Закупівлі енергосервісу 2024 шляхом проведення відкритих торгів

Автор
експерт, консультант з публічних закупівель, канд. екон. наук
Розглянемо: які вимоги встановити у тендерній документації у закупівлі енергосервісу; як врахувати показники енергоефективності у вимогах; як укласти енергосервісний договір

Енергосервіс — це...

Енергосервіс — це комплекс технічних та організаційних енергозберігаючих (енергоефективних) та інших заходів, спрямованих на скорочення замовником енергосервісу споживання та/або витрат на оплату паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг порівняно із споживанням (витратами) за відсутності таких заходів.

Правові та економічні засади здійснення енергосервісу для підвищення енергетичної ефективності об’єктів державної та комунальної власності визначає Закон України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації» 

Розглянемо які вимоги до закупівлі енергосервісу встановлює законодавство.

Закупівля енергосервісу: нормативне регулювання

Відповідно до п. 3 ч. 8 ст. 3 Закону № 922 особливості здійснення процедур закупівлі, визначених цим Законом, встановлюються окремими законами для  послуги енергосервісу.

Законом України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації» від 09.04.2015 № 327-VIII (далі — Закон № 327)встановлено, що публічні закупівлі енергосервісу (далі - закупівлі енергосервісу) здійснюються за процедурами публічних закупівель у порядку, встановленому Законом України «Про публічні закупівлі» для закупівель послуг, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

PW_welcome_dz_webinar_29072024.jpg

Закон № 327 застосовується до всіх замовників, які здійснюють закупівлі енергосервісу, незалежно від вартості предмета закупівлі.

Ним передбачено,що закупівля енергосервісу здійснюється шляхом застосування процедури відкритих торгів або переговорної процедури закупівлі.

При цьому, в період дії воєнного стану в ЕСЗ не застосовується переговорна процедура закупівлі. В ЕСЗ наявні лише відкриті торги для закупівлі енергосервісу.

Закупівлі енергосервісу 2024 шляхом проведення відкритих торгів

В Законі № 327 всі посилання на Закон № 922 повинні ураховувати те, що в період дії воєнного стану Закон № 922 застосовується з урахуванням Особливостей № 1178.

Втім окремі вимоги встановлені виключно у Законі № 327.

Зокрема,  тендерна документація має містити:

 • базовий річний рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг у натуральних показниках та у грошовій формі за цінами (тарифами), чинними на дату оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі.
 •  повну інформацію про об’єкт енергосервісу та обладнання, що використовується на об’єкті енергосервісу для постачання і споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг, необхідну учаснику процедури закупівлі для підготовки тендерної пропозиції.
 • формулу розрахунку показника ефективності енергосервісного договору;

А також потрібно зазначити вимоги про зазначення учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції такої інформації:

 1. пропонований строк енергосервісного договору;
 2. щорічні платежі виконавцю енергосервісу, розраховані з урахуванням пропонованого строку дії енергосервісного договору;
 3. щорічне скорочення витрат замовника енергосервісу;
 4. рівень скорочення споживання відповідних паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, який має бути досягнуто в результаті здійснення енергосервісу, за кожний рік дії енергосервісного договору (у натуральних показниках та відсотках до базового рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг);
 5. фіксований відсоток суми скорочення витрат замовника енергосервісу на оплату відповідних паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, що підлягає до сплати виконавцю енергосервісу;
 6. ціна енергосервісного договору.

Оголошення про закупівлю енергосервісу

В оголошенні про проведення процедури відкритих торгів замовник:

 • не зазначає інформацію, передбачену пунктами 3, 4, 5 і 11 частини другої статті 21 Закону № 922;
 • зазначає інформацію про розмір мінімального кроку підвищення показника ефективності енергосервісного договору під час електронного аукціону у відсотках та математичну формулу, що буде застосовуватися при проведенні електронного аукціону для визначення показників інших критеріїв оцінки (у разі їх застосування).

Кваліфікаційні критерії

З 1 січня 2022 року набрали чинності зміни до Закону № 327, що передбачають встановлення кваліфікаційних критеріїв до учасників.

Тендерна документація повинна містити один або декілька кваліфікаційних критеріїв до учасників відповідно до статті 16 Закону № 922 з урахуванням особливостей, встановлених Законом № 327.

Замовник не встановлює кваліфікаційний критерій — наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів). При цьому, він  може встановлювати такий кваліфікаційний критерій, як наявність документально підтвердженого досвіду виконання технічних та організаційних енергозберігаючих (енергоефективних) та інших заходів. У разі встановлення такого критерію та переліку документів, що підтверджують інформацію учасників процедури закупівлі про відповідність їх такому критерію, вони зазначаються замовником у тендерній документації та вимагаються під час проведення переговорів з учасником (у разі застосування переговорної процедури закупівлі).

Учасник процедури закупівлі може підтвердити інформацію про його відповідність кваліфікаційним критеріям,  у тому числі шляхом надання замовнику договорів з підприємством (підприємствами), установою (установами) чи організацією (організаціями), які відповідають таким кваліфікаційним критеріям та які учасник буде залучати для здійснення енергосервісу.

Базовий річний рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів у ТД

ТД повинна міситити базовий річний рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) та житлово-комунальних послуг (ЖКП) у натуральних показниках та у грошовій формі за цінами (тарифами), які мають бути чинні на дату оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі.

Базовий річний рівень затверджується виконавчим органом відповідної місцевої ради або місцевим органом виконавчої влади (щодо об’єктів комунальної власності), центральним органом виконавчої влади, до сфери управління якого належить замовник енергосервісу (щодо об’єктів державної власності), шляхом прийняття у встановленому порядку відповідних актів.

Якщо протягом періоду, щодо якого здійснюється розрахунок обсягів споживання ПЕР та ЖКП, на об’єкті енергосервісу комісією, створеною відповідним органом виявлено:

 • недотримання повітряно-теплового режиму,
 • рівня освітлення,
 • інших вимог утримання будівель, що визначені санітарними нормами та правилами в галузі організації праці, утримання будинків, будівель, споруд, базовий річний рівень визначається відповідно до методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель.

У ТД замовник вказує повну інформацію про об’єкт енергосервісу та обладнання, що використовується на об’єкті енергосервісу для постачання і споживання ПЕР та ЖКП, необхідну учаснику процедури закупівлі для підготовки тендерної пропозиції. Він забезпечує безперешкодний доступ учасника процедури закупівлі до такого об’єкта для перевірки та уточнення зазначеної в цьому пункті інформації (у тому числі до технічних паспортів, специфікацій, планів, креслень, рисунків, технічних та якісних характеристик, копій договорів з постачальниками паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг).

Заходи з енергоефективності: вимоги до показників у ТД

Під час проведення процедури закупівлі енергосервісу для оцінки пропозицій учасників процедури закупівлі та визначення найбільш економічно вигідної пропозиції замовник замість критерію оцінки тендерних пропозицій "ціна" застосовує критерій "показник ефективності енергосервісного договору".

Показник ефективності енергосервісного договору визначається як сумарне за двадцятирічний період з дати оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі енергосервісу значення дисконтованих у кожному інтервалі різниць між щорічними скороченнями витрат замовника та щорічними платежами виконавцю енергосервісу.

Дисконтування здійснюється на розмір облікової ставки НБУ, що діяла на дату оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі енергосервісу.

Приведений показник ефективності енергосервісного договору - показник ефективності енергосервісного договору, зазначений учасником у тендерній пропозиції та перерахований із урахуванням показників інших критеріїв оцінки за математичною формулою, визначеною методикою оцінки замовником у тендерній документації.

Під інтервалом дисконтування розуміється календарний рік. Для врахування неповного інтервалу ставка дисконтування для нього коригується відповідно до кількості днів цього неповного інтервалу.

Якщо об’єкт енергосервісу перебуває у віданні різних розпорядників бюджетних коштів, як це встановлено статтею 3-1 Закону № 237, оцінці підлягає сумарне значення показників ефективності енергосервісного договору за об’єктами кожного з розпорядників бюджетних коштів (замовників енергосервісу).

Якщо для визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, крім показника ефективності енергосервісного договору, застосовуються й інші критерії оцінки, у тендерній документації визначається їх вартісний еквівалент або питома вага цих критеріїв у загальній оцінці тендерних пропозицій. Питома вага критерію "показник ефективності енергосервісного договору" не може бути нижчою за 75 відсотків.

У разі застосування процедури відкритих торгів під час закупівлі енергосервісу оцінка тендерних пропозицій учасників процедури закупівлі енергосервісу проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, та шляхом застосування електронного аукціону.

До початку проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель автоматично розкривається інформація про показники ефективності енергосервісного договору або приведені показники ефективності енергосервісного договору, розраховані електронною системою закупівель на основі даних, зазначених учасниками у тендерних пропозиціях за формулою розрахунку показника ефективності енергосервісного договору, визначеною замовником у тендерній документації. Інформація про показники ефективності енергосервісного договору розкривається у порядку від найнижчого до найвищого.

Електронний аукціон під час закупівлі енергосервісу полягає в повторювальному процесі підвищення показника ефективності енергосервісного договору шляхом скорочення учасниками пропонованого строку енергосервісного договору та/або щорічних платежів виконавцю енергосервісу, що проводиться у три етапи в інтерактивному режимі реального часу.

Для проведення електронного аукціону показники ефективності енергосервісного договору/приведені показники ефективності енергосервісного договору всіх пропозицій розташовуються в електронній системі закупівель у порядку від найнижчого до найвищого без зазначення найменувань учасників.

Стартовим визначається найнижчий показник ефективності енергосервісного договору/приведений показник ефективності енергосервісного договору. Перед початком кожного наступного етапу аукціону визначається новий стартовий показник за результатами попереднього етапу аукціону.

У разі якщо учасники подали пропозиції з однаковим значенням показника ефективності енергосервісного договору/приведеного показника ефективності енергосервісного договору, першим в електронному аукціоні підвищення показника енергосервісного договору буде здійснювати учасник, який подав свою пропозицію пізніше, ніж інші учасники з аналогічним значенням.

Учасник може протягом одного етапу аукціону один раз підвищити значення показника ефективності енергосервісного договору/приведеного показника ефективності енергосервісного договору своєї пропозиції не менше ніж на один крок від свого попереднього значення показника ефективності енергосервісного договору/приведеного показника ефективності енергосервісного договору шляхом внесення даних до електронної системи закупівель щодо розміру скорочення пропонованого строку енергосервісного договору та/або щорічних платежів виконавцю енергосервісу.

Електронна система закупівель на кожному етапі аукціону перераховує внесені учасниками дані у відсоткове значення відповідно до формули розрахунку показника енергосервісного договору, вказаної замовником у тендерній документації.

Протягом кожного етапу електронного аукціону всім учасникам забезпечується доступ до перебігу аукціону, зокрема до інформації щодо місця розташування їх показників ефективності енергосервісного договору або приведених показників ефективності енергосервісного договору в електронній системі закупівель від найнижчого до найвищого на кожному етапі проведення аукціону та інформації про кількість учасників на даному етапі електронного аукціону без зазначення їх найменування.

Оцінка тендерних пропозицій учасників процедури закупівлі енергосервісу відбувається шляхом вибору учасника з найбільшим значенням показника ефективності енергосервісного договору/приведеного показника ефективності енергосервісного договору.

Далі замовник діє в порядку, що визначає Закон № 922 для розкриття тендерних пропозицій, їх розгляду та визначення переможця.

Звіт про результати проведення процедури закупівлі енергосервісу

У звіті про результати проведення процедури закупівлі енергосервісу замість цінових пропозицій учасників тендера, зазначаються показники ефективності енергосервісного договору учасників тендера.

Закупівля енергосервісу щодо об’єктів у віданні розпорядників бюджетних коштів

Виконавчий орган відповідної місцевої ради або місцевий орган виконавчої влади (щодо об’єктів комунальної власності), центральний орган виконавчої влади (щодо об’єктів державної власності), до сфери управління якого належить замовник енергосервісу, мають право прийняти рішення про проведення закупівлі енергосервісу щодо окремих будівель (споруд) об’єкта енергосервісу, які перебувають в оперативному управлінні або господарському віданні різних розпорядників бюджетних коштів, визначивши відповідальним за проведення такої закупівлі одного з таких розпорядників бюджетних коштів (далі - уповноважений замовник).

Що є параметром для визначення переможця аукціону закупівлі енергосервісу

Уповноважений замовник проводить процедуру закупівлі та обирає переможця процедури закупівлі відповідно до вимог Закону № 327 та з урахуванням наступних особливостей.

Розпорядники бюджетних коштів та уповноважений замовник кожний окремо укладають енергосервісні договори з переможцем процедури закупівлі, проведеної уповноваженим замовником закупівлі, щодо об’єктів, які перебувають в їх оперативному управлінні чи господарському віданні, на умовах, визначених у ТД та відповідно до поданої тендерної пропозиції.

Енергосервісний договір

Примірний енергосервісний договір затверджується КМУ.

Істотні умови енергосервісного договору визначені ч. 2 ст. 5 Закону № 237. Порядок їх затвердження визначено ст. 6 Закону № 237.

Замовник повинен відмінити тендер у разі незатвердження істотних умов енергосервісного договору у встановлені строки.

Енергосервісний договір укладається за ціною, що дорівнює сумі скорочення витрат замовника енергосервісу на оплату ПЕР, ЖКП порівняно з витратами, що були б здійснені за відсутності енергосервісу, яка має бути забезпечена виконавцем енергосервісу за весь строк дії енергосервісного договору, з урахуванням фіксованого відсотка суми скорочення витрат замовника енергосервісу на оплату відповідних ПЕР та/або ЖКП, що підлягає до сплати виконавцю енергосервісу.

У разі якщо енергосервісним договором передбачено скорочення рівня споживання ПЕР, ЖКП, енергосервісний договір укладається за ціною, що дорівнює добутку обсягу скорочення споживання замовником енергосервісу відповідних ПЕР та/або ЖКП, який має бути забезпечений виконавцем енергосервісу за весь строк дії енергосервісного договору, і відповідних цін (тарифів), що діяли на дату оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі енергосервісу, з урахуванням фіксованого відсотка суми скорочення витрат замовника енергосервісу на оплату відповідних ПЕР та/або ЖКП, що підлягає до сплати виконавцю енергосервісу.

Ціна енергосервісного договору може бути змінена у випадках, передбачених пунктами 5, 6, 7 частини п’ятої статті 41 Закону № 922 з урахуванням Особливостей № 1178.

Розрахунки за енергосервісним договором здійснюються за рахунок суми скорочення витрат замовника енергосервісу порівняно з витратами, які були б здійснені за відсутності енергосервісу, на оплату ПЕР та/або ЖКП за відповідний період на підставі цін (тарифів), що діяли у період, за який здійснюється розрахунок.

У разі якщо енергосервісним договором передбачено скорочення рівня споживання ПЕР та/або ЖКП, сума скорочення витрат замовника енергосервісу визначається як різниця між базовим рівнем споживання ПЕР та ЖКП і фактичним рівнем споживання ПЕР та ЖКП, помножена на ціни (тарифи) на оплату ПЕР та ЖКП, що діяли у період, за який здійснюється розрахунок.

Фактичний рівень споживання ПЕР та/або ЖКП визначається за показниками відповідних засобів обліку/засобів вимірювальної техніки та може бути скоригований з урахуванням змін кліматичних умов, температури зовнішнього повітря, призначення об’єкта енергосервісу, змін у конструкції або площі, порядку або режиму роботи об’єкта енергосервісу тощо.

Фіксований відсоток суми скорочення витрат замовника енергосервісу на оплату відповідних ПЕР та/або ЖКП, що підлягає до сплати виконавцю енергосервісу, має становити не менше 80 відсотків.

Якщо на об’єкті енергосервісу планується здійснення енергозберігаючих (енергоефективних) заходів за рахунок бюджетних коштів, замовник має право встановлювати максимальний розмір фіксованого відсотка менше 80 відсотків. Інформація про встановлення такого фіксованого відсотка та про заплановані енергозберігаючі (енергоефективні) заходи (обсяг робіт та/або перелік устаткування, строки впровадження заходів, очікуваний рівень скорочення споживання та/або витрат на оплату відповідних ПЕР та/або ЖКП, якого має бути досягнуто в результаті впровадження заходів) зазначається в ТД.

Періодичність здійснення платежів виконавцю енергосервісу встановлюється в енергосервісному договорі. Оплата за енергосервісним договором здійснюється виключно у грошовій формі.

Строк дії енергосервісного договору не може перевищувати 15 років.

Енергосервісний договір припиняється достроково у разі, якщо сукупна сума виплат, здійснених на користь виконавця енергосервісу, досягла ціни енергосервісного договору.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді