Аби все було в рамках, або Новий порядок рамкових закупівель

Автор
експерт, консультантка з публічних закупівель, Київ
Закупівлі за рамковими угодами — це той міраж, яким ось уже півтора року марить закупівельна спільнота. Коли ж «рамки» стануть реальністю? Перший крок для цього зробило Мінекономрозвитку, коли затвердило Порядок укладання і виконання рамкових угод. Щоправда, реалізувати його технічно поки що не можливо. Та команда ProZorro обіцяє все змінити вже незабаром. Тож нумо опановувати «рамковий» механізм

Закупівлі за рамковими угодами регулює стаття 13 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі — Закон № 922). Тож і проводять такі закупівлі у порядку, передбаченому для процедури відкритих торгів, та за вимогами статті 13 Закону № 922. Вимог цієї статті дотримують також тоді, коли укладають рамкові угоди.

Сам механізм, за яким сторони мають укладати та виконувати рамкові угоди, Мінекономрозвитку врегулювало наказом «Про затвердження Порядку укладання і виконання рамкових угод» від 15.09.2017 № 1372 (далі — Порядок № 1372).

PW_welcome_dz_webinar_29072024.jpg

Порядок № 1372 набрав чинності 10.11.2017. Лише положення розділу IX цього Порядку, що регулюють закупівлі за рамковою угодою із застосуванням конкурентного відбору, діятимуть з 01 січня 2019 року.

Рамкова угода — це правочин, який укладають один чи кілька замовників (централізовані закупівельні організації; далі — ЦЗО ) у порядку, встановленому Законом № 922, з одним чи кількома учасниками процедури закупівлі з метою визначення основних умов закупівлі окремих товарів і послуг для укладення відповідних договорів про закупівлю протягом строку дії рамкової угоди.

(п. 21 ч. 1 ст. 1 Закону № 922)

Закупівлю за рамковими угодами можуть проводити:

 • замовник;
 • ЦЗО в інтересах замовників.

І така закупівля має свої переваги та ризики (див. схему 1). А також — певні особливості. Тож замовник, який збирається закуповувати товари і послуги за «рамковим» механізмом, має розібратися у всіх його хитросплетіннях.

Схема 1

Аби все було в рамках, або Новий порядок рамкових закупівель

Як планувати закупівлі за рамковою угодою

Щоб придбати ті чи ті товари і послуги, замовник наразі проводить публічні закупівлі у порядку, встановленому Законом № 922. Необхідною передумовою процедур публічних закупівель є їх наявність у річному плані закупівель (ч. 1 ст. 4 Закону № 922). Тож замовник має обов’язково запланувати закупівлю у річному плані за формою, затвердженою наказом Мінекономрозвитку від 22.03.2016 № 490 (далі — Наказ № 490).

Не є винятком і закупівля за рамковою угодою. Вона також має бути відображена у річному плані закупівель. Проте під час її планування замовники не лише керуються статтею 4 Закону № 922, а й ураховують вимоги Порядку № 1372. А особливі вимоги Порядку № 1372 до планування залежатимуть від того, хто саме — замовник чи ЦЗО — проводитиме закупівлю за рамковою угодою.

Замовник

Замовник, коли зазначатиме розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувану вартість предмета закупівлі у річному плані закупівель, вказує орієнтовний річний обсяг закупівлі. А замовник, який планує укласти рамкову угоду на строк менше одного року, — орієнтовний обсяг такої закупівлі.

ЦЗО

Якщо закупівлю за рамковою угодою в інтересах замовників проводить ЦЗО, інформацію про таку закупівлю вона оприлюднює у власному річному плані закупівель.

ЦЗО у річному плані додатково зазначає для замовників, в інтересах яких вона проводить закупівлю:

 • найменування;
 • місцезнаходження;
 • код за ЄДРПОУ.

Натомість такі замовники у своїх річних планах цю закупівлю не відображають.

Якщо рамкову угоду укладають на строк більше одного року, в наступні роки у річному плані закупівель замовника/ЦЗО в полі «Примітки» слід зазначити дані укладеної рамкової угоди. А саме номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель (далі — ЕСЗ), за якою сторони уклали рамкову угоду.

Отже, замовник/ЦЗО закупівлю за рамковою угодою має обов’язково запланувати. Бо, як свідчить судова практика, якщо річний план закупівель не містить відповідної процедури закупівлі, це в майбутньому може призвести до визнання судом недійсним договору, укладеного за її результатами.

Чим особливі закупівлі за рамковою угодою

Будь-який замовник має право проводити процедури закупівель, щоб придбати товари чи послуги за рамковими угодами (див. схему 2). Наразі немає жодних обмежень стосовно переліку товарів і послуг, які можуть закуповувати замовники за такими угодами. Як це, наприклад, було за часів «паперових» торгів.

Схема 2

Як відбувається закупівля за рамковою угодою

Аби все було в рамках, або Новий порядок рамкових закупівель

Тож закупівлю за рамковою угодою замовник проводить так само, як і відкриті торги. Але — має врахувати й особливі правила, встановлені Порядком № 1372. Про них розповімо докладно.

Оголошення

Оголошення про проведення закупівлі за рамковою угодою (далі — оголошення) замовник/ЦЗО оприлюднює за формою оголошення про проведення відкритих торгів, затвердженою Наказом № 490.

Обов’язково у цій формі слід заповнити такі поля:

 • строк, на який укладають рамкову угоду;
 • кількість учасників, з якими буде укладена рамкова угода. Це поле можна не заповнювати, якщо рамкова угода буде укладена з одним учасником;
 • найменування, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ замовників, в інтересах яких проводять закупівлю за рамковою угодою — якщо таку закупівлю проводить ЦЗО.

Окремо в оголошенні замовник/ЦЗО зазначає очікувану ціну за одиницю товару (послуги).

Тендерна документація

Тендерна документація для закупівлі за рамковою угодою додатково має містити:

 • орієнтовні строки та/або графіки, за якими постачальники постачатимуть товари, надаватимуть послуги;
 • проект рамкової угоди, зміст якої має відповідати вимогам, визначеним у розділі IV Порядку № 1372 (див. табл.).

Що має містити проект рамкової угоди

№з/пОбов’язково (п. 1 розд. IV Порядку № 1372)Додатково (п. 2 розд. IV Порядку № 1372)
1предмет закупівлі товарів (послуг), а також за потреби — частину предмета закупівлі (лоти);розмір, вид, умови надання, умови повернення і неповернення забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо замовник вимагає його надати;
2найменування, номенклатуру, асортимент товарів (послуг);умову, за якою учасник припиняє бути стороною рамкової угоди в разі, якщо він щонайменше тричі не подав своїх пропозицій для проведення відбору;
3технічні та якісні характеристики предмета закупівлі;умову, за якою учасник припиняє бути стороною рамкової угоди, якщо він двічі відмовився підписати договір про закупівлю або не уклав договору про закупівлю у строки, установлені пунктом 1 розділу VII Порядку № 1372;
4вимоги до якості товарів (послуг);іншу інформацію за законодавством, яку замовник/ЦЗО вважає за необхідне до нього включити
5орієнтовну кількість товарів або кількість (обсяг) наданих послуг та одиницю виміру, визначену в конкретних кількісних показниках*;
6місце поставки товарів чи надання послуг*;
7строк, на який укладають рамкову угоду;
8умову визначення переможця для укладення договору про закупівлю за рамковою угодою, яку застосовуватимуть під час електронного аукціону (відбору);
9порядок та строк укладення договору (договорів) про закупівлю за рамковою угодою;
10порядок припинення, випадки та порядок зміни умов рамкової угоди
* Зазначають для кожного замовника окремо, якщо закупівлю за рамковою угодою проводить ЦЗО в інтересах замовників

Замовник/ЦЗО в проекті рамкової угоди визначає всі істотні умови договору про закупівлю. Це правило не стосується випадку, якщо закупівлю за рамковою угодою проводять за конкурентним відбором, коли встановити всі істотні умови неможливо.

Замовник/ЦЗО має право зазначити в оголошенні про проведення процедури закупівлі та тендерній документації вимоги надати забезпечення тендерної пропозиції (п. 4 розд. 3 Порядку № 1372).

Однак розмір забезпечення тендерної пропозиції в грошовому виразі не може перевищувати:

 • 3% орієнтовного річного обсягу закупівлі — якщо рамкову угоду сторони уклали на кілька років;
 • 3% орієнтовного обсягу закупівлі — якщо рамкову угоду сторони уклали менше ніж на один рік.

Тендерна пропозиція

Тендерну пропозицію учасники мають надавати за вимогами Закону № 922. Та й коли замовник повертатиме їм забезпечення, він також мусить дотримати вимог цього Закону.

У своїй тендерній пропозиції учасники обов’язково зазначають ціну за одиницю товару (послуги).

Для того щоб закупівля за рамковою угодою відбулася, у ній має бути не менше трьох учасників. Адже якщо замовник/ЦЗО отримає менше трьох пропозицій або до оцінки будуть допущені менше трьох пропозицій, це стане підставою для відміни торгів (абз. 5 і 6 ч. 1 ст. 31 Закону № 922).

Стаття 6 Закону № 922 передбачає, що рамкова угода може бути укладена й з одним учасником. Однак Порядок № 1372 не містить відповідних положень про механізм, за яким замовник/ЦЗО може укласти рамкову угоду з одним учасником. Тож реалізувати таке право, надане законодавцем, наразі немає змоги.

Як укладати рамкову угоду

Після розгляду та оцінки тендерних пропозицій замовник/ЦЗО ухвалює рішення про намір укласти рамкову угоду. Таке рішення потрібно ухвалити для визначеної в оголошенні кількості учасників, тендерні пропозиції яких відповідають умовам тендерної документації та є найбільш економічно вигідними. Якщо кількість таких учасників менша за визначену в оголошенні, рішення про намір укласти рамкову угоду замовник/ЦЗО приймає стосовно всіх таких учасників. Але лише тоді, коли таких учасників не менше трьох.

Аналогічно відкритим торгам, у закупівлях за рамковими угодами замовник/ЦЗО протягом одного дня після прийняття такого рішення розміщує в ЕСЗ повідомлення про намір укласти рамкову угоду. Для цього використовують форму повідомлення про намір укласти договір, затверджену Наказом № 490.
У рамковій угоді зазначають найвищу ціну за одиницю товару (послуги) серед учасників, яких визначено переможцями торгів.

Сторони укладають рамкову угоду (п. 4 Порядку № 1372):

 • відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника (пропозицій учасників), якого (яких) визначено переможцем (переможцями) торгів;
 • не пізніше ніж через 45 днів з дня прийняття рішення про намір укласти рамкову угоду;
 • не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення в ЕСЗ повідомлення про намір укласти рамкову угоду. Як і у відкритих торгах, це обмеження має забезпечити права учасників, які збираються оскаржити рішення замовника/ЦЗО.

Рамкова угода, що її підписали замовник та щонайменше три учасники-переможці, чинна для усіх їх. А рамкова угода ЦЗО, яку підписали щонайменше один із замовників, в інтересах яких ЦЗО проводила закупівлю за рамковою угодою, а також щонайменше три учасники-переможці, є чинною для них.

Буває й так, що учасники-переможці чи замовники, в інтересах яких ЦЗО проводила закупівлю, відмовляються підписувати рамкову угоду. Як бути в цьому разі?

Якщо в 45-денний строк рамкову угоду не підписали або відмовилися її підписувати:

 • один або кілька учасників-переможців — така рамкова угода є укладеною для тих учасників-переможців, які її підписали. Але лише тоді, коли їх не менше трьох (абз. 1 п. 6 розд. V Порядку № 1372);
 • один або кілька замовників — така рамкова угода є укладеною для тих сторін рамкової угоди, які її підписали. Але за умови, що рамкову угоду підписали ЦЗО, щонайменше один із замовників, в інтересах якого проведена закупівля за рамковою угодою, а також щонайменше троє учасників-переможців (абз. 1 п. 6 розд. V Порядку № 1372).
Після того, як рамкову угоду підписали всі сторони, замовник/ЦЗО оприлюднює її в ЕСЗ разом з оголошенням з відомостями про рамкову угоду. І що важливо — оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду за формою, затвердженою Наказом № 490, він оприлюднює протягом семи днів з дня укладення рамкової угоди.

Як відібрати учасника для укладення договору

Оскільки публічні закупівлі відбуваються в електронному форматі, то замовник/ЦЗО обирає учасника, щоб укласти з ним договір про закупівлю за рамковою угодою, за допомогою електронного аукціону через ЕСЗ.

Замовник/ЦЗО проводить відбір тоді, коли в рамковій угоді визначені всі істотні умови договору про закупівлю за рамковою угодою та передбачена оцінка пропозицій учасників рамкової угоди виключно на основі цінового критерію.

Аби провести відбір, замовник/ЦЗО надсилає запрошення подати пропозиції про укладення договору про закупівлю за рамковою угодою учасникам, які підписали рамкову угоду. Таке запрошення він подає у формі повідомлення через ЕСЗ, де вказує інформацію, визначену пунктом 3 розділу VI Порядку № 1372.

Учасники під час відбору мають подавати свої пропозиції відповідно до вимог, установлених у запрошенні. Кінцевий строк, до якого учасники мають подати пропозиції, не може бути меншим за п’ять днів з дня розміщення запрошення в ЕСЗ.

Ані запрошення, ані пропозиції учасників не можуть передбачати істотної зміни умов договорів закупівлі та характеристик відповідного предмета закупівлі, визначених рамковою угодою.

До участі в електронному аукціоні мають бути допущені пропозиції всіх учасників, які підписали рамкову угоду. Відбір учасника, з яким буде укладений договір про закупівлю за рамковою угодою, проводять за ціновим критерієм. Час проведення електронного аукціону ЕСЗ призначає автоматично.

Відбір і конкурентний відбір проводять через електронний аукціон відповідно до статті 29 Закону № 922.

Після того, як завершився електронний аукціон, замовник/ЦЗО визначає переможцем того учасника, пропозиція якого є найбільш економічно вигідною. Зробити це він повинен протягом трьох днів з дня закінчення аукціону.

У день, коли замовник/ЦЗО визначив переможця, він також ухвалює рішення про намір укласти договір про закупівлю за рамковою угодою. І після цього — протягом одного дня оприлюднює в ЕСЗ повідомлення про намір укласти договір.

ЕСЗ автоматично надсилає переможцю та іншим учасникам закупівлі інформацію про переможця відбору. А саме його найменування та місцезнаходження.

Якщо ж рамкову закупівлю проводить ЦЗО, вона повідомляє замовників, в інтересах яких проводила закупівлю за рамковою угодою, про переможця відбору.

Якщо жоден із учасників, які є стороною рамкової угоди, не подав цінових пропозицій, замовник/ЦЗО має право повторно провести відбір.

Звіт про результати відбору ЕСЗ формує автоматично після оприлюднення договору про закупівлю за рамковою угодою.

Будь-які рішення, дії чи бездіяльність замовника/ЦЗО, які порушують права та законні інтереси учасника (учасників) за результатами проведення відбору, вирішують у судовому порядку.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді