Запобігання корупції у діяльності приватних юридичних осіб

Автор
експерт Експертус Кадри
З листа до редакції: «Чи зобов’язаний керівник приватного підприємства (заклад торгівлі) попереджати працівників про відповідальність за порушення Закону про запобігання корупції?»

Дія Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700–VII (далі — Закон № 1700) поширюється, зокрема, на осіб, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально уповноважених на виконання таких обов’язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, а також інших осіб, які не є службовими особами та виконують роботу або надають послуги відповідно до договору з підприємством, установою, організацією, — у випадках, передбачених цим Законом (п. 3 ч. 1 ст. 3 Закону № 1700).

Питання запобігання корупції у діяльності юридичних осіб регулює розділ X Закону № 1700.

Відповідно до частини 1 статті 62 Закону № 1700 юридична особа розробляє антикорупційну програму, що включає в себе комплекс правил, стандартів і процедур з виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності юридичної особи. Однак згідно з частиною 2 статті 62 Закону № 1700 в обов’язковому порядку антикорупційну програму затверджують керівники:

  • державних, комунальних підприємств, господарських товариств (у яких державна або комунальна частка перевищує 50%), де середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує 70 млн. грн.;
  • юридичних осіб, які є учасниками попередньої кваліфікації, учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197–VII, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг), робіт дорівнює або перевищує 20 млн. грн.

PW_welcome_dz_webinar_29072024.jpg

У зазначених організаціях антикорупційна програма затверджується після її обговорення з працівниками юридичної особи. Текст антикорупційної програми має перебувати у постійному відкритому доступі для працівників юридичної особи (ч. 3 ст. 62 Закону № 1700).

Положення щодо обов’язковості дотримання антикорупційної програми включаються до трудових договорів, правил внутрішнього розпорядку юридичної особи, а також можуть включатися до договорів, які укладає юридична особа (ч. 4 ст. 62 Закону № 1700).

Окрім того, в юридичних особах, зазначених у частині 2 статті 62 Закону № 1700, для реалізації антикорупційної програми призначається особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми, правовий статус якої визначає цей Закон.

Іншим юридичним особам приватного права у своїй діяльності слід керуватися загальними засадами запобігання корупції (ст. 61 Закону № 1700).

Відповідно до частини 2 статті 61 Закону № 1700 посадові та службові особи юридичних осіб, інші особи, які виконують роботу та перебувають з юридичними особами у трудових відносинах, зобов’язані:

  • не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю юридичної особи;
  • утримуватися від поведінки, яка може бути розцінена як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю юридичної особи;
  • невідкладно інформувати посадову особу, відповідальну за запобігання корупції у діяльності юридичної особи, керівника юридичної особи або засновників (учасників) юридичної особи про випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з діяльністю юридичної особи;
  • невідкладно інформувати посадову особу, відповідальну за запобігання корупції у діяльності юридичної особи, керівника юридичної особи або засновників (учасників) юридичної особи про випадки вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками юридичної особи або іншими особами;
  • невідкладно інформувати посадову особу, відповідальну за запобігання корупції у діяльності юридичної особи, керівника юридичної особи або засновників (учасників) юридичної особи про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів.
Конфлікт інтересів: приклад

Керівник, засновники (учасники) юридичної особи забезпечують регулярну оцінку корупційних ризиків у її діяльності і здійснюють відповідні антикорупційні заходи. Для виявлення та усунення корупційних ризиків у діяльності юридичної особи можуть залучатися незалежні експерти, зокрема для проведення аудиту (ч. 2 ст. 61 Закону № 1700).

Отже, Закон № 1700 не зобов’язує керівника приватного підприємства, не зазначеного у частині 2 статті 62 Закону, затверджувати антикорупційну програму, а також включати її положення до трудових договорів чи під підпис ознайомлювати працівників з нормами та положеннями Закону. Однак для мінімізації корупційних ризиків на підприємстві доцільно запровадити певні антикорупційні заходи, зокрема під час прийняття на роботу усно ознайомлювати працівників із переліченими вище нормами Закону № 1700, а також розмістити у постійному відкритому доступі інформацію про обов’язок працівників не вчиняти корупційних дій.

Як аудитори моніторять закупівлі, відколи запрацювала нова редакція Закону

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді