Оприлюднення інформації на E-DATA: від реєстрації до відповідальності

Бюджетна установа має оприлюднити, зокрема, інформацію про послуги, які вона надає, і про використання коштів спеціального фонду, отриманих за надання таких послуг. Оприлюднюють цю інформацію на створених Урядом офіційних веб-порталах — E-DATA.

Оприлюднення інформації на E-DATA і DATA: від реєстрації до відповідальностіІВАН ЛЕВАДСЬКИЙ,експерт Експертус Головбух

Е-DATA: публічна інформація, строки оприлюднення, порядок роботи

Згідно з пунктом 2 постанови КМУ «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» від 21.10.2015 № 835 (далі — Постанова № 835) розпорядники інформації повинні забезпечити протягом шести місяців оприлюднення та подальше оновлення на своїх офіційних веб-сайтах наборів даних.

Варто зазначити, що перелік інформації, що її слід оприлюднити, наведено у статті 15 Закону № 2939. Окрім того, Перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, визначено у додатку до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого Постановою № 835. У цьому переліку визначено як набори даних, що є загальними для усіх розпорядників інформації, так і ті, що різняться для окремих органів державної влади та місцевого самоврядування.

До наборів даних, що їх мають оприлюднити всі розпорядники інформації, належать, зокрема:

 • звіти про використання бюджетних коштів;
 • річні плани закупівель;
 • інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається розпорядником;
 • реєстр (перелік) наборів відкритих даних;
 • переліки адміністративних послуг, інформаційні картки адміністративних послуг та бланки заяв, необхідних для звернення щодо надання адміністративної послуги.

Відповідно до пункту 23 Положення № 835 розпорядник інформації протягом одного робочого дня після оприлюднення (оновлення) наборів даних на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює такі набори даних на своїй веб-сторінці на веб-порталі DATA.

Якщо набір даних змінився (оновився), розпорядник інформації забезпечує його актуальність шляхом оновлення не пізніше п’яти робочих днів з дня внесення змін до набору даних.

Оприлюднення інформації на E-DATA: від реєстрації до відповідальності
Оксана Соколовашеф-редактор
Чи повинне комунальне підприємство у воєнний час оприлюднювати акти виконаних робіт на Єдиному вебпорталі використання публічних коштів?

Реєстрація

Аби мати можливість оприлюднювати інформацію на веб-порталі DATA, розпорядник інформації насамперед має на ньому зареєструватися.

Для цього він заповнює реєстраційну форму, що відкривається після переходу за посиланням «Реєстрація» на вкладці «Особистий кабінет».

Далі потрібно завантажити, роздрукувати і заповнити (підписати) заяву про реєстрацію на веб-порталі DATA, яку потім надіслати поштою до Державного агентства з питань електронного урядування України (поштова адреса: 03150, м. Київ, вул. Димитрова, 24).

Лише у разі підтвердження реєстрації розпорядник інформації зможе оприлюднювати публічну інформацію у вигляді наборів даних.

Відповідальність

За неоприлюднення публічної інформації, зокрема наведеної у статті 15 Закону № 2939, або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації стосовно винних осіб передбачена відповідальність.

Розпорядники інформації зобов’язані надавати та оприлюднювати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об’єктивність наданої інформації і оновлювати оприлюднену інформацію (п. 6 ч. 1 ст. 14 Закону № 2939).

Згідно зі статтею 2123 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КпАП) за неоприлюднення, зокрема, публічної інформації передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу на посадових осіб у розмірі 25-50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (далі — нмдг), тобто 425-850 грн.

Водночас зазначимо: наразі веб-портал DATA працює в тестовому режимі. Відповідно до підпункту 2.4 пункту 2 розділу І Плану заходів (дорожня карта) розвитку відкритих даних на 2016 рік, затвердженого наказом Мінрегіону від 04.02.2016 № 19, його впровадження у промислову експлуатацію передбачено лише у грудні 2016 року.

Тому за неоприлюднення інформації на веб-порталі, що працює у тестовому режимі, до посадових осіб, відповідальних за її оприлюднення, адміністративну відповідальність не застосовують.

10 підстав, коли замовник зобов'язаний відхилити учасника

E-DATA: інформація про публічні кошти, строки оприлюднення, порядок роботи

Як зазначалося, розпорядники (одержувачі) коштів державного та місцевих бюджетів зобов’язані підготувати та подати інформацію про використання публічних коштів для оприлюднення на веб-порталі Е-DATA.

Зміст інформації про використання публічних коштів, що її потрібно оприлюднювати, наведено у пункті 1 частини 1 статті 3 Закону № 183 (див. табл.).

Види та зміст інформації, що її мають оприлюднювати розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів
Вид інформаціїЗміст (суть) інформаціїПідстава
Відомості про розпорядника бюджетних коштів
 • найменування;
 • ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ);
 • місцезнаходження;
 • прізвище, ім’я та по батькові керівника
Абз. 2 п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону № 183
Відомості про головного розпорядника бюджетних коштів
 • найменування;
 • його місцезнаходження;
 • прізвище, ім’я та по батькові керівника
Абз. 3 п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону № 183
Обсяги бюджетних призначень та/або бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний період
 • загальна сума;
 • суми в розрізі бюджетних програм
Абз. 4 п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону № 183
Обсяги проведених видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету за звітний період
 • загальна сума;
 • суми в розрізі бюджетних програм (у т. ч. види та обсяги відповідних надходжень щодо коштів спеціального фонду бюджету)
Абз. 5 п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону № 183
Укладені за звітний період договори
 • предмет договору;
 • виконавець (найменування, код ЄДРПОУ або ІПН, місцезнаходження);
 • вартість договору;
 • ціна за одиницю товару, робіт та/або послуг (за наявності);
 • кількість закупленого товару, робіт та/або послуг;
 • відомості про проведення процедури закупівлі або обгрунтування її відсутності з посиланням на закон;
 • обсяг платежів за договором у звітному періоді; строк дії договору
Абз. 6 п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону № 183
Стан виконання договорів, укладених у попередні звітні періоди, з усіма додатками, що є їх невід’ємною частиною
 • предмет договору;
 • виконавець (найменування, код ЄДРПОУ або ІПН, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника);
 • вартість договору;
 • ціна за одиницю товару, робіт та/або послуг (за наявності);
 • відомості про проведення процедури закупівлі або обгрунтування її відсутності з посиланням на закон;
 • обсяг платежів за договором у звітному періоді;
 • наявність або відсутність претензій і штрафних санкцій, що виникли в результаті виконання договору;
 • акти виконання договору (акти наданих послуг, приймання-передачі, виконаних робіт) за наявності
Абз. 7 п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону № 183
Кількість службових відряджень, у т. ч. закордоннихЗагальний обсяг витрат на службові відрядження, у т. ч. із зазначенням обсягу витрат на закордонні відрядженняАбз. 8 п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону № 183

Розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів є суб’єктами надання інформації про використання публічних коштів. Тож вони, дотримуючись пункту 15 Порядку адміністрування єдиного веб-порталу використання публічних коштів, затвердженого постановою КМУ від 14.09.2015 № 694, оприлюднюють на веб-порталі Е-DATA інформацію відповідно до затверджених Мінфіном форм та форматів даних.

Форми і формати даних Мінфін допоки не затвердив. Утім, це не є перешкодою для оприлюднення такої інформації на веб-порталі Е-DATA. Тож наразі на ньому розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів оприлюднюють:

 • відомості про договори та додаткові угоди до них, а також акти виконаних робіт, наданих послуг, акти приймання-передачі, накладні;
 • інформацію про кількість відряджень та обсяги видатків на них;
 • звіти про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м) та про надходження і використання коштів спеціального фонду (форми № 4-1д, № 4-1м, № 4-2д, № 4-2м, № 4-3д, № 4-3м, № 4-4д, № 4-4м). Нагадаємо, що ці звіти складають за формами, наведеними в додатках до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Мінфіну від 24.01.2012 № 44.
Зазначену інформацію розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів оприлюднюють щоквартально, не пізніш як за 35 днів після закінчення звітного кварталу. У режимі вільного доступу цю інформацію зберігають протягом трьох років з дня оприлюднення.

Оприлюднювати таку інформацію слід з ІІІ кварталу 2015 року (включно). Якщо у ІІІ кварталі 2015 року підписані акти (накладні) за договором, укладеним раніше, відомості про такий договір теж оприлюднюють на веб-порталі Е-DATA.

Реєстрація

Аби оприлюднити інформацію про використання публічних коштів на Е-DATA, розпорядник (одержувач) бюджетних коштів має спочатку зареєструвати на ньому «Службовий кабінет».

Для цього потрібно:

 • відкрити за посиланням «службовий вхід» посилання «реєстрація»;
 • у формі, що з’явиться, заповнити всі поля, вибрати центр сертифікації, який видав відповідні ключі електронно-цифрового підпису (ЕЦП), ввести особистий ключ ЕЦП та пароль його захисту;
 • натиснути «Зчитати/підписати».

Як визначити предмет закупівлі: 6 ключових акцентів

Зареєструватися на веб-порталі Е-DATA, а також підписувати документи (договори, акти, звіти тощо) можна лише за допомогою ключів ЕЦП, що їх видали центри сертифікації ключів (ЦСК). А саме:

 • Акредитований ЦСК ІДД ДФС;
 • Акредитований ЦСК органів юстиції України;
 • Акредитований ЦСК ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна»;
 • ЦСК «MASTERKEY» ТОВ «Арт-МАСТЕР»;
 • Акредитований ЦСК ТОВ «Ключові системи».
Інструкцію користувача для роботи з веб-порталом Е-DATA можна завантажити на цьому веб-порталі, перейшовши за посиланням «Допомога».

Відповідальність

За неоприлюднення інформації про використання публічних коштів, оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації або несвоєчасне оприлюднення інформації відповідальність несутькерівники розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів (ч. 1 ст. 4 Закону № 183).

За неоприлюднення інформації про використання публічних коштів відповідно до статті 2123 КпАП передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу на посадових осіб у розмірі 25-50 нмдг (425-850 грн.).

Однак, знову ж таки, Е-DATA працює у тестовому режимі. Відповідно до наказу Мінфіну «Про проведення дослідної експлуатації веб-порталу» від 29.10.2015 № 972 дослідна експлуатація веб-порталу Е-DATA проводиться з 29.10.2015 по 30.06.2016. А тому лише в липні поточного року Мінфін може прийняти рішення про впровадження веб-порталу у промислову експлуатацію або ж продовження його дослідної експлуатації на певний період часу.

Тож за неоприлюднення інформації про використання публічних коштів у період дослідної експлуатації Е-DATA до керівників розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів не може бути застосовано адміністративну відповідальність.

Утім, варто пам’ятати: попри те що за неоприлюднення інформації на порталах DATA та Е-DATA під час їх роботи в тестовому режимі адміністративну відповідальність до керівників не застосовують, це не звільняє останніх від обов’язку виконувати вимоги статей 15 Закону № 2939 та 3 Закону № 183 стосовно оприлюднення такої інформації.

Оприлюднення інформації на E-DATA: від реєстрації до відповідальності

ХОЧУ VIP-доступ! ❤️зміст

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді