Змінився керівник — змінювати й договір?

Автор
експерт, консультантка з публічних закупівель, Київ
Договір уклали, підписали, аж тут змінилися обставини закупівлі. Що робити з договором у такому разі — ось вічний камінь спотикання закупівельників

СИТУАЦІЯ

Після підписання договору про закупівлю змінився керівник — уповноважена особа учасника. Чи потрібно сторонам вносити зміни до договору? Як їх правильно внести? Чи потрібно оприлюднювати повідомлення про внесення змін на ProZorro?

РІШЕННЯ

Договір про закупівлю укладають відповідно до норм Цивільного кодексу України (ЦК) та Господарського кодексу України (ГК) з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VII (далі — Закон про публічні закупівлі).

Договір — це домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків (ч. 1 ст. 626 ЦК).

Варто зазначити, що за загальним правилом договір має бути незмінним на весь строк його дії, а договірне зобов’язання сторони мають виконувати відповідно до тих його умов, які вони визначили при укладанні договору. Проте допускається зміна договору, якщо цього потребують інтереси його сторін.

Істотні умови договору про закупівлю не можна змінювати після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім зазначених у частині 4 статті 36 Закону про публічні закупівлі випадків.

Зауважте, що порядок внесення змін до договору про закупівлю треба передбачити у самому договорі. Адже відповідно до пункту 7 частини 2 статті 22 Закону про публічні закупівлі тендерна документація має містити проект договору про закупівлю з обов’язковим зазначенням порядку змін його умов.

Загальні норми щодо внесення змін до договору містяться в ЦК. Так, зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом (ч. 1 ст. 651 ЦК).

Із зазначеною нормою кореспондується норма частини 1 статті 188 ГК. При цьому згідно з частиною 2 статті 188 ГК сторона договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, повинна надіслати пропозиції про це другій стороні. А сторона договору, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє другу сторону про результати її розгляду (ч. 3 с. 188 ГК).

У разі зміни договору зобов’язання сторін змінюють відповідно до змінених умов щодо предмета, місця, строків виконання тощо (ч. 1 ст. 653 ЦК).

Змінюють або розривають договір у такій самій формі, що й був укладений договір, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає зі звичаїв ділового обороту.
(ч. 1 ст. 654 ЦК)

🔥Безплатний вебінар від проєкту «ДеюреЗакупівлі»

Статичний блок для новин

Щоб переглянути вебінар та отримати сертифікат, потрібна попередня реєстрація

Зареєструватися

Отже, зміни до договору про закупівлю сторони вносять у письмовій формі шляхом укладання додаткового договору (угоди) до основного.

Та зверніть увагу: сторонами договору про закупівлю є замовник і учасник-переможець, тобто юридичні особи. Хоча учасник-переможець може бути й фізичною особою. Водночас керівник як замовника, так і учасника є винятково представником відповідної сторони за договором, від імені якої вони виступають та підписують такий договір.

Резюмуємо. Якщо самі сторони договору не змінилися, а зміна стосується лише представника сторони договору, то немає підстав вносити зміни до договору. Як наслідок, немає й підстав для оприлюднення повідомлення про внесення змін до договору.

Декілька «але». Умовами укладеного договору може бути передбачено, що для виконання зобов’язань за цим договором його сторони складають відповідні документи, наприклад акт прийому-передачі товару. У цьому випадку, оскільки керівник контрагента (учасника-переможця) за договором змінився, то до підписаного новою особою акта прийому-передачі варто додати документ, що підтверджує її повноваження діяти та підписувати документи від імені контрагента. Це може бути наказ про призначення керівником.

А може трапитися й так, що сторони договору захочуть внести до нього зміни, які стосуються змісту договору. Наприклад, змінити ціну за одиницю товару. У такому випадку під час підписання додаткової угоди до неї варто додати документи, які підтверджують повноваження нового підписанта діяти від імені сторони за договором (контрагента). Тоді необхідно вже буде оприлюднити повідомлення про внесення змін до договору протягом трьох календарних днів з дня внесення змін (ч. 1 ст. 10 Закону про публічні закупівлі). Нагадаємо, що форма такого повідомлення затверджена Наказом № 490.

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді