, порушень не встановлено.

Перелік документів, що можуть підтвердити підставу відсутності конкуренції з технічних причин, не є вичерпним, оскільки залежить від того що саме було такою причиною. Але при цьому, такий документ має підтвердити, що   роботи, товари чи послуги через будь-які обґрунтовані та підтверджені технічні причини, в тому числі встановлені законодавством, можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб`єктом господарювання за відсутності при цьому альтернативи.зміст

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді