Стаття 17 Закону України про публічні закупівлі: вимоги до учасників

UA RU
Безліч запитань у замовників викликають положення статті 17 Закону про публічні закупівлі. З’ясуймо, що і як перевіряти в учасників, як прописати вимоги у тендерній документації, щоб не наразитися на штрафи. Детально про кожну з підстав за статтею 17 Закону № 922 — у статті.


Якщо тендерна документація (ТД) містить чіткі вимоги, можна з великою вірогідністю сказати, що закупівля пройде успішно і у замовника не буде приводів для хвилювання. По-перше, йому не треба буде плекати надій стосовно учасників, які можуть виявитись марними. По-друге, йому не доведеться через необґрунтовані вимоги в ТД відхиляти тендерні пропозиції (ТП) учасників, тому що перелік підстав, через які можна відхилювати тендерні пропозиції, конкретизовані в статті 31 Закону № 922.

Давайте проаналізуємо вимоги в ТД, згідно з якими учасники матимуть підтвердити, що немає жодних підстав для відхилення їх ТП або для відмови в участі в переговорній процедурі закупівлі згідно зі статтею 17 Закону № 922. Що ж саме треба вимагати від учасників, щоб перевірити, чи відповідають вони зазначеним вимогам?

Тож, вимоги для кожної підстави за статтею 17 Закону № 922 будемо розглядати окремо.

Стаття 17 Закону України про публічні закупівлі: вимоги до учасників

Який встановити спосіб підтвердження відповідності вимогам статті 17

Що замовник перевіряє самостійно

Замовник має сам перевірит, чи відсутні підстави для відхилення ТП учасника, керуючись пунктами 1 і 7 частини 1 статті 17 Закону, тобто визначає, чи виконуються такі умови:

стаття 17 закону україни

Відповідно до законодавства, замовник не може вимагати від учасників документів, які підтверджують відсутність підстав, зазначених у цих пунктах. Зважайте на те, що при цьому замовник має перевіряти відсутність або наявність таких підстав для учасника, щоб на правомірних засадах відхилити чи допустити ТП цього учасника (ч. 4 ст. 17 Закону № 922).

Так, доводити змову між учасниками повинні органи з відповідними повноваженнями. А от пов’язаних осіб в закупівлях замовник має перевіряти самостійно.

Стаття 17 Закону України про публічні закупівлі: вимоги до учаників
Ніна Абаімовауповноважена особа Державної установи «Професійні закупівлі»
Замовник під час закупівлі може оцінити фінансовий стан окремої компанії. І в підсумку — мінімізувати ступінь ризику, коли укладатиме договір. Пояснимо, як правильно застосовувати такий кваліфікаційний критерій

Що вам треба перевірити у відкритих реєстрах

Замовник сам перевіряє дані учасника у відкритих державних реєстрах за підставами, передбаченими пунктами 2, 3, 8, 9 та 12 частини 1 статті 17 Закону № 922. Ось про що там йдеться:

ст 17 про публічні закупівлі

В законі передбачається, що замовник не може вимагати в учасника документального підтвердження публічної інформації, яка:

 • оприлюднена у формі відкритих даних відповідно до Закону № 2939;
 • міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є відкритим і вільним;
 • є доступною в електронній системі закупівель (ЕСЗ) (ч. 5 ст. 17 Закону № 922).

Тож для кожного учасника:

 • самі перевіряйте наявність таких підстав;
 • не треба встановлювати будь-яких вимог в ТД стосовно підтвердження відсутності таких підстав.

✨ Як скласти умови тендерної документації

Нагадаємо, що постанова КМУ від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» затверджує Перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних.

Візьміть до уваги, що в обов'язки переможця процедури закупівлі входить надання замовнику документів, які мають підтверджувати відсутність підстав, зазначених у пунктах 2, 3, 5, 6, 8, 12 та 13 частини 1 і частини 2 статті 17 (ч. 6 ст. 17 Закону № 922).

Зокрема розглянемо підставу, яка зазначена в пункті 12 статті 17 Закону № 922.

Підтвердження такої підстави може передбачатися замовником для учасників у довільній формі. Так зазначено у листі Мінекономіки від 03.06.2020 № 3304-04/34835-06). А через те, що переможець процедури закупівлі має надати підтверджувальні документи для цього пункту, замовник згідно з Законом встановлює відповідну вимогу та спосіб підтвердження в ТД.

Як можна перевірити участь учасника в змові

Треба перевірити, чи є причини для відмови в участі згідно з пунктом 4 частини 1 статті 17 Закону № 922, тобто чи спостерігалися такі випадки, коли:

стаття 17 закону про публічні закупівлі

Інформація, за допомогою якої можна проаналізувати та зробити висновок стосовно цієї підстави, зазначені в Зведених відомостях про рішення органів Комітету про визнання вчинення суб’єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини 2 статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» як спотворення результатів торгів (тендерів) та накладення штрафу (далі — Зведені відомості).

Таким чином, не забудье перевірити наявність інформації про учасника в Зведених відомостях на офіційному сайті АМКУ.

Як можна перевірити судимість учасника за злочини, вчинені з корисливих мотивів

Треба перевірити, чи є причини для відмови в участі згідно з пунктами 5 та 6 частини 1 статті 17 Закону № 922, тобто чи спостерігалися такі випадки, коли:

стаття 17 вимоги

Учасник процедури закупівлі має підтвердити в ЕСЗ, що такі підстави відсутні, коли він подає ТП. Це обов'язкова до виконання норма, що вводиться частиною 3 статті 17 Закону про публічні закупівлі.

Зверніть увагу! В Законі передбачається, що учасник визначає спосіб такого підтвердження самостійно. Замовнику залишається перевірити, чи підтвердив учасник, що таких підстав немає.

Також треба взяти до уваги лист Мінекономіки від 03.06.2020 № 3304-04/34835-06, згідно з яким учасники можуть підтвержувати відсутність таких підстав у довільній формі.

Замовник, в свою чергу, згідно з законодавством має визначити в ТД для переможця процедури закупівлі спосіб документального підтвердження відсутності таких підстав. Переможець повинен надавати відповідні підтверджувальні документи через ЕСЗ.

Наприклад, довідки про притягнення до кримінальної відповідальності, про відсутність (наявність) судимості чи обмежень, що їх передбачає кримінальне процесуальне законодавство України, оформлюються та надаються територіальними сервісніми центрами МВС та Департаментом інформатизації МВС.

Легітимність довідки про судимість можна перевірити на сайті МВС України.

Як замовнику перевірити, чи не знаходиться учасник під санкціями

Треба перевірити, чи є причини для відмови в участі згідно з пунктом 11 частини 1 статті 17 Закону № 922, тобто чи спостерігалися такі випадки, коли:

стаття 17 публічні закупівлі

Учасники готують інформацію, керуючись вимогами Закону про санкції, а в обов'язки замовника входить перевірка цих даних.

Законі № 922 особливих вимог стосовно цієї підстави не передбачає. Проте вам треба брати до уваги вимоги, зазначені в статті 5 Закону № 1644, згідно з якою пропозиції стосовно застосування, скасування та внесення змін до санкцій вносять на розгляд РНБО ВРУ, Президент України, КМУ, НБУ та СБУ.

Рішення про застосування, скасування та внесення змін до санкцій проти іноземної держави або невизначеного кола осіб певного виду діяльності (тобто до секторальних санкцій), передбачених Законом № 1644, ухвалюється РНБО. Таке рішення вводиться в дію згідно з указом Президента України, а затверджується на підставі постанови ВРУ протягом 48 годин з дня видання такого указу. Це рішення:

 • набирає чинності в момент прийняття постанови ВРУ;
 • є обов’язковим до виконання.

В рішенні про застосування санкцій вказується строк їх застосування. Виняток складає застосування санкцій, які призводять до припинення прав, а також санкцій, що не можуть бути тимчасовими за своїм змістом.

Зміни до санкцій вносяться на підставі рішення органу, який ухвалив рішення щодо їх застосування. Згідно з рішенням цього органу санкції скасовуються після досягнення мети їх застосування.

Таким чином, вам треба перевірити, чи не були застосовані до учасника санкції згідно з додатками до рішень РНБО:

Деталізована інформація міститься в узагальнених відповідях Мінекономрозвитку.

Як можна перевірити, чи не є учасник боржником

Треба перевірити, чи є причини для відмови в участі згідно з пунктом 13 частини 1 статті 17 Закону № 922, тобто чи спостерігалися такі випадки, коли:

стаття 17 закону про державні закупівлі

Як того вимагає закон, під час подання ТП учасник процедури закупівлі має підтвердити в ЕСЗ, що такі підстави відсутні. Згідно з поясненням Мінекономрозвитку у листі від 03.06.2020 № 3304-04/34835-06, підтвердження на етапі подання ТП може бути надане в довільній формі.

Замовник, в свою чергу, встановлює в ТД для переможця процедури закупівлі вимогу, згідно з якою той має надати документи, що підтверджуватимуть наявність або відсутність зазначеної підстави.

Візьміть до уваги, що довідка з платежів, контроль за здійсненням яких покладається на контролюючі органи, видається органами податкової служби згідно з Порядком, встановленим наказом Мінфіну 03.09.2018 № 733.

Окрім того, ДПС формує та веде у вільному доступі Реєстр заяв про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань чи податкового боргу (далі— Реєстр). Дні з Реєстру ДПС щодня поновлює на своєму офіційному вебсайті (п. 100.10 ПК). До Реєстру вносяться дані згідно з кожною поданою заявою.

Стаття 17 Закону України про публічні закупівлі: вимоги до учаників
НАТАЛІЯ ЗАЄЦЬ,консультант з публічних закупівель, канд. екон. наук, Київ
Закупівельне законодавство забороняє змінювати істотні умови договору. Зміни можливі лише у виняткових випадках. Дізнайтеся, коли та як вносити зміни до істотних умов договору?

Важливо пам’ятайти, що вимагати підтверджувальні документи щодо публічної інформації, доступної в ЕСЗ заборонено частиною 5 статті 17 Закону № 922. Проте в електронній системі закупівель реалізовано послугу з інтеграції даних ДФС стосовно сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) учасниками-резидентами. Такі дані формуються автоматично в ЕСЗ, коли відбувається інтеграція з інформаційними системами ДФС.

Також ви можете перевірити в електронному сервісі «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на офіційному сайті, чи є в учасника податкова заборгованість. Інформація про результат розрахунків платника податків з бюджетом оновлюється на сервісі кожного дня, окрім вихідних і святкових днів, після завершення розрахунків зведених показників у центральній базі даних за результатами попереднього банківського дня.

Коли можна відхиляти учасника за частиною 2 статті 17 Закону

Ми розібрались у підставах для відхилення учасника, які є обов’язковими. Однак, існує ще підстава, коли замовник може відмовити учаснику, а саме підстава згідно з частиною 2 статті 17 Закону:

закон про публічні закупівлі стаття 17

Важливо зважати, що у даному випадку Закон не зобов’язує, він лише дає право замовнику відмовити учаснику, коли виконуються всі необхідні умови.

Чи можна почати новий тендер одразу після відміни

АРГУМЕНТОВАНА ВІДПОВІДЬ

Спосіб підтвердження

Пункт 2 частини 2 статя 22 Закону № 922 вказує, що в ТД замовник вказує, поміж іншого:

 • один чи кілька кваліфікаційних критеріїв згідно зі статтею 16 Закону;
 • підстави, передбачені в статті 17 Закону;
 • інформацію про спосіб підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам законодавства.

Як бачимо, передбачена вимога зазначати в ТД підстави згідно зі статтею 17 Закону № 922. При цьому умова про спосіб підтвердження відповідності учасників визначена для встановлени критеріїв та вимог.

Замовнику необхідно розуміти, що підстави згідно зі статтею 17 Закону № 922 не є встановленими вимогами і, у жодному разі, не є критеріями. Висновок: замовник не повинен встановлювати якісь способи підтвердження наявності або відсутності підстав для відхилення учасників згідно зі статтею 17.

Це підтверджують вимоги ч. 3 ст.17 Закону № 922, а саме:

Стаття 17 Закону України про публічні закупівлі: вимоги до учаників

Як діяти, якщо учасник оскаржив рішення про відміну

Настанови для замовників

Щоб перевірити для кожного з учасників, чи є підстави для його відхилення з тих, що зазначені в статті 17 Закону № 922 необхідно зробити три кроки:

 1. перш за все треба вказати в ТД підстави, зазначені в статті 17;
 2. потім потрібно перевірити їх відсутність чи наявність для учасника процедури закупівлі;
 3. і врешті-решт ухвалити рішення про допущення учасника до подальшої участі в процедурі закупівлі або про відхилення його ТП.

Згідно з новою редакцією Закону № 922 рішення стосовно способу підтвердження наявності/відсутності підстав згідно зі статтею 17 Закону приймається учасником.

Проте Мінекономіки у листі від 03.06.2020 № 3304-04/34835-06 рекомендує замовникові зазначити в ТД, що учасники процедури закупівлі мають підтвердити в ТП відсутність підстав, передбачених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини 1 і частиною 2 статті 17 Закону, і що вони можуть надавати підтвердження для таких підстав у довільній формі.

Як ми бачимо, уповноважений орган все ж таки дозволяє включити в ТД вимогу щодо надання підтвердження наявності або відсутності окремих підстав для відхилення учасників, зазначених в пунктах 5, 6, 12 і 13 частини 1 і частині 2 статті 17 Закону, в довільній формі.

Важливо! Це лише право замовника, а не його обов’язок.

Так, тендерна документація не повинна містити вимог стосовно підтвердження відсутності підстав, зазначених в пунктах 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 частини 1 статті 17 Закону № 922, учасником на етапі подання ТП.

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді