Стаття 42 Закону про публічні закупівлі. Звіт про виконання договору про закупівлю

Стаття 42 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII регламентує, що має містити звіт про виконання договору про закупівлю. Частину першу статті 42 у листопаді 2021 року було доповнено пунктом 13 згідно із Законом № 1812-IX від 19.10.2021.

1. Звіт про виконання договору про закупівлю повинен містити таку інформацію:

1) унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі);

PW_welcome_dz_webinar_29072024.jpg

2) дата укладення та номер договору про закупівлю;
3) ціна в договорі про закупівлю;
4) найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія;
5) найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю;
6) ідентифікаційний код учасника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг, з яким укладено договір про закупівлю;
7) місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону;
8) назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися щодо кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності);
9) кількість, місце та строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг;
10) строк дії договору про закупівлю;
11) сума оплати за договором про закупівлю;
12) причини розірвання договору про закупівлю, якщо таке мало місце;
13) країна походження товару щодо кожної номенклатурної позиції предмета закупівлі - у разі закупівлі товару.

Звіт про виконання договору про закупівлю може містити іншу інформацію.


Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді