Якою має бути мова тендерної пропозиції

UA RU
Автор
експерт, консультант з публічних закупівель, канд. екон. наук
Мова тендерних пропозицій в Україні ➤Яка мова тендерної пропозиції вважається визначальною ➤Що має знати учасник закупівлі про мову тендерної пропозиції

Дотримання вимог тендерної документації щодо мови

Одним із принципів здійснення публічних закупівель, відповідно до статті 5 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі — Закон № 922), є недискримінація учасників закупівель та рівне ставлення до них. Замовники мають забезпечити вільний доступ для всіх учасників до інформації про закупівлю, передбаченої Законом № 922. Це означає, що участь у процедурах закупівель/спрощених закупівлях беруть на рівних умовах учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм, як резиденти України, так і нерезиденти, тобто замовники встановлюють однакові вимоги для всіх учасників незалежно від країни походження (реєстрації) учасника.

Водночас, для учасників-нерезидентів певні складнощі може викликати мова, на якій складено документи замовника, а також вимога замовника щодо мови, на якій повинні готуватись документи учасником.

Останнім часом урядом наголошується на обов’язковості дотримання норм Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 25.04.2019 р. № 2704-VIII, у статті 1 якого зазначено, що єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська мова, а згідно зі статтею 37 цього ж Закону – мовою листування громадських об’єднань, політичних партій та інших юридичних осіб, зареєстрованих в Україні, з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної і комунальної форм власності в Україні є державна мова.

Згідно з частиною 9 статті 12 Закону № 922 усі документи, які готуються замовником для учасників, мають бути викладені українською мовою. Проте за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову, але ж визначальним є текст, викладений українською мовою.

PW_welcome_dz_webinar_29072024.jpg

 

Які вимоги стосовно мови у тендерній пропозиції можуть встановлюватись замовником для учасників?

При розробці тендерної документації за процедурою відкритих торгів, відповідно до пункту 13 частини 2 статті 22 Закону № 922, замовник зазначає, якою (якими) мовою (мовами) повинні бути складені тендерні пропозиції учасників.

Так, у тендерній документації, зокрема у розділі «Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції» замовник може визначити наступне: «Всі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції Учасника, складаються українською мовою. У разі надання цих документів іншою мовою, вони повинні бути перекладені українською мовою. Переклад повинен бути посвідчений підписом та печаткою учасника торгів, або посвідчений нотаріально (на розсуд учасника) про що учасник у складі пропозиції надає своє погодження».

Тобто, замовник встановлює у тендерній документації обов’язкову вимогу, що документи  учасника повинні бути складені українською мовою. Це означає, що, якщо документи складені не українською мовою або не перекладені на українську мову із відповідним посвідченням такого перекладу, то замовник має право відхилити пропозицію такого учасника. Адже, відповідно до частини 1 статті 31 Закону № 922 замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, якщо тендерна пропозиція учасника викладена іншою мовою (мовами), аніж мова (мови), що вимагається тендерною документацією.

Розглянемо приклад, в якому учасником чітко не дотримано вимог тендерної документації (для прикладу обрано закупівлю UA-2022-01-25-002969-a).

Мова тендерної пропозиції: що врахувати учасникуПриклад

У тендерній документації замовник чітко прописав вимогу що «тендерна пропозиція та усі документи, які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї складаються українською мовою. Документи або копії документів (які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї), що надаються Учасником у складі тендерної пропозиції, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом українською мовою, переклад (або справжність підпису перекладача) – засвідчений нотаріально або легалізований у встановленому законодавством України порядку.

На рішення замовника щодо визначення переможця закупівлі було подано скаргу від 24.02.2022 № 40/юр/22, в якій скаржник зазначив про порушення замовником принципу недискримінації учасників та рівного ставлення до них. Так, скаржник зазначає, що у складі пропозиції переможця наданий Технічний паспорт (сертифікат якості) продукції на папір формату А4, у тексті якого зазначено, що його переклад виконано згідно з оригіналом. Проте, у складі пропозиції переможця відсутній оригінал даного паспорту продукції, з якого був виконаний його переклад. При цьому, документ, наданий у складі пропозиції переможця є офіційним перекладом з оригіналу, а не оригіналом, як вимагалося умовами документації. Також скаржник звертає увагу, що переклад не містить ні підпису перекладача, ні нотаріального засвідчення такого підпису.

Колегія органу оскарження погоджується із фактами порушення, викладеними у скарзі та доходить висновку (див. Рішення № 4672-р/пк-пз від 19.05.2022), що пропозиція переможця викладена іншою мовою, ніж та, що вимагається тендерною документацією.

Отже, учасникам слід звернути увагу на те, що в разі надання у складі тендерної пропозиції документу, викладеного іншою мовою, при підготовці документів слід звертати увагу на вимоги, встановлені замовником, щодо перекладу, а також не забувати разом із перекладом завантажувати оригінал документа, з якого було виконано переклад.

При цьому замовник у випадку недотримання вимог учасником щодо мови тендерної пропозиції повинен був її відхилити.

 

Якими можуть бути виключення для учасника щодо вимог подавати документи українською?

Не зважаючи на обов’язковість підготовки документів учасника українською мовою, на практиці можуть бути деякі виключення з таких вимог. Наведемо приклади деяких з них.

По-перше, не всі документи, які входять до складу пропозиції учасника, готуються ним самостійно. Наприклад, довідки, сертифікати тощо на підтвердження підстав, зазначених у статті 17 Закону № 922, можуть видаватись учаснику іншими установами та організаціями. Тому якщо замовник у тендерній документації передбачив, що «українською мовою мають бути подані тільки документи, які безпосередньо готуються учасником», то у випадку подання учасником виданої іншою установоюдовідки не на українській мові не буде підставою для відхилення тендерної пропозиції такого учасника.

Крім цього, у тендерній документації замовник має право передбачити окремі умови щодо виключень у документах тендерної пропозиції, зокрема те, що документи, які видані учаснику, а не складені їм самостійно, можуть бути іншою мовою.

Проте, якщо учасник є резидентом, то органам, які видають документи для учасника на вимогу 17 Закону № 922, необхідно враховувати вимоги Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 25.04.2019 р. № 2704-VIII.

По-друге, учасником можуть подаватись інші документи, не тільки ті, що визначено обов’язковими відповідно до вимог тендерної документації. Наприклад, учасник подав документи, які не вимагались у тендерній документації, на іншій мові, ніж зазначено вимогами тендерної документації. В даному випадку замовник не зобов’язаний розглядати документи, які учасник додатково надає на власний розсуд, але які не передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї. Отже, замовник має право не відхиляти пропозицію такого учасника.

Мова тендерної пропозиції: що врахувати учасникуІнший приклад

Учасник надав обґрунтування щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції у випадку якщо його тендерна пропозиція є аномально низькою, та при цьому  не врахував вимоги замовника щодо мови. У замовника одразу виникає питання – чи це є підставою для відхилення пропозиції учасника на підставі недотримання вимог тендерної документації?

В такому разі не можна вважати це підставою для відхилення пропозиції учасника, адже обґрунтування аномально низької ціни не вимагалось як обов’язкове у складі тендерної пропозиції.

Таким чином, замовникам при підготовці тендерної документації слід ретельно описувати всі вимоги стосовно мови, на якій повинні подаватись документи учасників, а учасникам, в свою чергу, – чітко дотримуватись таких вимог. Водночас допускаються виключення коли учасник має право подавати документи іншою мовою, але такі виключення мають бути обумовлені замовником у вимогах тендерної документації.

 зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді