Мін'юст: За відсутність щорічного підтвердження даних про бенефіціарів у 2022 році штрафу не буде

Міністерство юстиції на підставі запиту щодо деяких питань, пов’язаних із поданням інформації про кінцевого бенефіціарного власника юрособи, оприлюднило новий лист від 15.02.2022 р. №19247/17278-33-22/8.4.3, в якому запевнило, що у разі неподання підтвердження відомостей про бенефіціарів у 2022 році протоколи про адмінправопорушення складатися не будуть.

Фахівець з публічних закупівель — 2022 ✔️ПРОКАЧАТИ СЕБЕ

 Мін'юст: За відсутність щорічного підтвердження даних про бенефіціарів у 2022 році штрафу не буде

Текст листа:

«…Мін’юст, відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228, є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику, зокрема, у сфері державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців.

Розглядаючи порушені у листі питання, пов’язані із поданням інформації про КБВ, зазначаємо, що прийнятий 06 грудня 2019 року Закон України N 361-IX "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон N 361-IX) спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави шляхом визначення правового механізму запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, пунктом 4 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону N 361-IX було встановлено, що юридичні особи повинні оновити інформацію про КБВ протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким затверджується форма та зміст структури власності.

Положення про форму та зміст структури власності затверджене наказом Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року N 163, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 08 червня 2021 року за N 768/36390 та набрало чинності 11 липня 2021 року.

Враховуючи вищезазначене, відлік строку оновлення інформації про КБВ у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) на виконання пункту 4 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону N 361-IX розпочався з 11 липня 2021 року та мав завершитися 11 жовтня 2021 року.

Проте 8 жовтня 2021 року Верховною Радою України прийнято Закон України N 1805-ІХ "Про внесення зміни до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", яким внесено зміни до пункту 4 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону N 361-IX в частині продовження строку для оновлення відомостей про КБВ у Єдиному державному реєстрі з трьох місяців до одного року. Відповідно, строк для оновлення зазначених відомостей продовжено до 11 липня 2022 року (включно).

Аналіз зазначених положень законодавства дає підстави для висновку, що зобов’язання щодо оновлення відомостей про КБВ залишилося незмінним, лише продовжено строк його виконання з метою розвантаження суб’єктів господарювання та державних реєстраторів.

Разом з тим, зобов’язання стосовно щорічного підтвердження відомостей про КБВ встановлено статтею 171 Закону про реєстрацію, якою вказаний Закон доповнено Законом N 361-IX.

При цьому варто звернути увагу, що побудова Закону N 361-IX є логічно-послідовною. Так, є норми, які першочергово зобов’язують оновити відомості про КБВ у Єдиному державному реєстрі (пункту 4 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення"), а вже потім виникає необхідність щорічно підтверджувати відповідну інформацію.

Враховуючи зазначене, слід зробити висновок, що процес щорічного підтвердження відомостей про КБВ відповідно до положень статті 171 Закону про реєстрацію має розпочатися з 2023 року, після завершення процедури оновлення зазначених відомостей, незалежно від того, чи оновлення відбулося у 2021 році, чи у 2022 році.

Водночас варто зауважити, що частиною четвертою статті 35 Закону про реєстрацію визначено, що особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, що подаються для державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, а також у неподанні або несвоєчасному поданні державному реєстратору передбаченої цим Законом інформації про КБВ юридичної особи або його відсутність, несуть відповідальність, встановлену законом.

Згідно з частиною шостою статті 16611 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУАП) відповідальність за неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору передбаченої Законом про реєстрацію інформації про КБВ юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про КБВ юридичної особи покладено на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), та тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно зі статтею 255 КУАП посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців, мають право складати протоколи про правопорушення згідно зі статтею 16611 КУАП.

Відповідно до пункту 4.62 Положення про міжрегіональні управління Міністерства юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року N 1707/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за N 759/19497 (зі змінами), Міжрегіональне управління юстиції відповідно до покладених на нього завдань складає протоколи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених КУАП.

Порядок складання таких протоколів визначено Інструкцією з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері державної реєстрації, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 12 серпня 2016 року N 2473/5, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 12 серпня 2016 року за N 1127/29257.

Так, з урахуванням вищезазначеного, а також позиції Міністерства юстиції України, викладеної у листі від 12 січня 2022 року N 3738/32-22, щодо початку відліку строку для щорічного підтвердження відомостей про КБВ з 2023 року, підстави для складання протоколу про адміністративне правопорушення за неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору передбаченої Законом про реєстрацію інформації про КБВ юридичної особи або про його відсутність у випадку порушення строку для щорічного підтвердження таких відомостей відповідно до положень статті 171 Закону про реєстрацію виникнуть лише у 2023 році. Відповідно у 2022 році протоколи про адміністративні правопорушення з вказаних підстав Мін ’юстом та його територіальними органами складатися не будуть.

Також, вважаємо за необхідне поінформувати, що на сьогодні у Верховній Раді України зареєстровано низку законопроектів, які передбачають зміну переліку суб’єктів господарювання, щодо яких до Єдиного державного реєстру вносяться відомості про КБВ та подається структура власності, а також підходу стосовно щорічного підтвердження відомостей про КБВ, зокрема, проекти законів України "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" щодо подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи" (реєстр. N 6131 від 05 жовтня 2021 року); "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" щодо розширення переліку юридичних осіб, які не надають відомості про кінцевого бенефіціарного власника" (реєстр. N 6131-1 від 05 жовтня 2021 року); "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" щодо вдосконалення інституту зазначення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи" (реєстр. N 6131-2 від 19 жовтня 2021 року); "Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу" (реєстр. N 6320 від 18 листопада 2021 року).

Враховуючи вищезазначене, інформуємо про необхідність стежити за подальшою долею вищезазначених проектів.

Водночас у разі внесення відповідних змін до законодавства Мін’юст надасть додаткове роз’яснення з цього питання, яке буде оприлюднено на офіційному вебсайті Міністерства.

Важливі юридичні застереження!

1. Листи Міністерства юстиції України не є нормативно-правовими актами, не встановлюють правових норм та мають лише інформаційний характер. Їх реальне значення не перевищує авторитету аргументів та суджень, покладених в основу відповідної правової позиції.

2. Роз’яснення законодавства, яке міститься у цьому листі, не є юридичною консультацією щодо конкретної ситуації та не враховує особливостей відповідних фактичних обставин.»

Джерело: Лист Міністерства юстиції України від 15.02.2022 р. № 19247/17278-33-22/8.4.3УВАГА!

Бути у курсі подій та законодавчих оновлень стало ще легше! Підписуйтесь на розсилку від порталу «Держзакупівлі» та читайте важливі новини першими.

Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Головне у червні для закупівельника

В огляді — найважливіше, що маєте врахувати у червні. Це консультації, зразки, довідники, відеороз’яснення, коментарі останніх змін — усе, що знадобиться закупівельнику у щоденній роботі
98

Методрекомендації щодо закупівель електроенергії: що передбачило Мінекономіки та в чому ризики замовників

Проведемо огляд Методрекомендацій Мінекономіки щодо закупівель електроенергії. Розберемо пропозиції щодо визначення очікуваної вартості, нюанси та ризики тендерної документації, технічних специфікацій, формульного ціноутворення, проєкту договору та умов щодо зміни ціни
180

Національна програма інформатизації 2024

З 8 лютого 2024 року діє новий порядок погодження проєктів за Національною програмою інформатизації. У статті розглянемо, що врахувати замовнику, щоб погодити проєкти з Мінцифри
8329

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді