Допорогові закупівлі з урахуванням затвердженого Порядку

Автор
головний редактор журналу «Держзакупівлі»
Замовників часто турбують запитання: чим керуватися під час проведення закупівель, вартість яких не перевищує порогу, визначеного в абзацах 2 та 3 частини 1 статті 2 Закону про публічні закупівлі та на яких майданчиках можливо їх проводити через електронну систему? Тож розглянемо нинішній порядок проведення допорогових торгів

Державне підприємство «Зовнішторгвидав України» наказом від 13.04.2016 № 35 затвердило «Порядок проведення допорогових торгів» (далі — Порядок). Його розроблено на підставі:

 • Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VІІІ (далі — Закон про публічні закупівлі) (абз. 4 ч. 1 ст. 1);
 • Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків» від 24.02.2016 № 166 (абз. 21 п. 12).

🔥Безплатний вебінар від проєкту «ДеюреЗакупівлі»

Статичний блок для новин

Щоб переглянути вебінар та отримати сертифікат, потрібна попередня реєстрація

Зареєструватися

Зауважимо, що до 01.08.2016 чинні обидва закони — і «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197-VІІ, і Закон про публічні закупівлі. Замовники, для яких Закон про публічні закупівлі вводиться в дію з 1 серпня, мають право використовувати електронну систему для проведення допорогових закупівель. Обидва закони не регулюють порядок проведення допорогових закупівель. Замовники, які їх проводять, можуть розробити і затвердити своє Положення про порядок проведення допорогових закупівель. Звичайно, доречно буде взяти до уваги ті положення, які визначені у Порядку, а також, якщо є — рішення вищого органу управління щодо проведення таких закупівель.

Допорогові закупівлі з 19 квітня 2020

Важливо знати, що допороговою вважається закупівля товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за ту, що встановлена в абзацах 2 та 3 частини 1 статті 2 Закону про публічні закупівлі, а саме до:

 • 200 тис. грн. — для товарів і послуг;
 • 1,5 млн. грн. — для робіт.

А для замовників, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання, допороговою закупівлею вважається та, вартість предмета якої до:

 • 1 млн. грн. — для товарів і послуг;
 • 5 млн. грн. — для робіт.

Також слід зазначити, що під час здійснення закупівлі, вартість якої менша за встановлену в абзацах 2 та 3 частини 1 статті 2 Закону про публічні закупівлі, замовник має дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель, установлених цим Законом, та може використовувати електронну систему закупівель з метою відбору постачальника товару, надавача послуги та виконавця робіт для укладення договору.

Етапи проведення

Допорогову закупівлю проводять за такими етапами:

 • оголошення закупівлі;
 • період уточнення;
 • подання пропозицій;
 • аукціон;
 • кваліфікація, визначення переможця та завершення закупівлі.

Тож розглянемо та проаналізуємо деякі з них відповідно до Порядку.

Оголошення закупівлі

Під час оголошення замовник розміщує в системі інформацію про:

 • предмет;
 • очікувану вартість закупівлі;
 • умови договору;
 • порядок і умови проведення закупівлі;
 • строк подання пропозицій, а також вимоги до учасника
 • та іншу інформацію, яка, на його думку, є необхідною для проведення закупівлі.

Інформація, зазначена в оголошенні, має збігатися з тією, що є у прикріплених документах. А якщо не збігається, то перевага надається інформації, яку замовник зазначив у оголошенні.

Варто зауважити, що замовник не може вказувати учасникам, який саме авторизований майданчик вони мають використовувати.

Також Порядком заборонено додавати документи, що безпосередньо не стосуються закупівлі.

Вимоги до предмета закупівлі замовник може встановлювати в доданих файлах або в екранних формах закупівлі. У вимогах до предмета закупівлі, що містять посилання на певну торговельну марку (знак для товарів і послуг) або виробника, замовник може вказати, які аналоги та/або еквіваленти прийматимуть у пропозиціях учасників.

Визначаючи вимоги, замовник орієнтується на такі параметри закупівлі:

 • очікувана вартість, що не може бути меншою ніж 3000 грн.;
 • крок аукціону, який зазначають у гривнях і обчислюють як відсоткове відношення до очікуваної вартості закупівлі; він має бути в діапазоні 0,5-3% від очікуваної вартості закупівлі;
 • нецінові критерії та їх питома вага, що сумарно не може перевищувати 30%, якщо замовник має намір застосувати процедуру оцінки за іншими критеріями, ніж ціна.
 • тривалість періоду уточнень та подання пропозицій (див.Табл.).
Як провести спрощену закупівлю на майданчику за 5 кроківТривалість періоду уточнень та подання пропозицій
Період уточненьПеріод подання пропозицій
Очікувана вартість закупівліТривалістьОчікувана вартість закупівліТривалість
Від 3000 до 50 000 грн.Не менше одного робочого дняВід 3000 до 50 000 грн.Не менше одного робочого дня
Перевищує 50 000 грн.Не менше трьох робочих днівПеревищує 50 000 грн.Не менше двох робочих днів

Період уточнень

У цей період користувачі системи можуть звернутися до замовника із запитаннями щодо встановлених вимог. Усі запитання й відповіді зберігаються в системі та є доступними всім користувачам незалежно від статусу закупівлі. Замовник відповідає на запитання і, якщо є потреба, може завантажити додаткові файли в такому самому порядку, як у разі розміщення/зміни оголошення закупівлі.

Період подання пропозицій

Подати пропозицію може будь-який учасник, зареєстрований у системі. Інформація, зазначена учасником в електронних документах та документах, що додають до пропозиції, має відповідати інформації, зазначеній ним в екранних формах системи під час подання пропозиції. У разі невідповідності пріоритетною вважається інформація, зазначена в екранних формах системи.

Учасник має право подати пропозицію до закінчення строку її подання, який замовник установив в оголошенні про закупівлю. Будь-яка інформація про учасників та їхні пропозиції є закритою до закінчення електронного аукціону, крім початкових цінових пропозицій, які залишаються закритими лише до початку аукціону для всіх осіб, крім учасника, який подав пропозицію.

До завершення аукціону переглянути пропозицію можна лише за наявності ID пропозиції та коду доступу, виданого авторизованим електронним майданчиком під час створення пропозиції. Виконати такий запит API зможе лише авторизований електронний майданчик, через який пропозицію було подано.

Стосовно авторизованих майданчиків* зауважимо, що вимоги до функціонування електронної системи закупівель, процедуру проведення авторизації електронних майданчиків, умови підключення та випадки відключення електронних майданчиків від електронної системи закупівель, вимоги до електронних майданчиків та відповідальність операторів авторизованих електронних майданчиків визначає Порядок функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 166.

* Детальніше про авторизацію майданчиків читайте у статті Росіни Старчук «Авторизація майданчиків: пам’ятка для замовників» журналу «Держзакупівлі» № 05/2016.

Всього є чотири рівні акредитації. Однак, аби провести допорогову закупівлю для замовника, його майданчик повинен мати перший рівень акредитації. Він, зокрема, передбачає можливість майданчика надавати послуги замовнику в разі здійснення ним закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, визначену в частині 1 статті 2 Закону про публічні закупівлі. Для учасника, відповідно, — другий рівень акредитації.

Станом на кінець червня 2016 року є рішення Мінекономрозвитку про попередню авторизацію таких майданчиків:

Рівні акредитаціїНазви майданчиків
Усі рівні (1-й, 2-й, 3-й, 4-й)Держзакупівлі.Онлайн
SmartTender.biz
zakupki.prom.ua
E-tender
Public Bid,
NEWTEND
1-й, 2-й рівніZakupki UA
2-й, 4-й рівніПриватМаркет

⚡️ Закупівлі-2021: плануємо за новими вимогами

Внесення змін до інформації про закупівлю

Замовник має право вносити зміни в інформацію та документи щодо оголошеної допорогової закупівлі до початку прийому пропозицій учасників. Уся історія змін, внесених у цей період, зберігається і доступна для перегляду користувачам системи. Якщо ж замовник вносить зміни до документів, він зобов’язаний дозавантажити такі зміни у вигляді окремого файлу.

Скасування закупівлі

Замовник може скасувати закупівлю, але йому доведеться зазначити підстави її скасування. У разі якщо до моменту закінчення прийняття пропозицій жодний учасник не зареєстрував їх, система автоматично переведе закупівлю у статус «не відбулася». Також, коли учасників дискваліфіковано, закупівля автоматично набуває статусу «не відбулася».

Замовник розглядає учасника, який за результатами аукціону подав найнижчу пропозицію, та приймає рішення щодо відповідності пропозиції вимогам, зазначеним у період оголошення закупівлі. Переможцем є той учасник, пропозиція якого відповідає умовам закупівлі.

Дискваліфікація учасника

У разі дискваліфікації учасника, який запропонував найменшу ціну, замовник публікує в системі сканкопію документа з відповідним аргументованим рішенням. Виняткові підстави дискваліфікації такі:

 • пропозиція учасника, який запропонував найменшу ціну, не відповідає умовам закупівлі;
 • учасник, який запропонував найменшу ціну, відмовився від підписання договору.

Якщо учасник, який запропонував найменшу ціну, вважає його дискваліфікацію недостатньо аргументованою, він може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам закупівлі, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь із такою інформацією не пізніше ніж через три робочих дні з дня надходження такої вимоги.

У разі дискваліфікації система автоматично визначає наступного учасника аукціону з наступною за величиною ціновою пропозицією, а в разі однакових за величиною цінових пропозицій — поданою раніше, як учасника з найкращою пропозицією, яку має розглядати замовник.

Завершення допорогової закупівлі — підписання договору

Замовник зобов’язаний завершити закупівлю шляхом підписання договору або відміни закупівлі протягом 30 днів після закінчення строку подання пропозицій.

Замовник підписує договір з переможцем поза межами системи згідно з чинним законодавством не раніше ніж через два робочих дні після оприлюднення рішення про переможця закупівлі. Договір замовник розміщує в системі протягом двох робочих днів з дня його укладання, який перебуває у вільному доступі для перегляду користувачами системи.

У разі виявлення порушення користувач може звернутися до замовника із вимогою усунути порушення** у процесі проведення закупівлі через відповідну електронну форму. Зміст вимоги передбачено в пункті 14 Порядку.

** Детально про оскарження допорогових торгів у Комісії з розгляду звернень див. інтерв’ю з Денисом Левченком у журналі «Держзакупівлі» № 6/2016.

10 підстав, коли замовник зобов'язаний відхилити учасника

Режим роботи системи

Електронна система закупівель працює без вихідних і до того ж цілодобово, тобто в безперервному режимі. Як виняток — проведення планових профілактичних робіт та позапланових технічних перерв. Про час і строки таких планових профілактичних робіт, коли робота системи припиняється, повідомляє адміністратор системи, надсилаючи повідомлення авторизованим електронним майданчикам не пізніше ніж за два робочих дні до початку таких робіт. Далі таке повідомлення розміщують на майданчиках.

Оператори системи за потреби отримують консультаційну підтримку від адміністратора. Своєю чергою, оператори мають надавати підтримку зареєстрованим користувачам, зокрема й по телефону та електронною поштою.

Зауважимо, що адміністратор та оператор системи можуть не дотримуватися вимог Порядку, але лише у виняткових випадках, наприклад за форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Про це вони мають оперативно повідомити всіх зацікавлених осіб, а надалі оперативно привести свої дії у відповідність до Порядку. Або ж привести Порядок у відповідність до нових обставин.зміст

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді