Нова редакція Особливостей № 1178: враховуємо зміни

Автор
експерт, консультант з публічних закупівель, канд. екон. наук
Нова редакція Особливостей, яку КМУ затвердив постановою від 12.05.2023 № 471, працює з 19 травня 2023 року. Змін багато, але більшість з них коригує лінгвістично чи стилістично попередню редакцію Особливостей. Є й важливі зміни, які потрібно враховувати під час закупівель
Редакція «Експертус Держзакупівлі» підготувала для вас подарунок 🎁 Перейдіть за посиланням, щоб полегшити собі закупівельну рутину!

Закупівлі за рахунок міжнародних кредитів

Нова редакція Особливостей урегульовує закупівлі товарів (робіт, послуг) за кошти кредитів (позик, грантів), які надали відповідно до міжнародних договорів України Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародна фінансова корпорація, Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій, Міжнародна асоціація розвитку, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Північний інвестиційний банк, а також інші міжнародні валютно-кредитні організації.

Замовники проводять такі закупівлі за правилами і процедурами, встановленими цими організаціями. Однак, якщо вони передбачають можливість застосовувати законодавство України у сфері публічних закупівель, то замовники можуть проводити закупівлю відповідно до Особливостей з урахуванням додаткових вимог і умов, схвалених відповідною організацією, зокрема у спеціальному процедурному посібнику щодо відповідного кредиту (позики, гранту), наданого згідно з міжнародним договором.

⚡ Протоколи УО для відкритих торгів

Забезпечення тендерної пропозиції та договору

Нарешті в Особливостях врегульовані питання забезпечення тендерної пропозиції та забезпечення договору про закупівлю.

Зокрема, під час закупівлі за новою редакцією Особливостей замовники застосовують положення: 

Таке положення наразі містить пункт 3 Особливостей. Воно означає, що всі вимоги до забезпечення залишаються тими самими, що й у відповідних статтях Закону № 922. Проте підстави, за якими замовник його повертає чи не повертає учаснику мають передбачати умови, окреслені в Особливостях.

Отже, тепер, забезпечення тендерної пропозиції замовник не повертає за будь-якого з чотирьох випадків

1. Якщо учасник відкликав тендерну пропозицію після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважають дійсними.

2. Якщо учасник, який став переможцем тендеру, не підписав договір про закупівлю.

3. Якщо переможець процедури закупівлі не надав у строк, визначений абзацом 15 пункту 47 Особливостей, документів, що підтверджують відстуність підстав, установлених пунктом 47 Особливостей.

4. Переможець процедури закупівлі не надав забезпечення виконання договору про закупівлю після того, як отримав повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надати таке забезпечення передбачала тендерна документація.

Зважайте й на умови, коли не повертається забезпечення виконання договору учаснику. Таких випадків також чотири.

1. Якщо учасник відкликав тендерну пропозицію після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважають дійсними.

2. Якщо учасник, який став переможцем тендеру, не підписав договір про закупівлю.

3. Якщо переможець процедури закупівлі не надав у строк, визначений абзацом 15 пункту 47 Особливостей, документів, що підтверджують відстуність підстав, установлених пунктом 47 Особливостей.

4. Якщо переможець процедури закупівлі не надав забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надати таке забезпечення передбачали умови тендерної документації.

Захист замовника

Положення нової редакції Особливостей містять наразі розширені вимоги щодо інформації, оприлюднення якої в ЕСЗ несе загрозу безпеці замовника та/або постачальника товару (виконавця робіт, надавача послуг).

Так, якщо оприлюднення в ЕСЗ інформації про місцезнаходження замовника та/або місцезнаходження (для юридичної особи)/місце проживання (для фізичної особи) постачальника (виконавця робіт, надавача послуг), та/або місце постачання товарів, виконання робіт чи надання послуг (оприлюднення якої передбачають Закон № 922 та/або Особливостями) несе загрозу безпеці замовника та/або постачальника (виконавця робіт, надавача послуг), то замовник може зазначати таку інформацію як:

  • назву населеного пункту місцезнаходження замовника та/або місцезнаходження (для юридичної особи)/місце проживання (для фізичної особи) постачальника (виконавця робіт, надавача послуг); та/або 

  • назву населеного пункту, в який відбувається доставка товару (в якому виконують роботи чи надають послуги).

Тобто після змін відповідні норми Особливостей містять уточнення, що інформація в ЕСЗ стосується також виконавців робіт та надавачів послуг, а приховувати можна як місцезнаходження юридичної особи, так і місце проживання для фізичної особи.

До прикладу, такі зміни тепер містить положення пункту 4 Особливостей щодо звіту про виконання договору про закупівлю, який укладений відповідно до пункту 10 Особливостей.

Підстави для прямого договору за пунктом 13 Особливостей 

Підстави для укладення прямого договору за пунктом 13 Особливостей змінилися не критично. 

З-поміж усіх підстав лише випадок закупівлі послуг, необхідних для проведення спортивних заходів, спортивних змагань, заходів з фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації, що включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів  та спортивних змагань заходів України, тепер обмежений умовою застосування календарного плану на відповідний рік.

Також пункт 13 Особливостей тепер містить новий підпункт 16. Він передбачає: якщо закупівля із застосуванням електронного каталогу не відбулася або в електронному каталозі відсутній необхідний замовнику товар, якщо така закупівля була проведена відповідно до пункту 5 розпорядження КМУ «Про визначення державної установи “Професійні закупівлі” централізованою закупівельною організацією» від 25.09.2019 № 846.

Нова редакція Особливостей містить важливі зміни щодо оприлюднення інформації про закупівлю шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару в окремих випадках, передбачених пунктом 13 Особливостей.

Процитуємо нове формулювання положення пункту 13 Особливостей.

«У разі укладення договору про закупівлю відповідно до підпунктів 5—11, 14 цього пункту замовник разом із звітом про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, оприлюднює в електронній системі закупівель договір про закупівлю та додатки до нього, а також зазначає підстави для здійснення закупівлі відповідно до цього пункту».

Як бачимо, тепер у разі укладення договору про закупівлю відповідно до підпунктів 5—11, 14 пункту 13 Особливостей замовник разом із звітом про договір про закупівлю, укладений без використання ЕСЗ:

  • оприлюднює в ЕСЗ договір про закупівлю та всі додатки до нього;

  • зазначає підстави для проведення закупівлі відповідно до певного пункту.

Раніше ця умова передбачала зазначати обґрунтування застосування замовником підстави для укладення прямого договору.

Отже, з огляду на нове трактування, замовники можуть не розписувати обґрунтування, а тільки вказати підставу, яку застосовують.

 

Контроль у публічних закупівлях

Нова редакція Особливостей встановила небезпечні для замовника умови щодо моніторингу закупівлі.

Держаудитслужба та її міжрегіональні територіальні органи проводять моніторинг процедур закупівель, а також закупівель, за якими в ЕСЗ оприлюднюється звіт про договір про закупівлю, укладений без застосування ЕСЗ, у порядку, встановленому статтею 8 Закону № 922.

Тож під моніторинг можуть потрапити й прямі договори про закупівлю – як до 100 тис. грн, так і ті, що укладені на підставі пункту 13 Особливостей.

Нагадаємо, що звіт про договір про закупівлю, укладений без застосування ЕСЗ, замовники не оприлюднюють тільки для закупівель вартістю до 50 тис. грн.

Prozorro Market 

Зміни в Особливостях торкнулися й умов застосування Prozorro Market. 

Внесені зміни дещо дивні тим, що передбачені для застосування тільки ДУ «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України».

Публічні закупівлі товарів для забезпечення виконання завдань, покладених на Державну кримінально-виконавчу службу, з використанням електронного каталогу Служба проводить відповідно до Порядку формування та використання електронного каталогу, затвердженого постановою КМУ від 14.09.2020 № 822 (далі – Постанова № 822). Особливості передбачають окремі умови для таких закупівель.

Якщо переможець відбору, який повідомив про намір укласти договір, відмовляється від укладення договору про закупівлю, замовник (ДУ «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України») може укласти договір про закупівлю з наступним постачальником, ціна пропозиції якого є економічно вигідною, шляхом формування замовлення в електронному каталозі. 

Відмовою укладати договір про закупівлю вважають:

  • подання замовнику (ДУ «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України») переможцем відбору письмового повідомлення про відмову від підписання договору про закупівлю; або 

  • непідписання переможцем відбору договору про закупівлю у встановлений замовником (ДУ «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України») строк.

Якщо замовник та постачальник укладають договір про закупівлю шляхом замовлення в електронному каталозі технічні, якісні, кількісні та інші характеристики, які замовник визначив у запиті ціни пропозиції, а також ціна постачальника, наведена в запиті ціни пропозиції, не повинні відрізнятися від умов відповідного запиту ціни пропозиції.

За результатами укладення договору про закупівлю відповідно до замовлення в електронному каталозі замовник (ДУ «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України») публікує звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель разом з обґрунтуванням укладення такого договору та документа (документів), що підтверджує відмову від укладення договору про закупівлю.

Такі умови не завадили б й іншим замовникам. Адже ані Особливості, ані Постанова № 822 не встановлюють умов, що робити замовнику, коли учасник відмовився від підписання договору в Prozorro Market. У такому випадку іншим замовникам доведеться відміняти усю закупівлю, навіть за наявності інших учасників.

Втім, щодо застосування електронного каталогу шляхом залучення централізованих закупівельних організацій варто враховувати постанову КМУ від 16.05.2023 № 491 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України щодо проведення централізованими закупівельними організаціями публічних закупівель».

Вебінар від журналу Держзакупівлі

Запис вебінару про закупівлю ліків в е-каталозі

 

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді