Технічні умови тендерної документації

Автор
експерт, консультант з публічних закупівель, канд. екон. наук
Розглянемо з експертом технічні умови тендерної документації — обов’язкові, доцільні, можливі та заборонені.

Технічні умови тендерної документації

Обирайте курс за телефоном ⭐️ 0 800 21 12 20 ⭐️

Технічні вимоги у ТД — найскладніший, але й найважливіший розділ. Якість закупленого напряму залежить від того, як ви такі вимоги сформуєте. Що врахувати та які формулювання вибрати — у консультації.

Закон № 922 містить багато норм, що окреслюють вимоги до технічного завдання, але усі їх у тендерній документації (ТД) встановлюють з огляду на предмет закупівлі. Тому насамперед, коли формуєте технічне завдання, визначте, до якої категорії належить предмет закупівлі — товари, роботи чи послуги.

Категорія предмета закупівлі для «обєднаних» предметів

Саме від категорії предмета закупівлі залежать ознаки в описі технічних вимог. Тож визначайте предмет правильно.

Товари можуть включати послуги, пов’язані з постачанням таких товарів. Однак лише тоді, коли вартість таких послуг не перевищує вартості самих товарів.

У складі робіт можуть бути інші послуги, які передбачає кошторисна вартість робіт. Проте й у цьому випадку вартість таких послуг не може перевищувати вартості робіт. З іншого боку — супутні роботам послуги можуть бути й окремим предметом закупівлі.

Щоб замовники не помилилися у виборі предмета закупівлі у цьому випадку, Мінекономіки надало роз’яснення (лист від 25.11.2016 № 3302-01/38216-06). На його переконання, предмет закупівлі належить до робіт у розумінні Закону № 922, якщо супровідні роботам послуги за об’єктом будівництва включені до зведеного кошторисного розрахунку, а вартість таких послуг не перевищує вартості робіт (будівництва). В іншому випадку закупівлю слід проводити за визначенням предмета як послуги.

Можливість включати під час закупівлі послуг закупівлю товарів законодавство прямо не передбачає. Проте надати окремі послуги без товарів неможливо. Наприклад, послуги з ремонту автотранспорту передбачають закупівлю деталей, а послуги з поточного ремонту — матеріалів.

Технічні умови тендерної документаціїПОРАДА У вимогах, які встановлюєте у технічному завданні в ТД, відштовхуйтеся від категорії предмета закупівлі. Що докладніше такі вимоги пропишете, то матимете більше ймовірності закупити предмет саме тієї якості, на яку очікуєте.

Загальні вимоги до технічної специфікації, що повинна містити ТД

Умови постачання

Чітко визначайте у ТД умови постачання. Деталізуйте важливі для вас вимоги до процесу постачання. Що допоможе у цьому?

Для визначення умов постачання товарів доцільно використовувати міжнародні комерційні правила постачання Інкотермс. Наприклад, Інкотермс 2010 або Інкотермс 2020. Вони включають умови та вимоги до покупця і постачальника в межах постачання різних видів та оновлюються кожні 10 років.

Правила Інкотермс можна використовувати як для зовньоекономічних договорів, так і для договорів, що діють лише в Україні.

Доступ до Інкотермс 2020 в Україні не безплатний. Проте ті замовники, що не мають можливості його оплатити, можуть самостійно прописати вимоги до умов постачання в ТД. У цьому випадку можна врахувати ті самі умови, що окреслені у правилах Інкотермс 2020. Зокрема, детально передбачити, хто, куди та на яких умовах виконує постачання.

Докладніше ►►►

Технічні умови тендерної документації

Відкрити ✔️

Вимоги до предмета закупівлі у тендерній документації та його опис

Опис предмета закупівлі — це детальні характеристики того, що очікуєте отримати. Тож, що чіткіше його сформуєте, то матимете більше гарантій отримати бажане.

Технічна специфікація повинна містити опис усіх необхідних характеристик товарів, робіт або послуг, які замовник закуповує, у т. ч. їх технічні, функціональні та якісні характеристики. Своєю чергою, такі характеристики можуть мати опис конкретного технологічного процесу, технології виробництва чи порядку постачання товару, виконання необхідних робіт, надання послуги.

Технічні специфікації можна сформувати як перелік експлуатаційних або функціональних вимог, у т. ч. екологічних характеристик, якщо такі вимоги достатньо точні, щоб предмет закупівлі однозначно розуміли і замовник, і учасники.

Якщо вичерпний опис характеристик скласти не можете, наводьте у технічних специфікаціях посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, які:

 • пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуєте;
 • передбачають чинні міжнародні, європейські стандарти, інші спільні технічні європейські норми та еталонні системи, що визнають європейські органи зі стандартизації, або національні стандарти, норми та правила.

  У такому випадку до кожного посилання додавайте вираз «або еквівалент».

  Зважайте на заборону вказувати у технічній специфікації посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. Якщо ж таке посилання вкрай необхідне, обґрунтуйте його та вкажіть вираз «або еквівалент».

  Складайте технічні специфікації з урахуванням потреб осіб з інвалідністю або проєктувальних вимог для врахування потреб усіх категорій користувачів, якщо закуплений предмет закупівлі надалі використовуватимуть фізособи.

  Технічні умови тендерної документаціїПОРАДА Не деталізуйте неважливі показники, адже опис предмета закупівлі не повинен обмежувати учасників. Визначайте допустимі межі. Для цього використовуйте, наприклад, словосполучення «не більше», «не менше», «в межах», «до», «понад».

  Визначайте чіткий опис і вимоги до його відповідності учасника, щоб відсутність інформації про один із параметрів не стала підставою для відхилення. Це підтверджує й практика оскарження.

  Технічні умови тендерної документації

  Відкрити►►►

  Вимоги до документів, що підтверджують характеристики предмета закупівлі

  Зважайте на важливе значення документів, що підтверджують відповідність предмета закупівлі вимогам ТД.

  Щоб орієнтуватися у таких документах, вивчайте предмет закупівлі. Для окремих предметів закупівлі у цьому допоможуть документи, які передбачає Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15.01.2015 № 124-VIII.

  До експертної статті ☑️

  Вимоги до супровідних документів

  Окрема умова в ТД — вимоги до документів, які дають змогу учаснику пропонувати предмет закупівлі. Ідеться, зокрема, про дозволи, ліцензії, декларації.

  Технічні умови тендерної документаціїУВАГА У вимогах до документів учасника ураховуйте нині,

  що строки видачі документів дозвільного характеру КМУ зупинив постановою «Про зупинення строків надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру» від 28.02.2022 № 165. Такі строки поновлятьу місячний строк після припинення чи скасування воєнного стану на відповідній території України.

  Коли закуповуєте роботи ►►►

  Коли закуповуєте з правом інтелектуальної власності ►►►

  Коли важлива екологічність предмета ►►►

  Робоча група — підмога для складних предметів

  Технічні вимоги — в межах дозволеного законом

  Технічні умови тендерної документації

  ДЕТАЛЬНІ ПОЯСНЕННЯ ВІД ЕКСПЕРТА  зміст

  Останні новини

  Усі новини

  Гарячі запитання

  Усі питання і відповіді