Чи можна у допорогових закупівлях не виставляти кваліфікаційні критерії

За Законом № 922 замовник встановлює для учасників кваліфікаційні критерії. А як бути в допорогових закупівлях? Тут уже замовнику треба врахувати не так обов’язки, як можливі ризики. Проаналізуємо їх разом — а вирішувати вам

Чи можна у допорогових закупівлях не виставляти кваліфікаційні критерії ЯРОСЛАВА ДУБРОВА,консультант з публічних закупівель, Київ

Під час тендеру учасник подав скаргу ➤ Як діяти замовнику?Можна. Але чи варто замовнику так ризикувати, проаналізуємо далі.

Принципи — обов’язково, ЕСЗ — можливо

Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VІІІ (далі — Закон № 922) лише частково врегульовує проведення допорогових публічних закупівель. Тобто закупівель, очікувана вартість яких не перевищує сум, зазначених в абзацах другому і третьому частини 1 статті 2 Закону № 922. А саме — замовники повинні дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель, установлених цим Законом, та можуть використовувати електронну систему закупівель (ЕСЗ) з метою відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт для укладення договору (абз. 4 ч. 1 ст. 2 Закону № 922).

Якщо замовник проводить допорогову закупівлю не через ЕСЗ, він обов’язково оприлюднює в ній звіт про укладений договір (ст. 10 Закону № 922).

Упорядкування допорогів

Упорядкував проведення допорогів Зовнішторгвидав України (нині — державне підприємство «Прозорро»). Наказом від 13.04.2016 № 35 він затвердив Порядок здійснення допорогових закупівель (далі — Порядок № 35).

Пунктом 6.3 Порядку № 35 передбачено, що під час оголошення закупівлі замовник розміщує в ЕСЗ інформацію про:

 • предмет закупівлі;
 • очікувану вартість;
 • умови договору;
 • порядок і умови проведення закупівлі;
 • строк подання пропозицій;
 • вимоги до учасника;
 • іншу інформацію, яка, на його думку, є необхідною для проведення закупівлі.

Інформація в оголошенні про закупівлю має збігатися з інформацією у прикріплених документах (за наявності). Якщо це не так, пріоритетною вважається інформація, яку замовник зазначив під час оголошення закупівлі.

Умови закупівлі

Вимоги до предмета закупівлі замовник може встановлювати у доданих файлах або в екранних формах закупівлі (п. 6.4 Порядку № 35). Визначаючи умови закупівлі, замовник має встановити такі параметри закупівлі:

 • очікувану вартість закупівлі, що не може бути меншою ніж 3000 грн;
 • тривалість періоду уточнень, що має становити не менше одного робочого дня, якщо очікувана вартість закупівлі становить від 3000 грн до 50 000 грн, та не менше трьох робочих днів, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує 50 000 грн;
 • тривалість періоду подання пропозицій, що має становити не менше одного робочого дня, якщо очікувана вартість закупівлі становить від 3000 до 50 000 грн, та не менше двох робочих днів, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує 50 000 грн;
 • крок аукціону, який зазначають у гривнях і вираховують як відсоткове відношення до очікуваної вартості закупівлі. Він має бути у діапазоні від 0,5% до 3% від очікуваної вартості закупівлі;
 • нецінові критерії та їхню питому вагу, що сумарно не може перевищувати 30%, якщо замовник має намір застосувати процедуру оцінки за критеріями іншими, ніж ціна.

Етапи допорогової закупівлі в ProZorro

Допорогова закупівля в ЕСЗ передбачає такі етапи (п. 5 Порядку № 35):

 • оголошення закупівлі;
 • період уточнень;
 • подання пропозицій;
 • аукціон;
 • кваліфікація, визначення переможця та завершення закупівлі.

Відповідно до загальних положень Порядку № 35 переможець — це учасник, що пройшов етап кваліфікації та був визначений замовником як переможець закупівлі.

Принципи публічних закупівель Порядок № 35 один в один повторює за Законом № 922.

Закон № 922 застосовують:

• до замовників, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тис. грн, а робіт — 1,5 млн грн;

• до замовників, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 1 млн грн, а робіт — 5 млн грн.

(абз. 2 і 3 ч. 1 ст. 2 Закону № 922)

Закупівлі здійснюють за такими принципами:
• добросовісна конкуренція серед учасників;
• максимальна економія та ефективність;
• відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;
• недискримінація учасників;
• об’єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій;
• запобігання корупційним діям і зловживанням.
(ч. 1 ст. 3 Закону № 922)

Кваліфікація учасників: чи перевіряти

За Порядком № 35 замовник не зобов’язаний перевіряти кваліфікацію учасників, зокрема наявності аналогічного досвіду, матеріальних ресурсів та працівників для виконання договору. Не передбачає такого обов’язку для замовників і Закон № 922.

Однак Порядок № 35 не є обов’язковим для виконання замовниками, оскільки наказ, яким він затверджений, не поширює свою дію на зазначених суб’єктів сфери публічних закупівель, а є локальним нормативним актом державного підприємства «Прозорро».

Проте замовник має дотримуватися принципів публічних закупівель.

Отже, під час допорогових закупівель замовники керуються зазначеними вище вимогами Закону № 922 та загальними положеннями щодо закупівель, передбаченими Цивільним та Господарським кодексами України.

Якщо замовник застосовує ProZorro для вибору постачальника товарів, надавача послуг чи виконавця робіт за допорогових закупівель, він хоч-не-хоч враховуватиме положення Порядку № 35. Адже в ньому прописано алгоритм, за яким відбуваються електронні закупівлі в ProZorro, з технічної точки зору.

Так, у допорогових закупівлях замовник не зобов’язаний перевіряти кваліфікацію учасників, на вiдмiну від післяпорогових процедур публічних закупівель.

Але! Тоді ви ризикуєте укласти договір з недобросовісним учасником, який у майбутньому не виконає цей договір. Тож наша порада — усе-таки перевірте його кваліфікацію на етапі до укладення договору.

Хоча може бути ситуація, що учасник відповідатиме кваліфікаційним критеріям, які замовник виставив до нього в допороговій закупівлі. А потім виявиться неспроможним виконати в повному обсязі умови договору.

Тож аби попередити ризики того, що постачальник не виконає договірні зобов’язання, радимо замовникам у проекті договору (або в основних умовах), який він оприлюднюватиме у ProZorro під час допорогової закупівлі, прописувати певну відповідальність контрагента за договором та вимагати від учасників погодження з проектом договору (основними умовами договору). Й не забуваймо потім положення щодо відповідальності перенести в договір.зміст

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді