Відпустка члена тендерного комітету

UA RU
Планування закупівель, складання та затвердження річного плану таких закупівель, проведення процедур закупівель, вибір переможця – все це та багато іншого лежить на плечах тендерного комітету замовника, принаймні до січня 2022 року. Однак, що робити замовнику, коли один, а то й кілька його членів збираються у відпустку, а необхідність у прийнятті рішень в той період залишається? Давайте з’ясовувати.

 

Тендерний комітет – це, перш за все, службові (посадові) та інші особи замовника, призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом.

За аналогією використовуємо визначення службової особи, закріплене у  пункті 1 та 2 Примітки до статті 364 Кримінального  Кодексу України. Так,  службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих (зазвичай це обов’язки по здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю) чи адміністративно-господарських функцій (обов’язки по управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним майном), або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Як змінити голову тендерного комітету

Із визначення тендерного комітету стає зрозуміло, що до його складу можуть входити не лише наймані працівники. Однак саме останні мають право на відпустки. 

Так, ч. 2 ст. 2 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) наголошено, що працівники мають право на відпочинок відповідно до законів про обмеження робочого дня та робочого тижня і про щорічні оплачувані відпустки.

 

 

Громадянам, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи, надаються щорічні (основна та додаткові) відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати (ст. 74 КЗпП). 

Як бачите, надавати щорічні відпустки – це обов’язок, а не право замовника. Тому одного дня і член тендерного комітету замість участі в засіданні обере шум моря чи щебіт пташок в горах. А тому замовник має потурбуватися, щоб приємна відпустка підлеглого не виявилась неприємністю для нього.

Адже всі пам’ятають, що тендерний комітет діє на засадах колегіальності та неупередженості.

До складу тендерного комітету входять не менше п’яти осіб, а його керівництво здійснює голова. У разі якщо кількість службових (посадових) осіб у штатній чисельності працівників замовника є меншою, ніж п’ять осіб, до складу тендерного комітету мають входити всі службові (посадові) особи замовника.

Те, хто увійде до складу тендерного комітету та на яких умовах він функціонуватиме, викладається у рішенні замовника (це може бути наказ, розпорядження). Така вимога Закону.

Цілком логічно, що і те, хто замінить «відпочиваючого», має вирішуватись аналогічно – шляхом прийняття наказу/розпорядження з обґрунтуванням необхідності такої заміни.

Чи передбачати таку особливість у власному положенні про тендерний комітет – це вже право замовника.

 

Якщо замовник розробив власне положення про тендерний комітет на основі Примірного положення про тендерний комітет, затверджений Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 7 грудня 2020 року № 2546, то в ньому має йти мова про те, що:

  • члени комітету зобов’язані брати участь у всіх його засіданнях особисто;

  • у разі відсутності (перебування у тій же відпустці) голови комітету його обов’язки виконує заступник голови комітету (якщо призначено кількох заступників голови комітету, голова визначає серед них виконувача обов’язків голови комітету на період своєї відсутності);

  • у разі відсутності секретаря комітету його обов’язки виконує інший член комітету, визначений його головою.

Отже, те, що члени тендерного комітету можуть просто піти у відпустку, не залишивши нікого замість себе – помилкове твердження. Замовник має потурбуватись, щоб тендерний комітет продовжував функціонувати належним чином, особливо, коли є необхідність у проведенні засідань. А тому доцільно наказом/розпорядженням замовника тимчасово змінити склад тендерного комітету, при цьому посилаючись на наведені норми КЗпП. 

 

Член тендерного комітету йде у відпустку: як затверджувати рішення
Наталія Заєцьконсультант з публічних закупівель, канд. екон. наук, Київ
В окремих випадках предмет закупівлі можна вважати новим предметом договору і новим предметом закупівлі. Однак, кожен з цих випадків приховує свої ризики.

 

 

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді