Заходи ефективності замість заходів з економії

Уряд затвердив нові заходи, якими передбачено низку заборон та обмежень щодо використання коштів загального і спеціального фондів держбюджету. Деякі із заборон уже в минулому, а чинність інших продовжено. Тож розглянемо, як діяти держорганам та установам до завершення бюджетного року, аби не наразитися на ризик притягнення їх до відповідальності контролюючими органами

Заходи ефективності замість заходів з економії ІВАН ЛЕВАДСЬКИЙ,експерт Експертус: Головбух

Як визначити предмет закупівлі: 6 ключових акцентівУ жовтні (20.10.2016) втратила чинність постанова КМУ «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету» від 01.03.2014 № 65 (далі — Постанова № 65). Нею були затверджені Заходи щодо економного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету (далі — Заходи економії).

Замість Заходів економії затверджено нові — Заходи щодо ефективного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету (далі — Заходи ефективності). Їх затверджено постановою КМУ «Про ефективне використання державних коштів» від 11.10.2016 № 710 (далі — Постанова № 710).

Тож розглянемо докладніше, що змінилося, які із заборон скасовані, а які чинні, а також яким держорганам та утвореним ними підприємствам, установам, організаціям (далі — установи) дозволено проводити видатки та які.

Видатки, що підлягають першочерговій оплаті

Усі пам’ятають, що підпунктом 1 пункту 11 Постанови № 65 визначено перелік видатків, за яким органи Казначейства першочергово проводять платежі у повному обсязі. Наразі цей перелік розширено, і до першочергових видатків належать:

 • придбання одягу, взуття, м’якого інвентарю та обладнання для учнів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • видатки, що здійснюються на виконання зобов’язань за міжнародними договорами з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема щодо співфінансування проектів соціально-економічного розвитку (пп. 1 п. 2 Постанови № 710).

Придбання необоротних активів

Раніше Заходи економії передбачали заборону щодо придбання низки необоротних активів. Нині, з 20.10.2016, ці заборони дещо послаблено, а то й взагалі скасовано.

Автотранспортні засоби

Так, скасовано заборону на придбання автотранспортних засобів. Виняток становлять лише легкові автомобілі, заборону на придбання яких визначено в пункті 1 Заходів ефективності.

Тож під заборону не підпадає придбання вантажних, пасажирських (крім легкових автомобілів) та спеціальних транспортних засобів. Окрім цього, не підпадає під заборону придбання автомобілів, у т. ч. легкових:

 • для охорони та патрулювання у лісових масивах, охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду, для здійснення рибоохоронних заходів, для обслуговування гідротехнічних об’єктів Держводагентства, закордонних дипломатичних установ України, державної телерадіокомпанії «Всесвітня служба «Українське телебачення і радіомовлення», суб’єктів державного іномовлення України — за наявності об’єктивних потреб в оновленні таких автомобілів;
 • для Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;
 • у разі їх придбання коштом спецфонду держбюджету, отриманим як гранти, міжнародна технічна допомога, благодійні внески (примітка до пункту 1 Заходів ефективності).

Мобільні телефони

Також продовжено дію заборони щодо придбання мобільних телефонів (п. 1 Заходів ефективності). Водночас Заходами ефективності дозволено їх придбавати:

 • для Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Служби безпеки у зв’язку з проведенням прикладних наукових досліджень з метою забезпечення державної безпеки;
 • для Національної поліції, закладів та установ у її складі;
 • для забезпечення підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Держводагентства, управління віддаленими від основних баз водогосподарськими об’єктами — коштом спецфонду держбюджету;
 • коштом спецфонду держбюджету, отриманим як гранти, міжнародна технічна допомога, благодійні внески на їх придбання.

⚡️ Закупівлі-2021: плануємо за новими вимогами

Меблі

Нарешті (з 20.10.2016) скасували заборону на придбання меблів. Тож тепер держоргани та установи можуть їх придбавати, забезпечуючи працівників належними умовами праці.

Меблі для обладнання робочих місць працівників або комплект меблів для службового кабінету керівника держоргану чи установи придбавають у межах Граничних сум витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів, придбання та утримання мобільних телефонів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету, затверджених постановою КМУ від 04.04.2001 № 332.

Побутова техніка

Також з 20.10.2016 скасували заборону на придбання побутової техніки.

Формений одяг

Як і раніше, формений одяг дозволено придбавати для військовослужбовців, військовозобов’язаних, резервістів, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських, які згідно із законом зобов’язані виконувати обов’язки військової служби і служби у сфері цивільного захисту, щодо організації спеціального зв’язку та захисту інформації, провадження правоохоронної та охоронної діяльності у форменому одязі, держвиконавців, державних інспекторів органів рибоохорони, кадетів, ліцеїстів ліцею цивільного захисту та курсантів навчальних закладів.

Однак з 20.10.2016 дозволено придбавати формений одяг для держслужбовців та працівників Укртрансбезпеки (п. 2 Заходів ефективності).

Оплата послуг

Нагадаємо, що Заходи економії забороняли (окрім деяких випадків) проведення ремонту приміщень, оплату послуг мобільного зв’язку, а також визначали порядок обслуговування посадових осіб держорганів та установ легковими автомобілями. Заходи ефективності спрямовані передусім на ефективне та раціональне використання коштів держбюджету, у зв’язку з чим деякі заборони скасовано.

Ремонт приміщень

Раніше, до 19.10.2016, держорганам та установам дозволяли ремонтувати:

 • приміщення, що перебували в аварійному стані;
 • приміщення міністерств, утворених починаючи з 2015 року;
 • приміщення навчальних, оздоровчих, санаторно-курортних закладів і реабілітаційних установ, ремонт яких проводився коштом спецфонду з метою дотримання вимог санітарних норм і норм пожежної безпеки для забезпечення навчально-виховного процесу, оздоровлення дітей, санаторно-курортного лікування ветеранів війни, інвалідів і реабілітації дітей-інвалідів.

Нині (з 20.10.2016) держорганам та установам дозволено ремонтувати всі приміщення без винятку.

Послуги мобільного зв’язку

Заходи ефективності передбачають не заборону, а оптимізацію витрат на оплату послуг мобільного зв’язку. Ці витрати насамперед мають оплачувати коштом спецфонду (п. 3 Заходів ефективності).

10 підстав, коли замовник зобов'язаний відхилити учасника

Обслуговування легковими автомобілями

Як і раніше, Заходи ефективності також не допускають використовувати для обслуговування держорганів та установ більше одного легкового автомобіля.

Це не стосується автотранспортних засобів, які використовують для:

 • підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учнів, студентів та осіб, що навчаються, — згідно з навчальними планами у навчальному процесі;
 • виїздів журналістів до місць подій з метою збирання інформації;
 • надання санаторно-курортних і реабілітаційних послуг інвалідам, ветеранам війни, у т. ч. учасникам АТО — діє з 20.10.2016;
 • організації та виконання закордонними дипломатичними установами України консульських функцій і протокольного забезпечення візитів офіційних делегацій України;
 • забезпечення своєчасного, повного та неупередженого примусового виконання рішень органами державної виконавчої служби — діє з 20.10.2016.
Не допускається залучення легкових автомобілів для транспортного обслуговування посадових осіб понад кількість автомобілів, визначену у додатках 1 і 2 постанови КМУ «Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади» від 26.12.2011 № 1399.

Легкові автомобілі, що перебувають на балансі держорганів та установ і вивільняються у зв’язку з виконанням Заходів ефективності, підлягають реалізації (п. 5 Заходів ефективності). Їх реалізують згідно із Законом України «Про управління об’єктами державної власності» від 21.09.2006 № 185-V та Порядком відчуження об’єктів державної власності, затвердженим постановою КМУ від 06.06.2007 № 803.

Службові відрядження за кордон

Держоргани та установи мають забезпечити мінімізацію витрат на службові відрядження за кордон через оптимізацію кількісного складу відряджених працівників і строку їх перебування за кордоном, зменшення витрат на оплату проїзду, наймання житла та інших витрат, пов’язаних з відрядженням. Окрім цього, з 20.10.2016 вони мають забезпечити впровадження пропозицій, що відображені у звіті про закордонні відрядження, у сфері діяльності відповідного органу.

Погоджує службові відрядження за кордон:

 • міністр або його заступник — у разі відрядження держслужбовців та працівників ЦОВВ, діяльність яких спрямовується і координується КМУ через відповідного міністра;
 • керівник органу державної влади, до сфери управління якого належить установа, — у разі відряджень працівників установ (крім держслужбовців та військовослужбовців). Раніше їх погоджував Перший віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністр України згідно з розподілом функціональних повноважень, Голова Адміністрації Президента України.

Як передбачає примітка до пунктів 18-20 Заходів ефективності, не потрібно мінімізувати витрати на службові відрядження за кордон і погоджувати ці відрядження у випадках, якщо:

 • витрати на відрядження за кордон відшкодовують у повному обсязі за рахунок сторони, що приймає, або за рахунок коштів спецфонду кошторису установ, отриманих на зазначену мету як гранти, міжнародна технічна допомога, благодійні внески;
 • відряджено коштом спецфонду або власних доходів, отриманих від провадження господарської діяльності, педагогічних, наукових та науково-педагогічних працівників навчальних закладів та наукових установ, працівників національних закладів культури з метою розвитку міжнародних взаємовідносин у галузі освіти, науки та культури, обміну досвідом та співпраці із закордонними навчальними закладами, науковими установами та закладами культури, участі педагогічних, наукових та науково-педагогічних працівників навчальних закладів та наукових установ у міжнародних олімпіадах, виставках, з’їздах, конгресах, конференціях — забезпечуючи при цьому оптимальний кількісний склад відряджених і строки їх перебування за кордоном.
Знято заборону ініціювання пропозицій щодо вступу до міжнародних організацій та приєднання до міжнародних договорів, умови членства в яких передбачають сплату внесків або здійснення будь-яких інших виплат за рахунок коштів держбюджету.

Під час тендеру учасник подав скаргу ➤ Як діяти замовнику?

Інші заборони, які скасовано

Наразі дозволено подавати до КМУ пропозиції з розширення переліку випадків проведення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, тобто тих, які визначені постановою КМУ «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 23.04.2014 № 117.

Окрім цього, коштом спецфонду держбюджету, отриманим як гранти, міжнародна технічна допомога, благодійні внески, власні надходження бюджетних установ, зокрема національних закладів культури, дозволено:

 • проводити заходи з відзначення пам’ятних та історичних дат, ювілеїв підприємств, установ та організацій, а також ювілеїв і вшанування пам’яті видатних осіб та інших подій;
 • друкувати продукцію, не пов’язану з виконанням завдань і функцій органів державної влади та інших державних органів (п. 16 Заходів ефективності).

Також дозволено проводити виставки, ярмарки, з’їзди, симпозіуми, конгреси за рахунок внесків їх учасників, спонсорів, коштів спецфонду кошторису установ, які беруть у них участь, та інших джерел, не заборонених законодавством.

Інші заборони, дію яких продовжено

Продовжують діяти заборони щодо:

 • оплати чартерних рейсів;
 • утворення без дозволу КМУ нових бюджетних установ (крім органів, установ та закладів Національної поліції);
 • підготовки проектів нових державних цільових програм або внесення змін до затверджених цільових програм, що потребують додаткового фінансування з державного бюджету (крім Програми, затвердженої постановою КМУ від 29.10.2003 № 1684);
 • здешевлення харчування для працівників за рахунок державних коштів;
 • використання бюджетних коштів для проведення заходів з відзначення пам’ятних та історичних дат, ювілеїв підприємств, установ та організацій, а також ювілеїв і вшанування пам’яті видатних осіб та інших подій (крім заходів, визначених указами Президента України, централізованих заходів Мінкультури, пов’язаних з відзначенням Дня Конституції України, Дня незалежності України, Дня Перемоги, Дня пам’яті жертв голодоморів, Дня Соборності України, Дня Гідності та Свободи, Дня пам’яті жертв політичних репресій, Дня захисника України), друкування продукції, не пов’язаної з виконанням завдань і функцій органів державної влади та інших держорганів;
 • оплати витрат на проведення виставок, ярмарків, з’їздів, симпозіумів, конгресів за рахунок коштів загального фонду бюджету (крім інформаційного та організаційного забезпечення участі України у Франкфуртському міжнародному книжковому ярмарку та Венеціанському бієнале сучасного мистецтва);
 • ініціювання питань про надання закладам (установам) статусу національного, академічного, дослідницького (крім надання статусу національного державному закладу «Меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні — Музей Революції гідності», Державному історико-культурному заповіднику «Нагуєвичі»).

Ви отримаєте ➡️Навчання у зручному онлайн-форматі ➡️ Відеолекції від провідних експертів ➡️Сертифікат про підвищення кваліфікації від Юридичного університету Ярослава Мудрого

Інші заходи

Як і раніше, держоргани та установи мають щороку розробляти та затверджувати плани заходів із:

 • енергозбереження із забезпеченням зменшення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
 • погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального та спеціального фондів держбюджету, а також зменшення обсягу дебіторської заборгованості.

Окрім того, вони мають:

 • управляти бюджетними коштами в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням їх ефективного та раціонального використання;
 • належно організовувати та координувати роботу розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (далі — розпорядники) та одержувачів бюджетних коштів (далі — одержувачі);
 • забезпечувати внутрішній контроль за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов’язань розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними цих коштів;
 • спрямовувати у пріоритетному порядку кошти спецфонду (в разі їх наявності) на здійснення видатків за окремими напрямами, передбаченими за загальним і спеціальним фондами держбюджету;
 • зменшувати обсяг фінансової підтримки небюджетних організацій за рахунок бюджетних коштів;
 • зараховувати до загального фонду держбюджету кошти від реалізації державних резиденцій, державних дач, будинків відпочинку, оздоровчих закладів, автомобілів, що перебувають на балансі держорганів та установ.

Установи, що утримуються коштом місцевого бюджету

Заходи ефективності, як і раніше Заходи економії, не поширюються на установи, що утримуються коштом місцевого бюджету.

Водночас Постановою № 710 органам місцевого самоврядування рекомендовано затвердити заходи щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів з урахуванням Заходів ефективності. Тож якщо орган місцевого самоврядування прислухається до рекомендацій КМУ і затвердить відповідні заходи, то вони стануть обов’язкові для установ, які утримуються з відповідного місцевого бюджету.

Контроль за виконанням Заходів ефективності

Постійний контроль за виконанням Заходів ефективності покладено на Державну аудиторську службу. Тож під час проведення її терорганами (підрозділами) контрольних заходів це питання обов’язково підлягатиме перевірці.зміст

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді