Професія — уповноважений з антикорупційної діяльності

Із 1 жовтня 2015 року введено в дію Зміну № 3, якою до Класифікатора професій внесено 76 професійних назв робіт, з-поміж них — уповноважений з антикорупційної діяльності. Кваліфікаційних характеристик для нових професій, звісно, ще не затверджено. На прохання редакції журналу розробники Класифікатора професій підготували опис завдань і обов’язків за новою професією
Зміст статті:
Зміни № 3 до Класифікатора професій Як провести спрощену закупівлю на майданчику за 5 кроківЗавдання та обов’язки уповноваженого з антикорупційної діяльності

Професія — уповноважений з антикорупційної діяльностіЮРІЙ ЮРОВ,завідувач відділу із наукового забезпечення питань економіки праці та розвитку професійно-класифікаційної сфери Державної установи «НДІ соціально-трудових відносин» Мінсоцполітики

Як визначити предмет закупівлі: 6 ключових акцентівВідповідно до частини 1 статті 61 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700–VII (далі — Закон № 1700) юридичні особи забезпечують розробку та вжиття заходів, які є необхідними та обгрунтованими для запобігання і протидії корупції у діяльності юридичної особи. З цією метою юридичні особи можуть приймати антикорупційні програми — комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності юридичної особи. Частиною 2 статті 62 Закону № 1700 визначено юридичних осіб, антикорупційну програму яких затверджують обов’язково.

Відповідно до частини 5 статті 62 Закону № 1700 у кожній юридичній особі, законодавчо зобов’язаній затверджувати антикорупційну програму, має бути призначено особу, відповідальну за реалізацію антикорупційної програми.

У початковій редакції ця норма передбачала впровадження посади «Уповноважений з антикорупційної програми». Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань запобігання корупції» від 12.02.2015 № 198-VIII (далі — Закон № 198) до неї було внесено зміни. Чинна редакція частини 5 статті 62 Закону № 1700 містить поняття «особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми», для якого впроваджено скорочений варіант «Уповноважений».

Зміни, внесені Законом № 198, могли бути зумовлені прагненням законодавця узгодити норму частини 5 статті 62 Закону № 1700 з частиною 3 статті 64 Господарського кодексу України, відповідно до якої підприємство, установа, організація (далі — організація) самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.

Зміни № 3 до Класифікатора професій

Зміною № 3 до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327 (далі — Класифікатора професій), введено, зокрема, такі професійні назви робіт:

 • «Уповноважений з антикорупційної діяльності» (код Класифікатора професій 2414.2);
 • «Професіонал з антикорупційної діяльності» (код Класифікатора професій 2414.2).

Назву посади може бути обрано з-поміж двох, вміщених до Класифікатора професій. Ми радимо застосовувати назву посади «Уповноважений з антикорупційної діяльності».

Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.09.2015 № 1084 за погодженням із Міністерством соціальної політики України затверджено Зміни та доповнення № 3 до Класифікатора професій.

Зміну № 3 до Класифікатора професій уведено в дію з 1 жовтня 2015 року.

Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затверджений і введений в дію наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.07.2010 № 327 (далі — Класифікатор професій), діє з 01.11.2010.

Нагадаємо, що відповідно до частини 2 статті 62 Закону № 1700 в обов’язковому порядку антикорупційну програму затверджують:

 • державні, комунальні підприємства, господарські товариства (у яких державна або комунальна частка перевищує 50%), де середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік — понад 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує 70 млн. грн;
 • юридичні особи, які є учасниками попередньої кваліфікації, учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197–VII, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг), робіт дорівнює або перевищує 20 млн. грн.

Як провести спрощену закупівлю на майданчику за 5 кроківЗавдання та обов’язки уповноваженого з антикорупційної діяльності

Професійну назву роботи віднесено до професійного угруповання 2414.2 «Професіонали з фінансово-економічної безпеки».

Отже, уповноважений з антикорупційної діяльності:

 • контролює дотримання нормативно-правових актів у сфері запобігання корупції з використанням форм контролю, які не суперечать законодавству;
 • бере участь у розробленні внутрішнього (локального) нормативного акта (положення, наказу), у якому ухвалюють антикорупційну політику підприємства, визначають стандарти етичної поведінки працівників, відповідно коригують посадові інструкції працівників, визначають ступені відповідальності, порядок їх застосування тощо;
 • запобігає виникненню конфліктів інтересів, співпрацює з персоналом підприємства, правоохоронними та контролюючими органами, проводить внутрішні перевірки на підприємстві, оцінює можливі ризики;
 • вживає заходів щодо впровадження на підприємстві стандартного документування всіх платежів, здійснюваних на користь службових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування;
 • контролює додержання режиму конфіденційності в роботі персоналу відповідно до їхніх посадових інструкцій;
 • бере участь у проведенні внутрішнього аудиту підприємства;
 • перевіряє контрагентів, компаньйонів підприємства на благонадійність у разі їхньої участі у корупційних скандалах, відсутності антикорупційної політики, відмови підписати договір з антикорупційної поправкою тощо;
 • у разі виявлення фактів корупційних правопорушень інформує уповноважені державні органи, ініціює проведення на підприємстві внутрішніх розслідувань, розробляє заходи, спрямовані на запобігання подібним правопорушенням у майбутньому тощо.

Під час підготовки опису професії використано відповідні витяги із нормативно-правових актів, пропозиції користувачів Класифікатора професій, статистичні матеріали Міжнародної стандартної класифікації занять 2008 року (International Standard Classification of Occupations, 2008).

Процес розроблення проекту кваліфікаційної характеристики трудомісткий і відповідальний. Розробниками кваліфікаційних характеристик є міністерства, інші органи виконавчої влади, всеукраїнські та галузеві об’єднання організацій роботодавців України, суб’єкти господарювання, інші профільні організації та установи. Вони проводять дослідницькі роботи, здійснюють моніторинг трудових процесів, проходять процедуру науково-методичної експертизи затвердження та впровадження кваліфікаційних характеристик професій працівників у практичну діяльність тощо.

Отже, запропонований опис може бути використаний як рекомендація та методичний посібник для розроблення посадових інструкцій за новою професією. Нагадаємо, що настанови щодо складання та розроблення посадових інструкцій визначено Загальними положеннями Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Мінпраці від 29.12.2004 № 336. Конкретні завдання та обов’язки за певними посадами визначають на підприємствах, в установах, організаціях з урахуванням особливостей їх діяльності.зміст

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді