Додаток до договору: як сформувати та внести зміни

Автор
експерт, адвокат зі спорів з контролюючими органами, консультант із закупівель
Дізнайтеся, що собою являє додаток до договору, як його формувати та за потреби внести зміни. Також скачайте зразок додатку до договору, щоб адаптувати його під свою ситуацію

Додаток до договору про закупівлю

Законодавство не містить визначення «Додаток до договору». Однак можемо сформувати умовне визначення виходячи із судової практики.

Додаток до договору — це...

документ, який містить доповнення, уточнення, додаткові роз`яснення, пояснення умов договору, перелік конкретних товарів, послуг тощо

постанова Верховного Суду від 31.05.2021 у справі № 917/265/18

Тобто, додаток до договору — це документ, який уточнює або більш детально розкриває зміст договірних умов.

Так, у додатку до договору можна розмістити інформацію, яка деталізує певні умови договору. Наприклад, специфікацію (документ, який додається до договору поставки та містить таку інформацію: характеристика об'єкта договору, ціна, строки та інші умови договору), план виконання, обсяг робіт (надання послуг), тощо.

Згідно зі статтею 638 Цивільного кодексу України (далі — ЦК) договір є укладеним, якщо сторони досягли згоди з усіх істотних умов договору. Така ж позиція ВС у постанові від 08.06.2023 у справі №420/3390/22 (адміністративне провадження № К/990/10419/23 )

При цьому, істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Тетяна Колісник консультант із питань публічних закупівель
За результатами проведення відкритих торгів з особливостями замовник підписує договір з переможцем. Технічне завдання було додатком 2 до тендерної документації. Для підписання договору технічне завдяння має бути додатоком 2 до договору?

Стаття 639 ЦК встановлює вимоги до форми договору. Договір може бути укладений в будь-якій формі, якщо вимоги щодо форми договору не встановлені законом. Якщо сторони домовилися укласти договір у певній формі, він вважається укладеним з моменту надання йому цієї форми, навіть якщо законом ця форма для такого виду договорів не вимагалася.

Отже, на думку ВС, якщо додаток до договору містить хоча б одну істотну умову договору, він є невід’ємною частиною договору і має бути підписаний разом з договором.

Відповідно до п.10 Особливостей № 1178, за результатами здійснення закупівлі шляхом застосування відкритих торгів або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до цього пункту в ЕСЗ, замовник оприлюднює договір про закупівлю та додатки до нього відповідно до вимог Закону № 922, з урахуванням цих особливостей.

Судова справа № 160/6513/21

Орган ДАСУ вважав договір нікчемним, через невідповідності деяких умов договору умовам, які були зазначені у проєкті цього договору у складі ТД та ТП, зокрема, підписаний договір доповнено умовами, яких не було в проектах (в проєкті певні пункти були у договорі, а в підписаному договорі – викладені у додатках).

Разом із тим, ВС  дійшов висновку, що ті зміни та доповнення до договору, які орган ДАСУ, розглядає як відхилення від ТД та ТП, по суті такими не є. Зокрема, проєкт договору підряду передбачав наявність певних документів («Технічне завдання», «Календарний план», «План фінансування будівництва»), тож оформлення їх як додатків до договору не є порушенням Закону № 922.

Отже, якщо в кінцевому договорі певні положення проєкту договору оформлюються у додатках, то такий договір формально, але не за сутністю може відрізнятися від умов ТД.

Як бачимо, додаток до договору про закупівлю не може містити приписів, які змінюють умови самого договору.

Внесення змін у додаток до договору

Для внесення змін у додаток до договору, потрібно керуватися ст.188 ГКУ та ст.654 ЦКУ.

Так, за приписами ст.188 ГКУ, зміна  господарських договорів в односторонньому порядку не допускаються, якщо інше не передбачено законом або договором. Сторона договору, яка вважає за необхідне змінити договір, повинна надіслати пропозиції про це другій стороні за договором. Та сторона, яка одержала пропозицію про зміну договору, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє другу сторону про результати її розгляду. У разі якщо сторони не досягли згоди щодо зміни договору або у разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду.

Згідно зі статтею 654 ЦКУ, зміна договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту.

Оскільки додаток до договору є невід'ємною частиною договору, порядок внесення змін до нього такий самий, як і до договору закупівлі.

Додаток до договору зразок

Скачайте зразок додатку до договору у вигляді специфікацію. Візьмемо до прикладу послуги з організації шкільного харчування (код ДК 021:2015 – 55520000-1 – Кейтерингові послуги).

Додаток до договору: як сформувати та внести зміни Скачати зразок

Скачайте також зразок додатку до договору у вигляді календарного плану надання послуг. До прикладу візьмемо управлінські послуги, пов’язані з комп’ютерними технологіями (Код ДК 021:2015 – 72510000-3: Управлінські послуги, пов’язані з комп’ютерними технологіями - Послуги з управляння документообігом).

Додаток до договору: як сформувати та внести зміни

Скачати зразокзміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді