Звіт про виконання договору в допорогових та надпорогових закупівлях

Автор
експерт, консультантка з публічних закупівель, Київ
Як підтвердити виконання договору? Чи потрібно оприлюднювати звіт у допорогових закупівлях, які перевищують 50 тис. грн? Коли його оприлюднювати — протягом трьох календарних днів чи можна після 31.12.2017?

СИТУАЦІЯ

Закон № 922 передбачає оприлюднення звіту про виконання договору про закупівлю. Що означає «виконання»? Мається на увазі, що зобов’язання за договором має виконати постачальник чи всі сторони договору — постачальник поставити товар, а замовник оплатити його? Як підтвердити виконання договору? Чи потрібно оприлюднювати звіт у допорогових закупівлях, які перевищують 50 тис. грн? Коли його оприлюднювати — протягом трьох календарних днів чи можна після 31.12.2017?

РІШЕННЯ

За частиною 1 статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2017 № 922‑VІІІ (далі — Закон № 922) замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю. Зокрема, звіт про виконання договору — протягом трьох днів з дня закінчення строку дії договору, виконання договору або його розірвання. Зауважте, що законодавець не розшифровує визначення кожного із трьох понять, з якими пов’язує обов’язок замовника оприлюднити звіт.

Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків (ч. 1 ст. 626 Цивільного кодексу України; ЦК). Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов’язковими відповідно до актів цивільного законодавства (ч. 1 ст. 628 ЦК). Договір є обов’язковим для виконання сторонами (ч. 1 ст. 629 ЦК).

Суб’єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні належно виконувати господарські зобов’язання відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов’язання — відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставлять (ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України; ГК).

PW_welcome_dz_webinar_29072024.jpg

Строк виконання договору

До виконання господарських договорів застосовують відповідні положення ЦК з урахуванням особливостей, передбачених ГК.

Зобов’язана сторона має право виконати зобов’язання достроково, якщо інше не передбачено законом, іншим нормативно-правовим актом чи договором або не випливає зі змісту зобов’язання (ч. 5 ст. 193 ГК).

Також сторона має право відмовитися від виконання зобов’язання в разі неналежного виконання другою стороною обов’язків, що є необхідною умовою виконання (ч. 6 ст. 193 ГК).

Не допускаються одностороння відмова від виконання зобов’язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов’язання другої сторони за іншим договором не було належно виконано (ч. 7 ст. 193 ГК).

Строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов’язки відповідно до договору (ч. 1 ст. 631 ЦК).

Увага: не можна плутати поняття «строк дії договору» та «строк дії зобов’язання за договором». Так, зобов’язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом (ч. 1 ст. 598 ЦК). А за частиною 1 статті 599 ЦК зобов’язання припиняється належним виконанням. Також зобов’язання може бути припинене за домовленістю сторін (ч. 1 ст. 604 ЦК).

Тож зобов’язання за договором можуть бути виконані, коли строк дії договору ще не завершився.

За договором поставки товару, строк дії якого до 31.12.2017, постачальник може поставити товар, скажімо, до 01.08.2017, а замовник — оплатити цей товар до 15.08.2017. При цьому згідно з умовами договору сторони виконали всі його зобов’язання станом на 15.08.2017. Тож замовник у передбачений Законом № 922 триденний строк оприлюднює звіт про виконання договору про закупівлю в ProZorro.

Договір вважається виконаним, якщо усі сторони договору в належній формі виконали всі зобов’язання за цим договором. Тобто і учасник поставив товар, і замовник його оплатив. Підтвердженням виконання зобов’язань за договором є документи, передбачені умовами договору, наприклад накладна, акт приймання-передачі товару, платіжне доручення тощо.

Зауважимо: попри те що сторони виконали свої зобов’язання за договором про закупівлю, цей договір ще діятиме до кінця року, якщо попередньо сторони не змінять його умови про строк його дії. Отже, фактично за ЦК та ГК в межах строку дії договору сторони можуть змінювати його умови. При цьому оприлюднення в ProZorro звіту про виконання договору за законом не може бути перешкодою для внесення до нього змін його сторонами в межах строку дії договору. Тобто у разі потреби сторони мають право змінити умови договору (до 31.12.2017) на підставі частини 5 статті 36 Закону № 922.

Згідно з частиною 5 статті 36 Закону № 922 дію договору про закупівлю можна продовжувати на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20% суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

Проте на практиці є деякі «але». Зараз в електронній системі закупівель реалізовано такий механізм, що після оприлюднення замовником звіту про виконання договору система не дає можливості оприлюднити повідомлення про внесення змін до договору. Тож щодо оприлюднення звіту про виконання договору в «надпорогових» закупівлях радимо звернутися за роз’яснення до Мінекономрозвитку, ДП «Прозорро» та електронного майданчика, на якому зареєстрований замовник.

Оприлюднення звіту про виконання договору в допорогових закупівлях

Закон № 922 лиш частково врегульовує проведення допорогових закупівель, а саме:

  • право замовників використовувати електронну систему закупівель з метою відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт для укладення договору;
  • обов’язок замовників під час зазначених закупівель дотримуватися принципів публічних закупівель, установлених цим Законом;
  • обов’язок замовників у разі закупівель товарів, робіт і послуг без використання електронної системи закупівель, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50 тис. грн та є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому частини 1 статті 2 Закону № 922, оприлюднювати звіт про укладені договори в системі електронних закупівель відповідно до статті 10 цього Закону, а саме: протягом одного дня з дня укладення договору.

Як бачимо, Закон № 922 не зобов’язує замовників оприлюднювати звіт про укладені договори за допороговими закупівлями.

Форми і звіту про виконання договору, і звіту про укладені договори затверджені наказом Мінекономрозвитку «Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель» від 22.03.2016 № 490. Зауважте, що форма звіту про виконання договору передбачає автоматичне заповнення електронною системою закупівель номера процедури закупівлі в електронній системі закупівель. Тож форма звіту про виконання договору передбачена для надпорогових закупівель.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді