Чи правомірний договір без паспортних даних та ІПН фізособи

738
Автор
консультант з публічних закупівель, Київ

Запитання

Для відкритих торгів замовник установив таку кваліфікаційну вимогу: «На підтвердження інформації щодо наявності в учасника відповідних працівників, яка міститься в довідці за п. 1.1, надати: копії трудових книжок, договір цивільно-правового характеру або копії наказів про призначення на посаду». Учасник надав договір цивільно-правового характеру з фізичною особою, яка виконуватиме деякі послуги. У самому договорі з інформації про цю фізичну особу є тільки прізвище та ініціали, а ні паспортних даних, ні ІПН немає. Чи можна вважати такий договір правомірним?

Відповідь

У цивільному законодавстві існує поняття «презумпції правомірності правочину». Тобто правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлює закон або якщо суд не визнав його недійсним (ст. 204 ЦК).

Договір — це домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. По суті, це багатосторонній правочин.

Відповідно до статті 6 ЦК сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов’язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Щоб договір набрав юридичної сили, він має відповідати загальним вимогам, передбаченим статтею 203 ЦК. Дотримувати їх — обов’язкова умова чинності будь-якого правочину.

Відсутність у момент учинення правочину вимог його чинності, передбачених частинами 1—356 ст. 203 ЦК, є підставою його недійсності (ст. 215 ЦК). Недійсність договору означає, що він не відповідає вимогам законодавства.

Недійсний договір — це договір, який не створює правових наслідків, крім наслідків, пов’язаних з його недійсністю

Договір може бути недійсним з підстав

  • суперечність змісту правочину ЦК, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства;
  • відсутність в особи, яка вчиняє правочин, необхідного обсягу цивільної дієздатності;
  • обмеження волевиявлення учасника правочину та/або невідповідність такого волевиявлення внутрішній волі учасника правочину;
  • спрямованість правочину не на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним;
  • суперечність правочину, що вчиняється батьками (усиновлювачами), правам та інтересам їхніх малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей.

В інших випадках правочин може бути визнаний недійсним лише внаслідок прийняття судового рішення, яке має зворотну силу в часі (ст. 236 ЦК).

Загальні правила законодавства щодо укладення цивільно-правових договорів про надання послуг не передбачають вимоги зазначати в договорі паспортні дані сторін або ІПН.

За договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором

Виконавець повинен надати послугу особисто, якщо інше не передбачено самим договором (ст. 902 ЦК).

Якщо виконавець є фізичною особою, він виступає стороною в договорі, набуває прав та обов’язків і діє від власного імені.

Ім’я фізичної особи, яка є громадянином України, складається з прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить (ст. 28 ЦК).

Тож в нашому випадку можна вважати, що встановити сторону, з якою учасник уклав аналогічний договір, неможливо. Адже повного імені виконавця договір не містить.

Статичний блок для запитань-відповідей

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Перелік локалізованих товарів

Замовник закуповує товари, перелік яких визначений підпунктом 2 пункту 6-1 розділу X «Прикінцевих положень» Закону № 922, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва у 2024 році дорівнює чи перевищує 20%. Дізнайтеся, які товари належать до переліку
169

Головне у липні для закупівельника

У головному в липні знайдете рішення робочих ситуацій, форми, зразки, довідники, відеороз’яснення — усе, що знадобиться у щоденній роботі. Цього місяця зверніть увагу на складові договірної ціни в ТП та умови збільшення ціни в договорах
1153