Оснащення свердловини очисним обладнанням: чи можна вважати реконструкцією

Автор
експерт
Збираєтеся на артезіанській свердловині встановлювати систему механічної очистки вхідної води? Аби пересвідчитись, що ви правильно визначили характер цих робіт і коди класифікації видатків за внесення змін до місцевого бюджету, читайте цю публікацію

Артезіанські свердловини є чи не найпопулярнішим джерелом автономного водопостачання. Вони можуть забезпечити питною водою як звичайне домогосподарство, так і цілу громаду. Добре, коли якість води із свердловини відповідає санітарно-гігієнічним нормам і вона придатна для побутових і господарських потреб. Та якщо вода має, приміром, високий вміст заліза і потребує пом’якшення, таку свердловину доведеться оснастити обладнанням для очищення води.

Для свердловини, яка належить громаді, таким оснащенням опікуватимуться органи місцевої влади, скажімо, сільська рада. А щоб запланувати у бюджеті кошти на покриття витрат на оснащення, вона передусім має визначити, до якого виду робіт ці витрати належать.

Допоможемо сільській раді знайти правильне рішення.

PW_welcome_dz_webinar_29072024.jpg

СИТУАЦІЯ

На балансі сільської ради перебуває артезіанська свердловина для забору води із підземних джерел потужністю 240 м/куб. на добу. Добута вода має високий вміст заліза і потребує очищення. Тож сільська рада вирішила оснастити свердловину обладнанням з механічної очистки води, скориставшись регіональною цільовою програмою «Питна вода Запорізької області на 2012-2020 роки». Разом із вартістю очисного обладнання та проектної документації на таке оснащення потрібно 1,7 млн грн.

Регіональна програма передбачає, що витрати на оснащення покриватимуть із державного, обласного та місцевого бюджетів. Зокрема, коштом місцевого (сільського) бюджету буде виготовлена проектна документація вартістю 16 тис. грн. Зауважимо, що сільська рада не застосовує програмно-цільового методу при складанні та виконанні місцевого бюджету.

Потрібно запланувати видатки на оснащення свердловини у місцевому бюджеті. А для цього — передусім встановити, роботи з оснащення слід вважати реконструкцією діючої свердловини чи її капітальним ремонтом.

РОЗВ’ЯЗАННЯ

Спочатку пригадаємо, які роботи вважають реконструкцією, а які — капітальним ремонтом.

За визначенням:

  • капітальний ремонт — це комплекс ремонтно-будівельних робіт, який передбачає заміну, відновлення та модернізацію конструкцій і обладнання споруд з огляду на їх фізичну зношеністю та руйнування, а також покращення експлуатаційних показників, без зміни будівельних габаритів об’єкта;
  • реконструкція — це перебудова введеного в експлуатацію в установленому порядку об’єкта будівництва, що передбачає, зокрема, підвищення його техніко-економічного рівня та якості продукції, що виготовляється, поліпшення умов експлуатації.

Оскільки артезіанська свердловина під час введення в експлуатацію не була обладнана системою механічної очистки вхідної води, ремонтувати чи замінювати нічого. Тож про роботи з капітального ремонту не йдеться. Оснащення свердловини обладнанням для очищення води є її реконструкцією, що сприятиме покращенню якості води, яку видобувають із свердловини.

Ухвалюємо рішення

Рішення про характер та ознаки робіт ухвалює голова сільської ради. Він має урахувати вимоги пункту 2 розділу VI Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів в державному секторі, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 № 11 (далі — Методрекомендації до НП(с)БОДС 121). Тобто проаналізувати ситуацію та визначити істотність запланованих витрат, чи спрямовані вони на:

  • підвищення техніко-економічних можливостей об’єкта через модернізацію, модифікацію, добудову, дообладнання, реконструкцію і т. ін., що приведе у майбутньому до збільшення економічних вигод;
  • підтримання об’єкта у придатному для використання стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання.

За ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 предметом договору між сільською радою та виконавцем проектних робіт вважатимуть: «Виготовлення проектної документації з реконструкції артезіанської свердловини із встановленням системи механічної очистки вхідної води».

Якщо установа має на балансі основні засоби, які є справними, але не відповідають сучасним технічним і технологічним вимогам, незручні в користуванні, вона може провести їх поліпшення. Одним із видів поліпшення є модернізація (дообладнання, реконструкція) об’єктів основних засобів з метою збільшення їх виробничої потужності.
(п. 3 розд. VI Методрекомендацій до НП(с)БОДС 121)

Характер та ознаки робіт, які проводитиме сільська рада для оснащення свердловини, ми з’ясували. Можемо перейти до планування видатків на такі роботи.

Як провести спрощену закупівлю на майданчику за 5 кроків

Плануємо видатки

Аби запланувати у місцевому бюджеті видатки на покриття витрат з виготовлення проектної документації для реконструкції артезіанської свердловини із встановленням системи механічної очистки вхідної води, маємо визначити коди класифікації видатків бюджету. А далі — внести зміни до розпису видатків сільського бюджету.

Визначаємо коди:

  • Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (далі — ТКВКБМС);
  • функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету (КФК);
  • економічної класифікації видатків бюджету (далі — КЕКВ).

Визначаємо КЕКВ

Видатки для виготовлення проектної документації плануємо у місцевому бюджеті як капітальні за КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів». Саме за цим КЕКВ відповідно до підпункту 3.1.4.2 Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Мінфіну від 12.03.2012 № 333, планують і проводять видатки на:

Проектна документація —

затверджені матеріали, якими визначають містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об’єктів будівництва

  • реконструкцію та модернізацію інших об’єктів або їх складових частин, що не включені до коду 3141 (пп. 1);
  • виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію споруд і об’єктів та виконання супровідних робіт, які відповідно до державних будівельних норм є складовою частиною загальної вартості зазначених робіт (пп. 6).

Визначаємо код за ТКВКБМС

Коди за ТКВКБМС та КФК визначаємо за Перехідною таблицею від кодів Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (ТКВК) до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (ТПКВКМБ/ТКВКБМС) та кодів функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету (КФК). Наведемо витяг із цієї таблиці.

Код ТКВКНазва коду ТКВККод ТПКВКМБ/ТКВКБМСНазва коду ТПКВКМБ/ТКВКБМСКФК
100209Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води6110Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води6110
150101Капітальні вкладення6310Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території0490

Порівняємо назви заходів, наведені в таблиці, та характер робіт, які маємо виконати. Код ТКВКБМС 6310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території» передбачений для планування видатків з інвестиційного розвитку території, а не для реконструкції. Попри те що роботи з реконструкції артезіанської свердловини вважають капітальними вкладеннями, саме код 6110 за ТКВКБМС відповідає коду 100209 «Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води» за ТКВК.

Та й оприлюднений минулорічний Аналіз видаткової частини виконання Запорізького обласного бюджету за тимчасовою класифікацією свідчить, що видатки з реалізації регіональної цільової програми «Питна вода Запорізької області на 2012-2020 роки» місцеві бюджети області планували та проводили коштом спеціального фонду за кодом 100209.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді