Національна програма інформатизації 2024

Автор
експерт, адвокат зі спорів з контролюючими органами, консультант із закупівель
З 8 лютого 2024 року діє новий порядок погодження проєктів за Національною програмою інформатизації. У статті розглянемо, що врахувати замовнику, щоб погодити проєкти з Мінцифри

Суб’єкти національної програми інформатизації

У ч.1 ст.4 Закону «Про Національну програму інформатизації» (далі – Закон № 2807) визначено  її суб’єктів, якими є:

 • генеральний замовник;
 • керівник Національної програми інформатизації;
 • замовники;
 • керівники галузевих і регіональних програм, проєктів, робіт з інформатизації, а також програм, проєктів і робіт з інформатизації органів місцевого самоврядування;
 • виконавці (підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, фізичні особи - підприємці, які визначаються замовниками відповідно до законодавства у сфері публічних закупівель);
 • організатор експертизи Національної програми інформатизації (бюджетна установа, предметом статутної діяльності якої є організація та/або проведення наукової і науково-технічної експертизи, що отримала державну акредитацію на право проведення наукової і науково-технічної експертизи, провадить діяльність, пов’язану з державною таємницею);
 • користувачі інформаційно-комунікаційних систем і засобів інформатизації.

🔥Безплатний вебінар від проєкту «ДеюреЗакупівлі»

Статичний блок для новин

Щоб переглянути вебінар та отримати сертифікат, потрібна попередня реєстрація 👇

Зареєструватися

Генеральний замовник національної програми інформатизації – це центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах цифровізації, цифрового розвитку, цифрових інновацій та технологій, електронного урядування та електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства, інформатизації. На даний час це – Мінцифри.

Замовники національної програми інформатизації – це суб’єкти, які беруть участь у формуванні та виконанні Національної програми інформатизації.

Згідно з частиною 2 статті 4 Закону №  2807, замовниками можуть бути виключно такі суб’єкти:

 1. органи державної влади, правоохоронні органи, органи місцевого самоврядування, об’єднання територіальних громад;
 2. Пенсійний фонд України, цільові страхові фонди із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, медичного страхування та страхування на випадок безробіття;
 3. юридичні особи — підприємства, установи та організації, крім визначених вище, та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або об’єднаної територіальної громади, за наявності одного з таких критеріїв:
 • юридична особа повністю або частково утримується/фінансується за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, є розпорядником або одержувачем бюджетних коштів;
 • органи державної влади, органи місцевого самоврядування або інші замовники володіють більшістю голосів у вищому органі управління юридичної особи;
 • у статутному капіталі юридичної особи державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків.

Які умови Національної програми інформатизації у 2024 році

Умови Національної програми інформатизації у 2024 році затверджені Постановою КМУ від 02.02.24 № 119 (далі – Постанова № 119), якою затверджено:

Постанова № 119 затвердила порядок формування Національної програми інформатизації, при цьому  замовники не пізніше ніж у двотижневий строк з дня набрання чинності законом про Державний бюджет України подають керівникові Національної програми інформатизації пропозиції до переліку завдань, проектів, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації на відповідний рік за формою згідно з додатком 1 у межах видатків за бюджетними програмами замовника.

Також визначено:

 • порядок погодження закупівель;
 • які документи потрібно подати на експертизу;
 • підстави для непогодження завдання, проєкту, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації;
 • як діяти, якщо строки виконання завдань, проєктів, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації переглядаються в разі недостатності фінансування в поточному році;
 • що, зокрема, замовники щороку не пізніше 1 березня подають генеральному замовникові звіт про хід виконання завдань, програм, проектів, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації за попередній рік.

Інформатизація коди ДК

За Національною програмою інформатизації замовники мають погоджувати не всі закупівлі, а лише за тим переліком кодів ДК, що визначає наказ Мінцифри від 29.03.23 № 34.

Цим наказом затверджена Методика визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації та наведений Перелік кодів Національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», що визначають належність бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації Національної програми інформатизації.

service_slovnik.gif

Перевірте, чи правильно обрали CPV код для свого предмета закупівлі. Скористайтеся автоматизованим пошуком в системі Експертус Держзакупівлі

Скористатися пошуком

При цьому, такі завдання, проєкти, закупівля товарів, робіт та послуг, виконуються в межах бюджетних програм або здійснюються в інтересах Замовників за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Перелік кодів ДК:

Код CPV

(Розділ, група, клас загалом або категорія)

Опис

30200000-1

Комп’ютерне обладнання та приладдя

32320000-2*

Телевізійне й аудіовізуальне обладнання

32400000-7
(крім 32440000-9)

Мережі

32540000-0

Комутаційні щити

32570000-9

Комунікаційне обладнання

32580000-2

Інформаційне обладнання

35710000-4

Системи керування, контролю, зв’язку та комп’ютерні системи

48000000-8

Пакети програмного забезпечення та інформаційні системи

71200000-0

Архітектурні та супутні послуги

71300000-1

Інженерні послуги

72000000-5

Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки

73100000-3**

Послуги у сфері наукових досліджень та експериментальних розробок

73200000-4**

Консультаційні послуги у сфері НДДКР

73300000-5**

Проектування та виконання НДДКР

* Застосовується у разі закупівлі по коду ДК 021:2015: 32323500-8 Системи відеоспостереження.
** У разі якщо послуги належать до сфер інформаційних систем, інформаційних технологій, програмного забезпечення або містять в складі роботи або послуги у сфері інформатизації.

Як погодити закупівлю за Національною програмою інформатизації

Завдання, проєкти, закупівля товарів, робіт та послуг належать до НПІ, якщо:

Залежно від очікуваної вартості предмета закупівлі та джерела фінансування погодження закупівлі за Національною програмою інформатизації буде відрізнятися. Розглянемо детальніше.

Очікувана вартість дорівнює або перевищує 500 тис. грн

В таких випадках, погодження здійснюється Мінцифри щодо всіх предметів закупівлі, що визначені в Наказі № 34, за результатами експертизи, проведеної відповідно до Порядок проведення експертизи Національної програми інформатизації та її складових

При цьому, для проведення експертизи замовники не пізніше дня, наступного за днем оприлюднення замовником інформації про публічну закупівлю подають Мінцифри такі документи:

 1. проєкт договору про закупівлю товарів, робіт і послуг, а також інформацію про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі або технічне завдання;
 2. обґрунтування завдання, проекту, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації ;
 3. погодження Адміністрації Держспецзв’язку для завдань, проєктів, робіт з інформатизації, які належать до сфери національної безпеки і оборони, потребують здійснення заходів із створення або модернізації об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, захисту інформації та кіберзахисту, надане замовнику шляхом надсилання листа в паперовій або електронній формі із використанням кваліфікованого електронного підпису.

У разі коли замовником є Адміністрація Держспецзв’язку, для проведення експертизи подаються документи, без погодження власної Адміністрації.

Для погодження із Адміністрацією Держспецзв’язку, замовники подають:

Очікувана вартість перевищує 1 тис. грн для послуг із підключення інтернету

Це стосується закупівлі послуг із підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості.

Погодження також здійснюється Мінцифри за результатами експертизи,

Очікувана вартість до 500 тис. грн та до 1 тис. грн для послуг із підключення інтернету

Погодження  здійснюється шляхом повідомлення замовником Мінцифри про укладений договір про закупівлю товарів, робіт і послуг між замовником та виконавцем завдання, проєкту, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації.

При цьому, якщо протягом п’яти календарних днів з дня отримання матеріалів Мінцифри не повідомило замовнику про організацію проведення експертизи шляхом надсилання листа в електронній формі із використанням кваліфікованого електронного підпису, подані завдання, проєкти, роботи з інформатизації вважаються погодженими Мінцифри за принципом мовчазної згоди.

Погодження у разі інших джерел фінансування

Завдання, проєкти, роботи з інформатизації, що виконуються за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, погоджуються з Мінцифри незалежно від очікуваної вартості предмета закупівлі.

Такі завдання погоджуються з Мінцифри на етапі укладення замовниками або їх представниками, що здійснюють роботи для замовника, відповідних договорів, контрактів, угод про виконання завдань, проєктів, робіт з інформатизації з наданням повної інформації про них з метою визначення їх відповідності нормам Закону № 2807 та іншим нормативно-правовим актам, що регулюють відносини у сфері інформатизації.зміст

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді