Інструкція щодо застосування КЕКВ: чергові новації

Автор
експерт
Дворічний досвід роботи за національними стандартами бухобліку та запровадження нового Плану рахунків виявили, що порядок застосування КЕКВ потребує удосконалення. Головне фінансове відомство відреагувало на потребу часу і скоригувало цей порядок. Хоча корективи незначні, утім, варто про них знати

Нещодавно Мінфін наказом від 14.02.2017 № 135 відкоригував окремі норми Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої його ж наказом від 12.03.2012 № 333 (далі — Інструкція № 333).

Зміни хоч і не глобальні, але істотні. Що запропонував Мінфін, варто розглянути докладніше.

🔥Безплатний вебінар від проєкту «ДеюреЗакупівлі»

Статичний блок для новин

Щоб переглянути вебінар та отримати сертифікат, потрібна попередня реєстрація

Зареєструватися

Загальні положення

У розділі І «Загальні положення» змін зазнали пункти 1.2, 1.4 та 1.6.

Публічні закупівлі

До внесення змін у пункт 1.2 Інструкції № 333 видатки на проведення торгів із закупівлі товарів, робіт та послуг були занадто деталізовані: видатки на розробку і розсилання документації конкурсних торгів, запрошення до участі у процедурах закупівель та підготовці засідань комітету з конкурсних торгів із закупівлі товарів, робіт, послуг тощо.

Нині пункт 1.2 спростили, замінивши зазначений перелік двома словами «публічних закупівель». Тож тепер видатки на проведення публічних закупівель здійснюють за відповідними кодами економічної класифікації видатків бюджету (далі — КЕКВ) залежно від економічної сутності платежу.

Витрати на придбання товарів/послу

Пункт 1.4 Інструкцій № 333 встановлював, що платежі, визначені та донараховані органами контролю (крім штрафів і пені), та відсотки річних від простроченої суми договору слід проводити за тим КЕКВ, за яким має бути проведений основний платіж. За цим пунктом нині сплачують суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення.

А от штрафи, пені (у т. ч. за несвоєчасну сплату податків) та неустойки належить сплачувати за КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки».

Наступною новацією є доповнення пункту 1.4 нормою, яка адаптує Інструкцію № 333 до:

  • національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі (далі — НП(с)БОДС);
  • Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Мінфіну від 29.12.2015 № 1219 (далі — Порядок застосування Плану рахунків).

Нині пунктом 1.4 Інструкції № 333 унормовано оплату витрат на:

  • транспортування, у т. ч. витрат зі страхування ризиків транспортування товарів;
  • установку, монтаж, налагодження;
  • заготівлю товарів та оплату тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи.

Перелічені витрати оплачують за тим КЕКВ, за яким придбавають товар. Однак лише у тому разі, якщо це передбачено умовами договору придбання.

Якщо ж у договорі постачання не передбачено надання постачальником таких послуг, то їх оплачують за іншими КЕКВ. Як саме застосовують цю норму на практиці, з’ясуємо на Прикладах 1, 2.

ПРИКЛАД 1. Придбання основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів за договором, яким передбачено інші витрати
Установа уклала договір про придбання двох кондиціонерів для створення систем кондиціювання у двох приміщеннях. Умовами цього договору також передбачено: доставку кондиціонерів до місця їх експлуатації, монтаж, встановлення, налагодження та запуск. Вартість придбання одного кондиціонера з урахуванням перелічених витрат становить 7856 грн (без ПДВ), тобто перевищує 6000 грн. А другого — 5995 грн, тобто не перевищує 6000 грн. Такі видатки установа проводить у межах запланованих у кошторисі бюджетних призначень за КЕКВ:
• 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» — сплата за кондиціонер, вартість придбання якого перевищує 6000 грн без ПДВ;
• 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» — оплата за кондиціонер, вартість придбання якого не перевищує 6000 грн.
ПРИКЛАД 2. Придбання основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів за договором, яким не передбачено проведення інших витрат
Для створення систем кондиціювання у двох приміщеннях установа уклала два окремих договори:
• про придбання двох кондиціонерів вартістю 6250 грн (без ПДВ), що перевищує 6000 грн, та 4995 грн, що не перевищує 6000 грн;
• про надання послуг з побудови, створення і впровадження систем кондиціювання на загальну суму 2606 грн.
Такі видатки установа проводить у межах запланованих у кошторисі бюджетних призначень за КЕКВ:
• 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» — придбання кондиціонера вартістю 6250 грн (без ПДВ);
• 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» — придбання кондиціонера вартістю 4995 грн (без ПДВ);
• 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» — надання послуг з побудови, створення і впровадження систем кондиціювання робочих приміщень у сумі 2606 грн.

Отже, тепер так проводять і оплачують витрати, які формують первісну вартість об’єктів:

  • основних засобів та інших необоротних матеріальних активів (п. 5 розд. II НП(с)БОДС 121 «Основні засоби» (далі — НП(с)БОДС 121), затвердженого наказом Мінфіну від 12.10.2010 № 1202 (далі — Наказ № 1202);
  • нематеріальних активів (п. 5 розд. II НП(с)БОДС 122 «Нематеріальні активи» затвердженого Наказом № 1202; далі — НП(с)БОДС 122);
  • запасів (п. 8 розд. II НП(с)БОДС 123 «Запаси», затвердженого Наказом № 1202; далі — НП(с)БОДС 123);
  • інвестиційної нерухомості (п. 3 розд. ІІ НП(с)БОДС 129 «Інвестиційна нерухомість», затвердженого наказом Мінфіну від 24.12.2010 № 1629; далі — НП(с)БОДС 129).

Це стосується також об’єктів біологічних активів, облік яких регулюватиме НП(с)БОДС 136 «Біологічні активи», проект якого оприлюднено на сайті Мінфіну.

Термін «капітальні видатки»

У пункті 1.6 Інструкції № 333 визначення терміна «капітальні видатки» доповнили видатками, які спрямовують на капітальні інвестиції, капітальний ремонт.

Нині цей термін збігається з термінологією НП(с)БОДС 121, НП(с)БОДС 122, НП(с)БОДС 129 та Порядку застосування Плану рахунків.

Предмет закупівлі товарів, робіт, послуг: як визначати

Код 2000 «Поточні видатки»

Новації торкнулися пунктів 2.1, 2.2, 2.5 та 2.6 другої глави.

«Поліцейські» видатки

Тепер видатки на оплату праці за посадовими окладами, ставками або розцінками, матеріальну допомогу, премії та інші види заохочень чи винагородполіцейським проводять за КЕКВ 2110 «Оплата праці» (пп. 1, 3, 4 пп. 2.1.1 Інструкції № 333).

У разі якщо поліцейські отримують грошове забезпечення, то його виплачують за КЕКВ 2112 «Грошове забезпечення військовослужбовців». Водночас за цим КЕКВ проводять відшкодування податку на доходи фізичних осіб, що утримується із грошового забезпечення поліцейських, а також виплату одноразової грошової допомоги при їх звільненні зі служби (пп. 2.1.1.2 Інструкції № 333).

Інші зміни

Зміни у пунктах 2.2, 2.5 та 2.6 наведемо в Таблиці1.

Таблиця1

Зміни у пунктах 2.2, 2.5 та 2.6 другої глави Інструкції № 333
Пункти/підпунктиСутність змін
2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»
Пп. 3 пп. 2.2.1 Інструкції №333Мінфін конкретизував, що за цим КЕКВ можна планувати і проводити видатки на придбання або передплату не тільки періодичних, довідкових, інформаційних, а й електронних видань. Таке уточнення має істотне значення, оскільки відтепер вже не буде вагань між КЕКВ 2210 та 2240 під час придбання електронних видань. Утім, як і раніше, видатки на поповнення бібліотечних фондів проводять за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»
Пп. 10 пп. 2.2.1 Інструкції № 333Відтепер за цим КЕКВ слід придбавати реактиви, хімікати, біопрепарати, насіння, добрива тощо не лише для науково-дослідних робіт, наукових цілей та навчального процесу, а й для лабораторних досліджень (випробувань)
Пп. 17 пп. 2.2.1 Інструкції № 333За цим КЕКВ, як і раніше, проводять видатки на придбання посуду, термосів, фляг, кайданків, засобів індивідуального захисту тощо. Утім, уточнено, що саме слід розуміти під засобами індивідуального захисту. Це шоломи, бронежилети незалежно від вартості та інше спеціальне екіпірування
2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали»
Пп. 4 пп. 2.2.2 Інструкції № 333Нині за цим КЕКВ проводять видатки на лікування та оплату послуг за лікування у відповідних медичних закладах осіб, які відповідно до нормативно-правових актів мають таке право. Утім, уточнено, що до цієї категорії осіб належать і поліцейські, а не тільки військовослужбовці, особи рядового та начальницького складу системи відповідних структур, працівники органів внутрішніх справ, прокуратури, судді тощо. Як і раніше, за цим КЕКВ проводять оплату донорам за давання ними крові та/або її компонентів
2230 «Продукти харчування»
Пп. 2 пп. 2.2.3 Інструкції № 333Відтепер визначено, що за цим КЕКВ придбавають продукти харчування та/або оплачують послуги з харчування не лише для контингентів військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу у стаціонарних та польових умовах, а й поліцейських
2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»
Абз. 8 пп. 1 пп. 2.2.4 Інструкції № 333За цим КЕКВ нині проводять оплату інформаційних послуг, що надають інформагентства засобами електронного зв’язку (новини «онлайн», анонс тощо), послуг з доступу в режимі on-line до електронних баз наукової та науково-технічної інформації, інформаційних ресурсів незалежно від того, чи вони є зарубіжними, чи вітчизняними
Пп. 5 пп. 2.2.4 Інструкції №333Уточнено, що до транспортних послуг, які оплачують за КЕКВ 2240, належить і компенсація витрат на оплату транспортних послуг працівникам закордонних дипломатичних установ України
Пп. 10 пп. 2.2.4 Інструкції № 333Поряд з оплатою послуг з розробки нормативів, паспортів та надання дозволів на водокористування, на відведення земельних ділянок тощо за цим КЕКВ відтепер може проводитися й оплата послуг з оформлення технічних умов
Пп. 21 пп. 2.2.4 Інструкції № 333За КЕКВ 2240 слід проводити оплату (відшкодування) витрат на проїзд, наймання житла та добових присяжним за час виконання ними обов’язків у суді. У цьому пункті відтепер про народних засідателів не йдеться. Адже відповідно до конституційних змін інститут народних засідателів у судочинстві ліквідовано. Натомість передбачено можливість залучення присяжних (Закон України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 02.06.2016 № 1401-VIII)
Пп. 24 пп.2.2.4 Інструкції № 333До переліку заходів, учасникам яких відшкодовують витрати за КЕКВ 2240, тепер додано національно-патріотичні. Також уточнено, що оплату (відшкодування) їм проїзду, добових, проживання та інших витрат здійснюють не лише відповідно до укладених угод, а й за наявності інших підтвердних документів на проведення таких заходів. Це можуть бути програми заходів, листи, протоколи засідань тощо
2250 «Видатки на відрядження»
Пп. 1 пп. 2.2.5 Інструкції № 333За цим КЕКВ відтепер також слід проводити видатки на оплату підйомних, проїзду, добових при переміщенні поліцейських
Пп. 6 пп. 2.2.5 Інструкції № 333Як і раніше, видатки на компенсаційні виплати в іноземній валюті працівникам, направленим у довгострокове відрядження, слід проводити за КЕКВ 2250. По суті застосування цієї норми не змінилося, лише змінено її формулювання
Пп. 7 пп. 2.2.5 Інструкції № 333Уточнено, що нині видатки на відрядження учнів, студентів, тренерів, інших учасників на навчально-тренувальні збори, змагання, олімпіади, спортивні заходи, наукові конференції тощо слід проводити за КЕКВ 2250. Утім, відтепер неважливо, мають такі заходи статус молодіжних чи ні
2260 «Видатки та заходи спеціального призначення»
Пп. 1 пп. 2.2.6 Інструкції № 333За цим КЕКВ придбавають не тільки озброєння, боєприпаси, військово-хімічне майно, оптичні та навчальні стрілецькі прилади, а й продукцію оборонного призначення. Утім, не зовсім зрозуміло навіщо Мінфін вніс таке доповнення. Адже поняття продукції оборонного призначення фактично охоплює всю решту виробів, перелічених у підпункті 1 підпункту 2.2.6 Інструкції № 333. Адже згідно з пунктом 9 статті 1 Закону України «Про державне оборонне замовлення» від 03.03.1999 № 464-XIV продукція оборонного призначення — це озброєння, військова та спеціальна техніка, військова зброя і боєприпаси, спеціальні комплектувальні вироби для їх виготовлення та експлуатації, матеріали та обладнання, спеціально призначені для їх розроблення, виготовлення або використання, спеціальні технічні засоби
2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»
Пп. 2.2.7.4 Інструкції № 333Уточнено, що за КЕКВ 2270 проводять не лише оплату послуг за транспортування природного газу, а й оплату послуг з його розподілу, зберігання та постачання
2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм»
Пп. 5 пп. 2.2.8.1 Інструкції № 333Доповнено перелік видатків, спрямованих на розвиток певної галузі економіки. Зокрема, видатки на модернізацію та вдосконалення дослідних зразків обладнання для подальшого його впровадження у серійне виробництво також можуть проводити за цим КЕКВ
2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»
Пп. 12 пп. 2.2.8.2 Інструкції № 333Зміни, внесені Наказом № 135, визначають, що за КЕКВ 2282 проводять лише поточні видатки закладів охорони здоров’я, які утримуються за рахунок бюджетних коштів. Ті ж поточні видатки закладів охорони здоров’я, передбачені у статті 87 Бюджетного кодексу України, за цим КЕКВ не проводять
2730 «Інші виплати населенню»
Пп. 1 пп. 2.5.3 Інструкції № 333Компенсацію за піднайом (найом) жилих приміщень військовослужбовцям, поліцейським та особам рядового і начальницького складу, не забезпеченим таким житлом, відтепер слід проводити також за КЕКВ 2730
Пп. 20 пп. 2.5.3 Інструкції №333Видатки на виплату одноразової грошової допомоги у разі загибелі, поранення чи інвалідності поліцейських також тепер необхідно планувати за цим КЕКВ
Пп. 25 пп. 2.5.3 Інструкції №333Компенсація відсоткової ставки за кредитами, наданими фізичним особам, проводиться за КЕКВ 2730. При цьому зазначимо, що Мінфін вилучив вимогу щодо призначення таких кредитів, адже раніше ця норма стосувалася лише іпотечних кредитів
2800 «Інші поточні видатки»
Пп. 1 п. 2.6 Інструкції №333Видатки на сплату податків, зборів, інших обов’язкових платежів, а також внесків для участі у закупівлях, як і раніше, проводяться за КЕКВ 2800. Водночас Мінфін підкреслив: за цим же КЕКВ слід сплачувати неподаткові та інші платежі на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством (у т. ч. й плату за адміністративні послуги).
Утім, сподіватися на те, що у цьому пункті йдеться про ПДВ, який сплачують на поворотній основі, не можна. Адже у пункті 1.3 Інструкції № 333 чітко зазначено, що установи сплачують ПДВ за КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки», якщо цей податок належить до податкового кредиту платника податку.
Та попри те, що згідно з підпунктом 2.1.1 розділу ІІ НП(с)БОДС 124 суму ПДВ не визнають доходом, ця норма залишилася без змін. Оскільки ж видатки планують у кошторисі за наявності джерела їх покриття, то залишається питання, чи можна взагалі платникам ПДВ планувати та сплачувати ПДВ за цим КЕКВ
Пп. 3 п. 2.6 Інструкції №333Сплату штрафів, пені тощо, у т. ч. і за несвоєчасну сплату податків, як і раніше, слід планувати та проводити за КЕКВ 2800. А от після внесення Наказом № 135 змін відшкодовувати збитки від інфляції слід за тим кодом, за яким буде проведений основний платіж за договором. Це випливає з п. 1.4 Інструкції № 333
Пп. 9 п. 2.6 Інструкції №333За цим КЕКВ відтепер поряд із відшкодування моральних збитків та майнової шкоди проводять й покриття судових витрат згідно з рішенням суду. Тобто тепер як судові витрати за цим КЕКВ оплачуватимуть передбачені законом витрати сторін, інших осіб, які беруть участь у справі, здійснені ними у зв’язку з її розглядом та вирішенням. А саме (ст. 79 Цивільного процесуального кодексу України від 18.03.2004 № 1618-IV; далі — ЦПК) оплачують витрати:
а) із судового збору;
б) пов’язані з розглядом справи, які передбачають витрати:
• на правову допомогу;
• пов’язані із явкою до суду;
• на залучення свідків, спеціалістів, перекладачів та проведення судових експертиз;
• на проведення огляду доказів за місцем їх знаходження;
• пов’язані з публікацією в пресі оголошення про виклик відповідача.
Утім, варто пам’ятати, що порядок розподілу та відшкодування судових витрат регламентує винятково ЦПК

Код 3000 «Капітальні видатки»

Зміни, внесені Наказом № 135, не залишили поза увагою і код 3000 «Капітальні видатки» Інструкції № 333. Вони стосуються пунктів 3.1, 3.2 цієї глави (див. табл. 2).

Таблиця 2

Зміни у пунктах 3.1, 3.2 Інструкції № 333
Пункти/ під пунктиСутність змін
3100 «Придбання основного капіталу»
П. 3.1 Інструкції №333Пункт 3.1 зазнав лише уточнення норм, які узагальнили інформацію, наведену в порядку застосування у межах цієї категорії окремих КЕКВ. Тож нині визначено, що за цією категорією передбачають та проводять видатки не тільки на придбання або створення необоротних активів, а й на їх поліпшення, капітальний ремонт.
А також — на створення державних запасів і резервів, придбання землі та нематеріальних активів.
Раніше в пункти 3.1 Інструкції №333 прямої вказівки на можливість проведення таких видатків за цією категорією не було. Утім, їх проводили, оскільки це випливало з порядку застосування окремих КЕКВ.
3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів»
Пп. 8 пп 3.1.2.2 Інструкції №333Відтепер за цим КЕКВ проводять, зокрема, витрати на спорудження монументів і пам’ятників. Тобто перелік видатків, які здійснюють за КЕКВ 3210, розширено
3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»
Пп. 3.2.1 Інструкції №333За цим КЕКВ оплачують капітальні видатки закладів охорони здоров’я, що утримуються за рахунок бюджетних коштів. Капітальні видатки закладів охорони здоров’я, передбачені у статті 87 Бюджетного кодексу за КЕКВ3210, не проводять

Насамкінець зазначимо, що зміни, внесені до Інструкції № 333 Наказом № 135, набрали чинності з 04.04.2017.зміст

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді