Зміни у розписі місцевих бюджетів — нові кошториси для закладів охорони здоров’я

Автор
консультант з обліку та оподаткування, Київ
Ще в грудні минулого року для закладів охорони здоров’я, які утримуються коштом місцевих бюджетів, було спрощено порядок складання й затвердження кошторису та інших документів. Однак на рівні місцевих бюджетів це питання залишалося неврегульованим. Аж тепер Мінфін розставив усі крапки над «і»

У січні поточного року місцеві фінансові органи розробили й затвердили розписи місцевих бюджетів на 2017 рік. Однак, розробляючи ці розписи, не всі місцеві фінансові органи врахували постанову КМУ «Про внесення змін до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» від 30.11.2016 № 875 (далі — Постанова № 875), яка набрала чинності 06.12.2016. Це підтверджує лист Мінфіну «Про застосування норм постанови КМУ від 30.11.2016 № 875» від 06.03.2017 № 09020-12-10/5830, який наразі коментуємо.

Саме до Мінфіну звернулися заклади охорони здоров’я з проханням роз’яснити, як застосовувати Постанову № 875 та надавати до органів Казначейства плани використання бюджетних коштів і помісячних планів використання бюджетних коштів у разі, якщо розпис місцевих бюджетів затверджено за повною економічною класифікацією видатків бюджету.

PW_welcome_dz_webinar_29072024.jpg

Планування видатків на охорону здоров’я

У постанові № 875 передбачено: заклади охорони здоров’я, що їх фінансують коштом місцевого бюджету, складають індивідуальні:

 • план використання бюджетних коштів на відповідний рік;
 • помісячний план використання бюджетних коштів на відповідний рік.

Раніше, до набрання чинності Постановою № 875, ці документи складали заклади охорони здоров’я, які надавали:

 • первинну медичну допомогу;
 • вторинну (спеціалізовану) та екстрену медичну допомогу — у регіонах, де проводили пілотний проект з реформування системи охорони здоров’я. Тобто заклади охорони здоров’я Вінницької, Дніпропетровської, Донецької областей і міста Києва.

Починаючи з січня поточного року всі заклади охорони здоров’я, що їх фінансують коштом місцевого бюджету, складають індивідуальні:

 • кошторис на 2017 рік;
 • план асигнувань загального фонду бюджету на 2017 рік;
 • план використання бюджетних коштів на 2017 рік;
 • помісячний план використання бюджетних коштів на 2017 рік;
 • план спеціального фонду на 2017 рік. Це визначає пункт 3 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002 № 228 (далі — Порядок № 228).

Ці документи затверджує головний розпорядник коштів місцевого бюджету.

План використання бюджетних коштів, помісячний план використання бюджетних коштів, план спеціального фонду затверджують у розрізі видатків, розподілених за повною класифікацією видатків бюджету без зазначення відповідних кодів цих видатків. Кошторис (за видатками) та план асигнувань загального фонду бюджету затверджують за скороченою економічною класифікацією видатків, тобто відображають видатки за кодами економічної класифікації видатків (КЕКВ):

 • 2000 «Поточні видатки»;
 • 2200 «Використання товарів і послуг»;
 • 2280 «Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм»;
 • 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» (далі — КЕКВ 2282);
 • 3000 «Капітальні видатки»;
 • 3200 «Капітальні трансферти»;
 • 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (далі — КЕКВ 3210).

Зважаючи на це, розписи місцевих бюджетів слід було затвердити за видатками на охорону здоров’я у розрізі зазначених КЕКВ. А чи були на це підстави?

Як провести спрощену закупівлю на майданчику за 5 кроків

Підстави для застосування КЕКВ 2282 і КЕКВ 3210

Видатки на охорону здоров’я оплачують за КЕКВ згідно з Інструкцією щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженою наказом Мінфіну від 12.03.2012 № 333 (далі — Інструкція № 333). На дату затвердження розпису місцевого бюджету, індивідуальних (для закладів охорони здоров’я) кошторису, плану асигнувань загального фонду бюджету видатки на охорону здоров’я могли оплачувати за КЕКВ 2282 і КЕКВ 3210 лише заклади охорони здоров’я, які надавали:

 • первинну медичну допомогу;
 • вторинну (спеціалізовану) та екстрену медичну допомогу у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві.

Інші заклади охорони здоров’я набули право оплачувати видатки за КЕКВ 2282 і КЕКВ 3210 з 04.04.2017 — дня набрання чинності наказом Мінфіну «Про затвердження Змін до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету» від 14.02.2017 № 135.

Отже, з цієї дати видатки на охорону здоров’я планують згідно з Постановою № 875, застосовуючи скорочену економічну класифікацію видатків.

Алгоритм застосування Постанови № 875

Спочатку, як рекомендує Мінфін (лист від 06.03.2017 № 09020-12-10/5830), слід внести зміни до рішення про затвердження місцевого бюджету на 2017 рік в частині видатків на охорону здоров’я. Після цього місцевий фінансовий орган затверджує відповідні зміни до розпису місцевого бюджету та надає до органу Казначейства довідку про внесення змін до розпису місцевого бюджету. Орган Казначейства надає головному розпоряднику коштів копію цієї довідки або витяг з розпису місцевого бюджету.

Якщо кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, плани використання бюджетних коштів, помісячні плани використання бюджетних коштів не відповідають витягу, отриманому від органу Казначейства, розпорядники повинні перезатвердити зазначені документи згідно з витягом. Це передбачає абзац четвертий пункту 43 Порядку № 228.

Отже, кошторис (за видатками) та план асигнувань загального фонду бюджету затверджують за скороченою економічною класифікацією видатків за КЕКВ 2000, 2200, 2280, 2282, 3000, 3200, 3210. План використання бюджетних коштів, помісячний план використання бюджетних коштів, план спеціального фонду затверджують у розрізі видатків, розподілених за повною класифікацією видатків бюджету без зазначення відповідних кодів цих видатків.

Зміни до цих документів вносить безпосередньо заклад охорони здоров’я, керівник якого затверджує відповідні довідки. Це передбачає абзац чотирнадцятий пункту 47 Постанови № 228.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді