Хто і коли заповнює Звіт про обсяг платежів за договорами на Є-data

Автор
координатор проекту Є-data
На веб-порталі Є-data з’явився новий звіт — Звіт про обсяг платежів за договорами у розрізі товарів, робіт і послуг. Хто зобов’язаний заповнювати цей звіт? Яку інформацію потрібно формувати у ньому?

Ось уже два роки усі, хто використовує публічні кошти, мають оприлюднювати інформацію про рух таких коштів на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів (далі — веб-портал Є-data). Що це за інформація — конкретизує Закон України «Про відкритість використання публічних коштів» від 11.02.2015 № 183-VIII (далі — Закон № 183).

Так само Закон № 183 визначає і тих, хто має оприлюднювати інформацію на веб-порталі Є-data. До їх кола входять розпорядники та одержувачі бюджетних коштів, НБУ і державні банки, державні цільові фонди і фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування, органи ПФУ. А ще — окремі підприємства.

До таких підприємств належать суб’єкти господарювання державної та комунальної власності, утворені органами державної влади, органами влади АР Крим чи органами місцевого самоврядування та уповноважені отримувати державні кошти, брати зобов’язання та здійснювати платежі. З-поміж них:

 • державні, казенні, комунальні підприємства, а також господарські товариства, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій перевищує 50%, їхні дочірні підприємства;
 • підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких 50% і більше належить державним, у тому числі казенним, комунальним підприємствам та господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій перевищує 50%;
 • об’єднання таких підприємств.

Не всі з перелічених підприємств (називатимемо їх далі державними та комунальними підприємствами) раніше оприлюднювали інформацію про використання публічних коштів. І це їм нічим не загрожувало, допоки веб-портал Є-data працював в тестовому режимі. Але все змінилося.


Із 15.09.2017 веб-портал Є-data за наказом Мінфіну від 14.09.2017 № 771 впроваджений у промислову експлуатацію.

Отже, орган контролю наразі мають право притягнути винних за порушення вимог Закону № 183 до відповідальності. А ось, щоб цього не сталося, підприємства мусять відповідну інформацію належно оприлюднити на веб-портал Є-data.

PW_welcome_dz_webinar_29072024.jpg

Яку інформацію оприлюднювати

Пункт 2 частини 1 статті 3 Закону № 183 визначає зміст інформації, що її мають оприлюднювати державні та комунальні підприємства, що використовують кошти, отримані від своєї господарської діяльності. А саме:

 • підприємство (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника);
 • орган управління майном підприємства (найменування, місцезнаходження, П. І. Б. керівника);
 • обсяг платежів за договорами за звітний період — у розрізі товарів, робіт і послуг;

Державні та комунальні підприємства

звітують на Є-data про обсяг платежів за договорами за звітний період

 • відомості про договори, укладені за звітний період, загальна вартість яких перевищує 1 млн грн (предмет договору, виконавець (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, П. І. Б. керівника), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), строк дії договору);
 • відомості про стан виконання договорів, укладених за попередні звітні періоди, які продовжують виконуватися, загальна вартість яких перевищує 1 млн грн (предмет договору, виконавець (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, П. І. Б. керівника), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), обсяг платежів за договором у звітному періоді, наявність або відсутність претензій і штрафних санкцій, що виникли в результаті виконання договору, акти виконання договору (акти наданих послуг, приймання-передачі, виконаних робіт) за наявності).

Отже, якщо підприємство використовує кошти, які отримує від своєї господарської діяльності, воно зобов’язане оприлюднити інформацію про обсяг платежів за договорами за звітний період за товарами, роботами і послугами.

Де саме заповнювати дані

Для того щоб державні і комунальні підприємства повністю виконали вимоги пункту 2 частини 1 статті 3 Закону № 183, команда веб-порталу Є-data розробила форму Звіту про обсяг платежів за договорами у розрізі товарів, робіт і послуг (далі — Звіт). З’явилася вона на початку 2017 у розділі «Звіти».

Підприємства заповнюють Звіт за всіма договорами незалежно від їх вартості.

Оприлюднюють звіт щороку. Зробити це потрібно не пізніше 31 січня року, наступного за звітним.


Оприлюднену у Звіті інформацію зберігають в режимі вільного доступу протягом трьох років з дня оприлюднення.
(п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону № 183)

Що буде, якщо неоприлюднити

Закон № 183 за порушення його норм покладає відповідальність безпосередньо на керівників підприємств. Тож саме вони відповідатимуть, якщо:

 • не оприлюднили інформацію відповідно до Закону № 183;
 • оприлюднили недостовірну, неточну або неповну інформацію;
 • несвоєчасно оприлюднили інформацію.

За порушення на них очікуватиме адміністративна відповідальність у вигляді штрафу у розмірі від 25 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 425 до 850 грн (ст. 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Висновок

Державним та комунальним підприємствам достатньо оприлюднювати у Звіті інформацію про використані ними публічні кошти один раз на рік — до 31 січня. І лише тоді, коли вони використовували кошти, отримані від власної господарської діяльності.

А ось бюджетні установи, заклади, організації, які утримуються коштом державного або місцевого бюджету, Звіту не подають. Навіть якщо вони отримують і використовують кошти від їхньої господарської діяльності. На цьому наголосив Мінфін у листі від 22.09.2017 № 05110-18/23-3740/10/2936.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді